Year 2019, Volume , Issue 1, Pages 89 - 114 2019-03-08

THE USE OF ILLEGALLY OBTAINED EVIDENCE IN DISCIPLINARY LAW
HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI

Fatma Ebru GÜNDÜZ [1]

102 200

It is important how the evidences are obtained as much as the power of the evidence used to reveal the material truth. While it is strictly enforced in the criminal proceedings that the illegal evidence can not be used; there are different judicial decisions and opinions how it will be applied in disciplinary law. In accordance with the rule of law principle, the right to a fair trial and the right to legal remedies, illegal evidence should not be used in disciplinary law. The acceptance of illegally obtained evidence in disciplinary law will jeopardize the legal security of the individual and legitimate unlawful behavior. Stretching the principle of disregarding illegal evidence in disciplinary law may create a serious threat to the fundamental rights and freedoms of the individual at the time when technology is highly developed and accessible to most people. Disciplinary penalties which are based on illegal evidence will be nullified by the administrative jurisdiction.    

Maddi gerçeği ortaya çıkarmak için kullanılan delillerin, gerçeği ortaya çıkarmadaki gücü kadar bu delillerin nasıl elde edildikleri de önemlidir. Hukuka aykırı elde edilmiş delillerin kullanılamayacağı kuralı ceza yargılamasında katı bir şekilde uygulanırken; disiplin hukukunda uygulanıp uygulanamayacağı yolunda farklı yargı kararları ve görüşler bulunmaktadır. Hukuk devleti ilkesi, adil yargılanma hakkı ve hak arama hürriyeti gereğince, hukuka aykırı elde edilmiş deliller disiplin hukukunda da kullanılmamalıdır. Disiplin hukukunda hukuka aykırı elde edilmiş delillerin kabul edilmesi bireylerin hukuki güvenliklerini tehlikeye düşürecek ve hukuksuz davranışları meşru hale getirecektir. Hukuka aykırı elde edilmiş delillerin kullanılmaması ilkesinin disiplin hukukunda esnetilmesi, teknolojinin çok geliştiği ve çoğu kişinin bu teknolojiye rahatlıkla ulaşabildiği şu dönemde bireylerin temel hak ve hürriyetleri için ciddi bir tehlike oluşturabilecektir. Hukuka aykırı elde edilmiş delillere dayanılarak gerçekleştirilen disiplin cezası verme işlemleri, sebep unsuru bakımından sakat olacak ve bu işlemlerin idari yargı mercii tarafından iptali gerekecektir.
 • Akıncı, Müslüm (2008) İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Akyılmaz, Bahtiyar /Sezginer, Murat /Kaya, Cemil (2017) Türk İdare Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları.
 • Akyılmaz, Bahtiyar “Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli Disiplin Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar”, GÜHFD, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/6_9.pdf. Alangoya, H. Yavuz (1979) “Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Atay, Ender Ethem (2016) İdare Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Aydın, Devrim (2014) Ceza Muhakemesinde Deliller, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Çınar, Ali Rıza (2004) “Hukuka Aykırı Kanıtlar”, S. 55, Y. 2004, s.32-33, TBB Dergisi.
 • Erman, Sahir (1995) Hukuka Aykırı Deliller, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları.
 • Fiş Üstün, Gül (2018) “Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller”, C. 24, S.I, Haziran, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi.
 • İnceoğlu, Sibel (2013) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Karahanoğulları, Onur (1999) “Memur Disiplin Hukukunun Niteliği ve İlkeleri”, C.8, S.3, Temmuz, s.76, Çağdaş Yerel Yönetimler.
 • Ömeroğlu, M. Nihat “Hukuka Aykırı Delil ve Disiplin Soruşturması”, 31.01.2011 tarihli HaberTürk Gazetesi, https://www.haberturk.com/gundem/haber/596750-hukuka-aykiri-delil-ve-disiplin-sorusturmasi).
 • Tanrıver, Süha “Türk Medeni Usul Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin İrdelenmesi”, s.371, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-65-252. Yasin, Melikşah (2015), İdari Yargılama Usulünde İspat, İstanbul, XII Levha Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Author: Fatma Ebru GÜNDÜZ
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: March 8, 2019

Bibtex @research article { ybuhukuk537639, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {89 - 114}, doi = {10.33432/ybuhukuk.537639}, title = {HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI}, key = {cite}, author = {GÜNDÜZ, Fatma Ebru} }
APA GÜNDÜZ, F . (2019). HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (1), 89-114. DOI: 10.33432/ybuhukuk.537639
MLA GÜNDÜZ, F . "HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019): 89-114 <http://dergipark.org.tr/ybuhukuk/issue/43783/537639>
Chicago GÜNDÜZ, F . "HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019): 89-114
RIS TY - JOUR T1 - HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI AU - Fatma Ebru GÜNDÜZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.537639 DO - 10.33432/ybuhukuk.537639 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 114 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.537639 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.537639 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Law Review HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI %A Fatma Ebru GÜNDÜZ %T HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI %D 2019 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.537639 %U 10.33432/ybuhukuk.537639
ISNAD GÜNDÜZ, Fatma Ebru . "HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (March 2019): 89-114. https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.537639
AMA GÜNDÜZ F . HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (1): 89-114.
Vancouver GÜNDÜZ F . HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (1): 114-89.