Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-5831 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | https://www.aybu.edu.tr/ybhd/tr


Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Hakkında
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (YBHD), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer almaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler akademik ölçütlere uygunluk açısından ve yazarlarından bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmekte ve tüm yazarlar makale süreçleri ile ilgili düzenli şekilde bilgilendirilmektedir.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

ISSN 2149-5831 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | https://www.aybu.edu.tr/ybhd/tr
Kapak Resmi


Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Hakkında
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (YBHD), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer almaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler akademik ölçütlere uygunluk açısından ve yazarlarından bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmekte ve tüm yazarlar makale süreçleri ile ilgili düzenli şekilde bilgilendirilmektedir.
Sayı 1 - 31 Oca 2021
 1. OSMANLI DEVLETİ’NDE KÂĞIT PARAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE EVRÂK-I NAKDİYYENİN YERİ VE ETKİLERİ
  Sayfalar 1 - 54
  İrem KARAKOÇ
 2. EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 55 - 86
  Özge Didem BOULANGER
 3. BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN KARANTİNA TEDBİRLERİNE UYMAMANIN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 87 - 118
  Hakan GÜNDÜZ
 4. 19. VE 20. YÜZYILDA OSMANLI HUKUK SİSTEMİNİN IRAK’TA UYGULANMASI
  Sayfalar 119 - 170
  Abdulazim İBRAHİM
 5. İSLAM-OSMANLI EŞYA HUKUKUNDA MÜŞTEREK MALIN TAKSİMİ
  Sayfalar 171 - 218
  Naci ÇEVİK
 6. KONKORDATONUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ
  Sayfalar 221 - 252
  Tolga AKKAYA
 7. İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
  Sayfalar 253 - 304
  Aytaç AYDIN
 8. KARMA KULLANIM AMAÇLI BİR KONUT SATIŞI AÇISINDAN TKHK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU
  Sayfalar 305 - 326
  Mehmet DOĞAR
 9. ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM
  Sayfalar 327 - 364
  Eda ŞAHİN
 10. MODA VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖZELİNDE MARKA BAŞVURUSUNDA MUTLAK RET NEDENLERİ
  Sayfalar 365 - 414
  Atanur KARAAHMETOĞLU
 11. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
  Sayfalar 415 - 460
  Merve SARIKAYA
 12. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KİRAYA VERENİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU
  Sayfalar 461 - 502
  Çiğdem İLERİ
 13. ALMAN FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 27 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ KARARI: ÖLEN KİŞİNİN KULLANICI HESABINA MİRASÇILARIN TAM ERİŞİM HAKKI VE SOSYAL AĞ SAĞLAYICISININ BUNA İLİŞKİN SORUMLULUĞU
  Sayfalar 505 - 521
  Ahmet GÖK, Hakkı Mert DOĞU
Dizinler
Makale Çağrısı (2022/1 Ocak)

Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili makale, çeviri ve karar tahlillerinizi "Makale Gönder" kısmından 15.10.2021 tarihine kadar bize ulaştırabilirsiniz.