Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5831 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | aybu.edu.tr/hukuk/ybhd/


Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Hakkında
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (YBHD), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer almaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler akademik ölçütlere uygunluk açısından ve yazarlarından bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmekte ve tüm yazarlar makale süreçleri ile ilgili düzenli şekilde bilgilendirilmektedir.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

ISSN 2149-5831 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | aybu.edu.tr/hukuk/ybhd/
Kapak Resmi


Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Hakkında
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (YBHD), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer almaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler akademik ölçütlere uygunluk açısından ve yazarlarından bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmekte ve tüm yazarlar makale süreçleri ile ilgili düzenli şekilde bilgilendirilmektedir.
Sayı 2 - 29 Tem 2020
 1. PANDEMİK TEHDİT KARŞISINDA SAĞLIK HAKKININ SOSYO-LEGAL DİNAMİĞİ
  Sayfalar 1 - 46
  Muharrem KILIÇ
 2. KÜRESEL İDARE HUKUKU VE LEX SPORTIVA BAĞLAMINDA WADA’NIN RUSYA’YI OLİMPİYATLARDAN MEN ETMESİ KARARI
  Sayfalar 47 - 82
  Gökhan GÜNEYSU , Nazlı YILMAZ
 3. YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)
  Sayfalar 83 - 118
  Dilşat YILMAZ
 4. 7188 SAYILI KANUN SONRASI UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 119 - 138
  Hüseyin ERTUĞRUL
 5. TEFECİLİK SUÇU
  Sayfalar 139 - 174
  Abdullah Batuhan BAYTAZ
 6. ‘TÜRK UZAY OPERASYONLARINA İLİŞKİN KANUN’UN HAZIRLANMASI KONUSUNDA ÖNERİLER
  Sayfalar 175 - 196
  Tuğrul ÇAKIR
 7. KANUNLARLA YASAKLANMIŞ İŞLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE KAZANÇ MÜSADERESİ
  Sayfalar 197 - 228
  Muhammet DURDU
 8. VERGİ USUL KANUNU KARŞISINDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 229 - 262
  Şeyma SARICALAR
 9. KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMININ SOSYAL HAKLARA ETKİSİ
  Sayfalar 263 - 320
  Eda YILDIZ
 10. FELSEFİ PERSPEKTİFTEN HUKUKSAL BİR RETORİKE BAKIŞ: BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ
  Sayfalar 321 - 352
  Muhammed Emin YILDIZ
 11. THE FRAGILE RELATION BETWEEN THE CONSTITUTION AND SOCIETY: GLASS and SILVER
  Sayfalar 353 - 384
  Anil Güven YÜKSEL
 12. THE IMPORTANCE OF LEGAL KNOWLEDGE IN SUSTAINABLE INNOVATION PROCESS
  Sayfalar 387 - 404
  Seldağ GÜNEŞ PESCHKE , Lutz PESCHKE
 13. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 405 - 434
  Abdülhamid Oğuzhan HACIÖMEROĞLU , Kemalettin Ahmet AKSOY
 14. KURUMSAL YÖNETİM ARACI OLARAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: TAM BAĞIMSIZLIK MÜMKÜN MÜ?
  Sayfalar 435 - 472
  Hatice Kübra KANDEMİR
 15. KISITLAMA VE VASİ ATAMA KARARI İLANININ ALENİYETİ SAĞLAMA FONKSİYONU VE İLAN NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ SORUNU
  Sayfalar 473 - 510
  Necati Şükrü BAYRAMOĞLU
 16. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN İŞ BİRLİĞİ EYLEMLERİ
  Sayfalar 511 - 558
  İpek Betül ALDEMİR TOPRAK
 17. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ BAZI HUKUKİ SORUNLAR
  Sayfalar 559 - 598
  Feride DEMİRBAŞ
 18. REKLAMA HUKUKİ AÇIDAN BİR BAKIŞ
  Sayfalar 599 - 632
  Burcu Bahar ÇATALOĞLU
 19. TÜRK HUKUKUNDA “HAYATA KAST” SEBEBİ İLE BOŞANMA VE DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (TMK M. 162)
  Sayfalar 633 - 676
  Ahmet Fevzi KİBAR
Dizinler
Makale Çağrısı (2021/1 - Ocak)
Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili makale, çeviri ve karar tahlillerinizi "Makale Gönder" kısmından 15.10.2020 tarihine kadar bize ulaştırabilirsiniz.

Yıldırım Beyazıt Law Review accepts submissions in the form of articles, commentaries and case notes in Turkish, English, German and French in all fields of law. Please click on the above "Submit Article" for submission.


İletişim/Contact: ybhukukdergisi@ybu.edu.tr