Baş Editör

Editorial Board

Editörler

                                        Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK

                                        Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim DEĞERLİ

Mizanpaj Editörü

M. Yusuf KARATOSUN

Makale Çağrısı (2021/1 - Ocak)
Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili makale, çeviri ve karar tahlillerinizi "Makale Gönder" kısmından 15.10.2020 tarihine kadar bize ulaştırabilirsiniz.

Yıldırım Beyazıt Law Review accepts submissions in the form of articles, commentaries and case notes in Turkish, English, German and French in all fields of law. Please click on the above "Submit Article" for submission.


İletişim/Contact: ybhukukdergisi@ybu.edu.tr