Yazım Kuralları

        Yazarların dergiye gönderdikleri çalışmalarının denetimini yapmış oldukları, bu haliyle basılabileceğini ve dergiye ait yayın ve yazım kurallarını kabul ettikleri varsayılır. Bilimsellik ölçütlerine uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen çalışmalar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
Dergimizin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış yayın ve yazım kurallarına aşağıdaki linklerden erişilebilir.