Amaç ve Kapsam

        Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız.

        Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde TürkçeİngilizceAlmanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer almaktadır.

Yayımlanma Ayları
Ocak Temmuz

VDOGPq.jpg