Danışman Kurulu

Prof. Dr. Yücel ACER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat ATALI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mahmut KOCA İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. Pablo FERNANDEZ Carballo-Calero University of Vigo Faculty of Law

Assoc. Prof. Dr. Zsolt SZABÓ Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Faculty of LawSon Güncelleme Zamanı: 15.05.2024 14:07:09

VDOGPq.jpg