Güncel Sayı

Sayı: 1, 31.01.2024

Yıl: 2024

KAMU HUKUKU MAKALELERİ

ÖZEL HUKUK MAKALELERİ

        Türkiye'deki hukuk kuramının derinleşmesi ve uygulamanın teorik olarak desteklenmesi için hukuk yayımcılığına yeni bir soluk ve yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktayız.

        Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi’nde TürkçeİngilizceAlmanca veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış ve hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili akademik çalışmalar yer almaktadır.

        Yazarların dergiye gönderdikleri çalışmalarının denetimini yapmış oldukları, bu haliyle basılabileceğini ve dergiye ait yayın ve yazım kurallarını kabul ettikleri varsayılır. Bilimsellik ölçütlerine uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen çalışmalar, Editörler Kurulu tarafından geri çevrilir.
Dergimizin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış yayın ve yazım kurallarına aşağıdaki linklerden erişilebilir.

            Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisinin etik ilkeler ve yayın politikasına aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Yazara, yayınlanmak üzere Üniversite tarafından kullanılmasına izin verdiği haklara karşılık bir telif ücreti ödenmez. Dergiye yayınlanmak üzere çalışmasını gönderen Yazar bunu kabul etmiş sayılır.

VDOGPq.jpg