Year 2017, Volume 15, Issue 3, Pages 196 - 221 2017-09-30

DISCOURSES OF PRESIDENTS OF THE EUROPEAN COMMISSION REGARDING TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS: BARROSO AND JUNCKER PERIODS
AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ

İlhan ARAS [1] , Muzaffer AKDOĞAN [2]

277 681

European Commission as one of the oldest institutions of the European Union performs great number of tasks. One of these tasks is to administrate the enlargement process via the Commissioner responsible for the European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. However, role of the Presidents of the European Commission in this process has been ignored. Turkey, as a candidate country, has been in a close relationship with the European Commission and Presidents of the European Commission. In this framework, this study chronologically examines the 2005-2017 period in which José Manuel Durão Barroso and Jean-Claude Juncker have been working as the president of the European Commission, and their discourses regarding Turkey-European Union relations.  This study initially makes a short review of European Commission. The next chapter deals with the discourses during Barroso and Juncker periods. Consequently, it is seen that there are distinct differences between the discourses of the two Commission presidents regarding Turkey-European Union relations. While there are more moderate-critical discourses in Barroso period, they turn out to be more hard-critical discourses in Juncker period.   

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin en eski kurumlarından biri olarak birçok görevi yürütmektedir. Bu görevlerden biri de, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiseri aracılığıyla genişleme sürecini yönetmektir. Ancak, bu süreçte Avrupa Komisyonu Başkanlarının rolü ihmal edilmiştir. Türkiye de bir aday ülke olarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Komisyonu Başkanları ile yakın bir ilişki kurmaktadır. Bu çerçevede çalışmada José Manuel Durão Barroso ve Jean-Claude Juncker’in Avrupa Komisyon Başkanları olduğu 2005-2017 dönemi ve söz konusu başkanların Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair söylemleri kronolojik olarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle Avrupa Komisyonu ile ilgili kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Sonraki bölümde Barroso ve Juncker dönemlerindeki söylemler ele alınmıştır. Sonuç olarak, iki Komisyon Başkanı’nın söylemleri arasında belirgin farklılıklar olduğu görülmüştür. Barroso döneminde ılımlı eleştirel söylemler daha fazla olurken, Juncker döneminde ise sert eleştirel söylemler daha fazla olmuştur. 

 • ABhaber (2014) “Jean-Claude Juncker:Türkiye AB adayı bir ülke mi? Twitter’i bloke eden ülke AB üyeliğine hazır değildir”, http://www.abhaber.com/jean-claude-junckerturkiye-ab-adayi-bir-ulke-mi-twitteri-bloke-eden-ulke-ab-uyeligine-hazir-degil-english/ (23.05.2017).
 • Ahaber (2015) “AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Davutoğlu'na mektup”, http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/12/07/ab-komisyonu-baskani-junckerden-davutogluna-mektup (23.05.2017).
 • Al Jazeera Türk (2016) “AB ile idam polemiği”, http://www.aljazeera.com.tr/haber/ab-ile-idam-polemigi (24.05.2017).
 • Al Jazeera Türk (2015) “Juncker: AB-Türkiye ilişkilerinde 2016 önemli”, http://www.aljazeera.com.tr/haber/juncker-ab-turkiye-iliskilerinde-2016-onemli (21.05.2017).
 • Aras, İ. (2013) “Yüksek Otorite’den Avrupa Birliği Komisyonu’na”, Ercüment Tezcan (Ed.), Başlangıçtan Günümüze Avrupa Birliği Kurumları, İstanbul, Hayat Yayınları, 319-380.
 • Asbarez (2006) “Barroso Not Optimistic for EU-Turkey Talks”, http://asbarez.com/54128/barroso-not-optimistic-for-eu-turkey-talks/ (07.06.2017).
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (2011) Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Ankara.
 • Aydın-Düzgit, S. (2015) Türklük, Müslümanlık, Doğululuk: AB’nin Türkiye Söylemleri, Çev: Barış Cezar, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Barroso, J.M.D. (2014a) “Statement by President Barroso following the meeting with Prime Minister Erdoğan of Turkey”, European Commission (Press Release Database) SPEECH/14/43, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-43_en.htm (12.06.2017).
 • Barroso, J.M.D. (2014b) “Regional integration and global developments – a view from the European Union”, European Commission (Press Release Database) SPEECH/14/639, 29.11. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-639_en.htm (12.06.2017).
 • Barroso, J.M.D. (2012) ‘Statement by President Barroso following his meeting with Mr Demetris Christofias, President of Cyprus’, European Commission (Press Release Database) SPEECH/12/118, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-118_en.htm (12.06.2017).
 • BBC (2006) “Huw Edwards interviewed Jose Manuel Barroso, EU President”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/sunday_am/6052808.stm, (08.06.2017).
 • BBC Türkçe (2017a) “Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: İdam cezası kırmızı çizgilerin en kırmızısı”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39843967 (01.06.2017).
 • BBC Türkçe (2017b) “Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye idam cezasını geri getirirse müzakereler de sona erer”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40115461 (01.06.2017).
 • Bloomberght (2011) “AB/Barroso: Türkiye, AB'ye yük olmayacak”, http://www.bloomberght.com/haberler/haber/877305-abbarroso-turkiye-abye-yuk-olmayacak (13.06.2017).
 • Boland, V. (2008) “Barroso urges Turkey to speed up pace of reform”, http://www.ft.com/cms/s/0/0e6ed29c-0760-11dd-b41e-0000779fd2ac.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4gZCoeogt, (09.06.2017).
 • Castle, S. ve Grice, A. (2006) “Turkey's chances of EU membership are in doubt, warns Barroso”, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkeys-chances-of-eu-membership-are-in-doubt-warns-barroso-6098096.html, (08.06.2017).
 • CNNTURK (2005) “Barroso, Türkiye'nin desteklenmesini istiyor”, http://www.cnnturk.com/2005/dunya/10/19/barroso.turkiyenin.desteklenmesini.istiyor/133581.0/index.html, (10.05.2017).
 • Corriere della Sera (2006) “Turchia nell'Ue, l'Europa vuole una svolta”, http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/11_Novembre/08/turchia.html, (07.06.2017).
 • Çamlıbel, C. (2014) “‘Üyelik için kestirme yol yok’”, http://www.hurriyet.com.tr/uyelik-icin-kestirme-yol-yok-27292500 (13.06.2017).
 • Deutsche Welle Türkçe (2017) “Juncker: AB-Türkiye sığınmacı anlaşması tehlikede değil”, http://p.dw.com/p/2ZUrn (05.06.2017).
 • Deutsche Welle Türkçe (2016) “Avusturya: Türkiye ile AB müzakereleri dondurulsun”, http://p.dw.com/p/2U6Cb (29.05.2017).
 • Deutsche Welle Türkçe (2015) “Juncker: Türkiye listeye alınsın”, http://p.dw.com/p/1GjWm, (20.05.2017).
 • Deutsche Welle Türkçe (2008a) “Barroso’nun kritik ziyareti”, http://www.dw.com/tr/barrosonun-kritik-ziyareti/a-3257511 (05.06.2017).
 • Deutsche Welle Türkçe (2008b) “Barroso’dan reform çağrısı”, http://www.dw.com/tr/barrosodan-reform-çağrısı/a-3259315 (05.06.2017).
 • Deutsche Welle Türkçe (2008c) “Barroso’dan Türkiye’ye uzlaşma çağrısı”, http://www.dw.com/tr/barrosodan-türkiyeye-uzlaşma-çağrısı/a-3262003 (05.06.2017).
 • Dinan, D. (2005) “Komisyon”, Desmond Dinan (Ed.) Avrupa Birliği Ansiklopedisi Cilt 2, Çev. Hale Akay, İstanbul, Kitap Yayınevi, 95-112.
 • Dünya Bülteni (2015) “Juncker: Türkiye'de insan hakları şu an konumuz değil”, http://www.dunyabulteni.net/haber/344456/juncker-turkiyede-insan-haklari-su-an-konumuz-degil (21.05.2017).
 • EUbusinnes (2006) “Turkey still needs to clarify Cyprus offer: Barroso”, http://www.eubusiness.com/topics/institutions/061208181057.wdw8racn/, (08.06.2017).
 • Euractiv (2008) “Barroso pushes Turkey on reforms”, http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/barroso-pushes-turkey-on-reforms/ (09.06.2017).
 • Euractiv (2004) “Barroso: Turkey must fulfil the EU’s entry conditions”, https://www.euractiv.de/section/erweiterung-und-nachbarn/news/barroso-turkey-must-fulfil-the-eu-s-entry-conditions/ (06.06.2017).
 • Euronews (2016) “Commission President Warns Europe Not To Lecture Turkey Over Migration”, http://www.euronews.com/2016/11/25/on-migration-i-d-like-europe-to-refrain-from-giving-lessons-to-turkey-says-jean (24.05.2017).
 • European Commission, “Jean-Claude Juncker”, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en (9.06.2017).
 • European Commission (2014) “Mission letter”, https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/hahn-mission_en.pdf (22.05.2017).
 • European Parliament (2009a) “MEPs elect Barroso to a second term as Commission President”, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20090911IPR60583&language=EN, (10.05.2017).
 • European Parliament (2009b) “José Manuel Barroso - a second term as Commission President”, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20090921STO60932, (10.05.2017).
 • European Parliament News (2014) “Parliament elects Jean-Claude Juncker as Commission President”, http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140714IPR52341/parliament-elects-jean-claude-juncker-as-commission-president, (15.05.2017).
 • Hürriyet (2010) “Barroso, Türkiye’nin önündeki engeli açıkladı”, http://www.hurriyet.com.tr/barroso-turkiyenin-onundeki-engeli-acikladi-15840185 (13.06.2017).
 • Hürriyet (2008) “‘Laikliği zorla dayatamazsınız’”, http://www.hurriyet.com.tr/laikligi-zorla-dayatamazsiniz-8655067 (14.06.2017).
 • Hürriyet (2004) “Barroso: Türkiye için vakit geldi”, http://www.hurriyet.com.tr/barroso-turkiye-icin-vakit-geldi-38676171, (10.05.2017).
 • Hürriyet Daily News (2016) “Closing EU door to Turkey ‘serious mistake’: Juncker”, http://www.hurriyetdailynews.com/closing-eu-door-to-turkey-serious-mistake-juncker-.aspx?pageID=238&nID=102503&NewsCatID=351 (29.05.2017).
 • Independent (2016) “EC President Juncker: Turkey is Not Ready to Become EU Member”, http://www.independent.mk/articles/29132/EC+President+Juncker+Turkey+is+Not+Ready+to+Become+EU+Member (29.05.2017).
 • İKV (2014) “Göreve Yeni Başlayan Juncker Komisyonu ve Türkiye’nin Adaylık Sürecine Bakışı”, http://ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=618 (20.05.2017).
 • İstanbul Bilgi University (2008) “Kalpleri ve Zihinleri Kazanmak: AB/Türkiye Ortaklığı”, http://eu.bilgi.edu.tr/tr/news/jose-manuel-durao-barroso-avrupa-komisyonu-baskan/ (13.06.2017).
 • Keskin, Y. (2001) Avrupa Yolunda Türkiye, Ankara, Bilgi Yayınevi.
 • McCormick, J. (2014) Avrupa Birliği’ni Anlamak, Çev. Yusuf Şahin, Hasan Hüseyin Şahin, Ankara, BigBang Yayınları. Milliyet (2010) “Barroso: Laiklik zorla dayatılamaz”, http://www.milliyet.com.tr/-laiklik-zorla-dayatilamaz-/dunya/haberdetayarsiv/08.10.2010/525567/default.htm (12.06.2017).
 • “My Foreign Policy Objectives”, http://juncker.epp.eu/my-priorities, (29.05.2017).
 • Nielsen, N. (2016) “Juncker warns Turkey over visas”, https://euobserver.com/migration/133427 (05.06.2017).
 • Özcan, C. (2017) “AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’yi suçladı”, http://www.hurriyet.com.tr/ab-komisyonu-baskani-juncker-turkiyeyi-sucladi-40400072 (04.06.2017)
 • Özdemir, H. (2012) Avrupa Mantığı: Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamiği, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Riegert, B. (2008) “Barroso’nun kritik ziyareti”, http://p.dw.com/p/DfQV (13.06.2017).
 • Shields, M., ve Baczynska, G. (2016) “EU’s Juncker says Turkey must meet conditions for visa-free travel”, http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-turkey-idUSKCN10W0P4 (29.05.2017).
 • Sputniknews (2017) “Juncker: Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum”, https://tr.sputniknews.com/avrupa/201703151027644980-ab-komisyonu-baskani-juncker-turkiye-nazi/ (3.06.2017).
 • The Guardian (2005) “Barroso fires EU warning to Turkey”, https://www.theguardian.com/world/2005/oct/04/turkey.eu5, (08.06.2017).
 • The Irish Times (2004) “Barroso urges 'clear date' for Turkey talks”, http://www.irishtimes.com/news/barroso-urges-clear-date-for-turkey-talks-1.1280381 (10.05.2017).
 • TRT Haber (2013) “AB kapıları Türkiye için açık”, http://www.trthaber.com/haber/gundem/ab-kapilari-turkiye-icin-acik-105485.html (13.06.2017).
 • Turkishny (2011) “Barroso Says Turkey Will Bring In a Significant Added Value”, http://www.turkishny.com/news/president-of-european-commission-says-turkey-will-bring-in-a-significant-added-value, (09.06.2017).
 • Uluç, S. (2014) “AB Komisyonu Başkan Adayı Barroso – Türkiye’nin AB’ye Katılımı”, http://www.ab.gov.tr/36264.html, (10.05.2017).
 • USA Today (2005) “Barroso says EU should stick to commitments to Turkey”, https://usatoday30.usatoday.com/news/world/2005-06-15-eu-summit_x.htm, (08.06.2017).
 • Vincenti, D. (2013) “Barroso: More EU integration ‘indispensable for our economy’”, http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/barroso-more-eu-integration-indispensable-for-our-economy/, (16.06.2017).
 • Vucheva, E. (2009) “Barroso hopeful of progress on EU-Turkey talks”, https://euobserver.com/enlargement/27857 (09.06.2017).
 • Yinanç, B. (2014) “EU head Juncker gives no mission statement for Turkey”, http://www.hurriyetdailynews.com/eu-head-juncker-gives-no-mission-statement-for-turkey.aspx?pageID=449&nID=71857&NewsCatID=412(20.05.2017).
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İlhan ARAS
Country: Turkey


Author: Muzaffer AKDOĞAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { yead322758, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {Bandirma Onyedi Eylul University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {196 - 221}, doi = {10.11611/yead.322758}, title = {AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ}, key = {cite}, author = {ARAS, İlhan and AKDOĞAN, Muzaffer} }
APA ARAS, İ , AKDOĞAN, M . (2017). AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (3), 196-221. DOI: 10.11611/yead.322758
MLA ARAS, İ , AKDOĞAN, M . "AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 196-221 <http://dergipark.org.tr/yead/issue/32157/322758>
Chicago ARAS, İ , AKDOĞAN, M . "AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 196-221
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ AU - İlhan ARAS , Muzaffer AKDOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.11611/yead.322758 DO - 10.11611/yead.322758 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 221 VL - 15 IS - 3 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.322758 UR - https://doi.org/10.11611/yead.322758 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Management and Economics Research AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ %A İlhan ARAS , Muzaffer AKDOĞAN %T AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ %D 2017 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 15 %N 3 %R doi: 10.11611/yead.322758 %U 10.11611/yead.322758
ISNAD ARAS, İlhan , AKDOĞAN, Muzaffer . "AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 / 3 (September 2017): 196-221. https://doi.org/10.11611/yead.322758
AMA ARAS İ , AKDOĞAN M . AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 15(3): 196-221.
Vancouver ARAS İ , AKDOĞAN M . AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLARININ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ: BARROSO VE JUNCKER DÖNEMLERİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 15(3): 221-196.