Year 2017, Volume 15, Issue 11, Pages 101 - 125 2017-12-24

A QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT APPLICATION IN IMPROVING LIBRARY SERVISES: THE CASE OF DUZCE UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ

Aslıhan ÜNAL [1] , Mehmet Selami YILDIZ [2]

196 478

University libraries have a great importance in accessing information for their intermediary role. In today’s world, developments in various areas leads to new user needs and expectations. Libraries are obliged to improve current services and to adapt new developments. The purpose of this research is to contribute to the improvement of the library services of Duzce University -a state university, was founded in 2006- by following Quality Function Deployment methodology. As a result of the research -60 academicians and graduate students of Institute of Social Sciences and Institute of Science was included- useful findings were determined that were considered to be helpful in improving library services. Putting into service the new library building was defined as the crucial factor in fulfiling the deficiencies that leads to expactation, and improving library services. Reference librarian, user-building-collection equivalent, improvement of web site are also included in important findings.  

Üniversite kütüphaneleri, bilginin erişimine aracı olma konusunda büyük öneme sahiptirler. Günümüzde çeşitli alanlarda yaşanan gelişmeler, kullanıcılarda yeni istek ve ihtiyaçların doğmasına sebebiyet vermektedir. Kütüphaneler; kullanıcıların beklentileri doğrultusunda, mevcut hizmetlerini geliştirmek ve yaşanan gelişmelere ayak uydurmakla mükelleftirler. Bu araştırmanın amacı, 2006 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi olan Düzce Üniversitesi Kütüphanesinin hizmetlerinin Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) uygulaması ile iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde görev yapmakta olan 60 akademisyen ve lisansüstü öğrencisinin katıldığı araştırma sonucunda, kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesinde faydalı olacağı düşünülen bulgular elde edilmiştir. Yeni kütüphane binasının faaliyete geçmesi, kullanıcılarda beklenti doğuran eksikliklerin karşılanmasında ve sunulan hizmetlerin iyileştirilmesinde en önemli faktör olarak belirlenmiştir.  Referans kütüphanecilik; kullanıcı, bina, bütçe, derme denkliği; web sayfasının iyileştirilmesi de elde edilen önemli bulgular arasındadır.

 • Akao, Y. (1997). QFD: Past, present, and future. In International Symposium on QFD, 97(2), pp: 1-12).
 • Akbaba, A. (2005). Müşteri Odaklı Hizmet Üretiminde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Yaklaşımı: Konaklama İşletmeleri İçin Bir Uygulama Çalışması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 59-81.
 • Ardıç, K., Çevik, O. ve Göktaş, Ş. (2008). Kalite fonksiyon göçerimi (GOP Üniversitesinde bir uygulama). Akademik İncelemeler, 3(2), 111-139.
 • Atkinson, J. (2016). “Quaility, universities and their libraries: an overview” in Quaility and the Academic Library Revieweing, Assessing and Enhancing Service Provision (Ed: Jeremy Atkinson), 11-15, Elsevier.
 • Baran Züleyhan,Yıldız Mehmet Selami (2015). Quality Function Deployment and Applicationon a Fast Food Restaurant. International Journal of Business and Social Science, 6(9), 122-131.
 • Bayraktaroglu, G., & Özgen, Ö. (2008). Integrating the Kano model, AHP and planning matrix: QFD application in library services. Library Management,29(4/5), 327-351.
 • Bouchereau, V. ve Rowlands, H. (2000). Methods and techniques to help quality function deployment (QFD). Benchmarking: An International Journal,7(1), 8-20.
 • Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age. Wie die nächste digitale Revolution unser aller Leben verändern wird. Boersenbuchverlag, Kulmbach.
 • Chan, L. K. & Wu, M. L. (2005). A systematic approach to quality function deployment with a full illustrative example. Omega, 33(2), 119-139.
 • Chen, Y. T. & Chou, T. Y. (2011). Applying GRA and QFD to improve library service quality. The Journal of Academic Librarianship, 37(3), 237-245.
 • Chin, K. S., Pun, K. F., Leung, W. M. & Lau, H. (2001). A quality function deployment approach for improving technical library and information services: a case study. Library Management, 22(4/5), 195-204.
 • Cohen, L. (1995). Quality Function Deployment How to Make QFD Work for You. Addison Wesley Longman.
 • Doğu, E. & Özgürel, B. (2008). Kalite fonksiyon göçerimi ile bireysel emeklilik sistemleri pazarlayan sigorta şirketlerinin teknik özelliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. İsletme Fakültesi Dergisi 9(1), 33-45.
 • Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research policy, 29(2), 313-330.
 • Garibay, C., Gutiérrez, H. & Figueroa, A. (2010). Evaluation of a digital library by means of quality function deployment (QFD) and the Kano model. The Journal of Academic Librarianship, 36(2), 125-132.
 • Govers, C. P. (1996). What and how about quality function deployment (QFD).International journal of production economics, 46, 575-585.
 • Güllü, E. & Ulcay, Y. (2002). Kalite fonksiyon yayılımı ve bir uygulama.Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(7), 71-91.
 • Hauser, J. R. (1993). How Puritan-Bennett used the house of quality. Sloan Management Review, 34(3), 61.
 • Jenkins, B., Breakstone, E., & Hixson, C. (2005). Content in, content out: the dual roles of the reference librarian in institutional repositories. Reference services review, 33(3), 312-324.
 • Kılıç-Delice, E. & Güngör, Z. (2008). Kalite Fonksiyon Yayılımı için Yeni Bir Yaklaşım: Bir Uygulama. Akademik Bilişim 2008, 185-193.
 • Mean-Shen, L. (2010). A Refined and Integrated Kano Model and the Implementation of Quality Function Deployment-Research on the Library of a Vocational and Technical School in Southern Taiwan. International Journal of Organizational Innovation (Online), 2(3), 305.
 • Öter, Z. & Tütüncü, Ö. (2001). Turizm İşletmelerinde Kalite Fonksiyon Göçerimi: Seyahat Acentelerine Yönelik Varsayımsal Bir Yaklaşım.
 • Porter, M.E. & Ketels,C.H., (2003). UK competitiveness: moving to the net stage. Economic and Social Research Council, DTI Economic Papers. No:3.
 • Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of mathematical psychology, 15(3), 234-281.
 • Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. European journal of operational research, 48(1), 9-26.
 • Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), 83-98.
 • Savas, H. & AY, M. (2005). Üniversite Kütüphanesi Tasarımında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3).
 • Silver, D., Huang, A., Maddison, C.J., Guez, A., Sifre, L., van den Driessche, G.,Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Panneershelvam, V., Lanctot, M., Dieleman, S., Grewe, D., Nham, J., Kalchbrenner, N., Sutskever, I., Lillicrap, T., Leach, M., Kavukcuoglu, K., Graepel, T. & Hassabis, D. (2015). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature 529, 484–489.
 • Webster, F. (2014). Theories of the information society. Routledge.
 • Yapraklı, T. & Güzel, D. (2010). Sağlık sektöründe bir kalite fonksiyon göçerimi uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19), 457-476.
 • Yenginol, F. (2008). Neden kalite fonksiyon “göçerimi”? İsletme Fakültesi Dergisi 9(1), 7-15.
 • Yildiz, M. S. ve Baran, Z. (2011). Kalite fonksiyon göçerimi ve homojenize yoğurt üretiminde uygulaması. Ege Akademik Bakış, 11(1), 59-72.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-5896-8880
Author: Aslıhan ÜNAL
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Selami YILDIZ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2017

Bibtex @research article { yead341740, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {Bandirma Onyedi Eylul University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {101 - 125}, doi = {10.11611/yead.341740}, title = {KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Aslıhan and YILDIZ, Mehmet Selami} }
APA ÜNAL, A , YILDIZ, M . (2017). KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (11), 101-125. DOI: 10.11611/yead.341740
MLA ÜNAL, A , YILDIZ, M . "KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 101-125 <http://dergipark.org.tr/yead/issue/33687/341740>
Chicago ÜNAL, A , YILDIZ, M . "KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 (2017): 101-125
RIS TY - JOUR T1 - KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ AU - Aslıhan ÜNAL , Mehmet Selami YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.11611/yead.341740 DO - 10.11611/yead.341740 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 125 VL - 15 IS - 11 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.341740 UR - https://doi.org/10.11611/yead.341740 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Management and Economics Research KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ %A Aslıhan ÜNAL , Mehmet Selami YILDIZ %T KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 15 %N 11 %R doi: 10.11611/yead.341740 %U 10.11611/yead.341740
ISNAD ÜNAL, Aslıhan , YILDIZ, Mehmet Selami . "KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15 / 11 (December 2017): 101-125. https://doi.org/10.11611/yead.341740
AMA ÜNAL A , YILDIZ M . KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 15(11): 101-125.
Vancouver ÜNAL A , YILDIZ M . KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 15(11): 125-101.