Year 2018, Volume , Issue 19, Pages 19 - 30 2018-01-22

Change of paradigm that lead to a transition of topic mainly towards “culture” in social studies and intellectual life after World War II and intersection of new searches in theater triggered by avangards in the beginning of 20th century occur with the increase in intercultural studies during 60s and 70s. The cross-cultural theater theory and practices of Peter Brook offer a binary possibility to both comprehend the change of intellectual paradigm in the micro framework and to think about the role of cross-cultural theater in evolvement of theatre from text- based to stage-based theatricality. On the other hand, especially discussions following Mahabharata production enlightens paradoxes of changing intellectual paradigm.
Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu

Emre YALÇIN [1]

241 721

Change of paradigm that lead to a transition of topic mainly towards “culture” in social studies and intellectual life after World

War II and intersection of new searches in theater triggered by avangards in the beginning of 20th century occur with the

increase in intercultural studies during 60s and 70s. The cross-cultural theater theory and practices of Peter Brook offer a

binary possibility to both comprehend the change of intellectual paradigm in the micro framework and to think about the role

of cross-cultural theater in evolvement of theatre from text- based to stage-based theatricality. On the other hand, especially

discussions following Mahabharata production enlightens paradoxes of changing intellectual paradigm.

Batıda İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal bilimlerin ve entelektüel yaşamın ağırlıklı olarak “kültür” başlığına kaymasını

sağlayan düşünsel paradigma değişikliği ile tiyatroda 20.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren avangardlarla tetiklenen yeni

arayışların kesişimi, 1960’lı, 70’li yıllarda kültürlerarası çalışmaların yükselmesi ile gerçekleşir. Peter Brook’un kültürlerarası

tiyatro düşüncesi ve pratikleri, hem bu paradigma değişimini mikro bir çerçevede kavramak, hem de tiyatronun metinmerkezlilikten,

sahneleme merkezli bir tiyatralliğe doğru evriminde kültürlerarası çalışmaların rolü üzerine düşünmek için

ikili bir olanak sunmaktadır. Diğer taraftan, özellikle Mahabharata prodüksiyonun getirdiği tartışmalar, değişen düşünsel

paradigmanın bünyesinde barındırdığı paradokslara ışık tutmaktadır.

 • Auslander, P. (1997). From Acting To Performance: Essays in Modernism anda Postmodernism, London: Routhledge.
 • Birkiye, S.K. (2007). Çağdaş Tiyatroda Kültürlerarası Eğilim, Ankara: De-ki Basım Yayım.
 • Brook, P. (1968). The Empty Space, New York: Touchstone,.
 • Candan, A. (2013). Öncü Tiyatro ve Dijital Çağda Gösterim. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Carrieré, J.C. (1987). The Mahabbarata, New York: Harper&Row Publishers.
 • Dunn, S. (1996). “Peter Brook and The Mahabbarata”, Tony Day(ed) içinde, s. 26-39.
 • Eagleton, T. (2010). Estetiğin İdeolojisi, çev. Bülent Gözkan vd, İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology and Other Essays, New York: Garland Publishing.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim, İstanbul: E Yayınları.
 • Pavis, P. (1999). Sahneleme: Kültürler Kavşağında Tiyatro, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Turan, E.R. (2002). “Batı Metafiziği ve Savaş” Doğu Batı, içinde s.161-170.
 • Sarup, M. (2004). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Schechner, R. (2003). Performance Theory. New York: Routledge.
 • Schechner, R. (1997). “Peter Brook ile Söyleyişi”, Mimesis 6, M.Göksel(ed) içinde, s.3-30.
 • Shevtsova, M. (1997). “Interculturalism, Aestheticisim, Orientalism: Starting from Peter Brook’s Mahabbarata”, Eli Rozik(ed.) içinde, Theatre Research İnternational 22, s. 98- 104.
 • Ünlü, A. (2006). Türk Tiyatrosunun Antropolojisi, Ankara: Aşina Kitaplar.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Emre YALÇIN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 22, 2018

Bibtex @art and literature { yedi382979, journal = {YEDİ}, issn = {1307-9840}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {19 - 30}, doi = {10.17484/yedi.382979}, title = {Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Emre} }
APA YALÇIN, E . (2018). Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu. YEDİ, (19), 19-30. DOI: 10.17484/yedi.382979
MLA YALÇIN, E . "Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu". YEDİ (2018): 19-30 <http://dergipark.org.tr/yedi/issue/34657/382979>
Chicago YALÇIN, E . "Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu". YEDİ (2018): 19-30
RIS TY - JOUR T1 - Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu AU - Emre YALÇIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17484/yedi.382979 DO - 10.17484/yedi.382979 T2 - YEDİ JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 30 VL - IS - 19 SN - 1307-9840- M3 - doi: 10.17484/yedi.382979 UR - https://doi.org/10.17484/yedi.382979 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 YEDİ Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu %A Emre YALÇIN %T Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu %D 2018 %J YEDİ %P 1307-9840- %V %N 19 %R doi: 10.17484/yedi.382979 %U 10.17484/yedi.382979
ISNAD YALÇIN, Emre . "Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu". YEDİ / 19 (January 2018): 19-30. https://doi.org/10.17484/yedi.382979
AMA YALÇIN E . Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu. YEDİ. 2018; (19): 19-30.
Vancouver YALÇIN E . Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu. YEDİ. 2018; (19): 30-19.