Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 45 - 60 2019-04-01

Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Zeynep Duman Akyol [1]

38 132

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki firmaların ihracat faaliyet ve performansı üzerinde, iki merkez kurum olan devlet ve finans sisteminin ne tür etkileri olduğu saptanmaya çalışılmıştır.

Yöntem: Belirtilen amaç çerçevesinde nitel araştırma tekniği kullanılarak oluşturulan mülakat soruları ihracat faaliyetinde bulunan üst düzey on bir firma yöneticisine iletilmiş ve alınan cevaplar ışığında analizler yapılarak çıkarımlar elde edilmiştir.

Bulgular: Türkiye’de devletin uluslararasılaşma faaliyetinde bulunan firmalara yönelik olumlu uygulamalarının, yönlendirmelerinin olduğu, ülkenin dış politikada aldığı kararların ihracatı doğrudan etkilediği ve ülke ekonomisinin kötü gidişatının finans-bankacılık sistemini de olumsuz etkilediği elde edilen bulgulardandır.

Sonuç: İhracat faaliyetinin gerçekleşme aşamalarında devletin ihracat aşamalarının her safhasında çeşitli derecelerde, doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Kurumsal Kuram, Ulusal İş Sistemleri, Uluslararasılaşma, Devlet, Finansal Sistemler
 • Abay, S. (2015). Doğu Asya Ülkeleri ve Türkiye’nin İş Sistemlerinin Karşılaştırılması ve İnovasyon Politikalarının Ar-Ge Boyutu Bakımından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Afşar, M.(2006). Finansal Sistem ve İşleyişi, Eskişehir.
 • Aslan, S. (2016). Türkiye’de Sosyal Sermaye Bileşenlerinden Güven Hakkında Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 2.
 • Aslan, Ö. ve Korap, H.L. (2006). Türkiye’de Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Buğra, A. (1995). Devlet ve İşadamları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çakan, S. (2010). Japon Ulusal İş Sisteminin Japon İşletmelerin Uluslararasılaşmasına Etkisi (Toyota Örneği), Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Erel, D. (2002). Kurumsal Çevre-Örgüt İlişkileri: Türkiye’deki Sanayi İşletmelerinde ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ganesh, R. (1980). Institution Building For Social And Organizational Change: An Appreciation. Organization Studies.
 • Meyer, J. W. ve Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.
 • Merriam, S. (2015). Qualitative Research: A Guide To Design and Implementation.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir.
 • Özen, Ş. (2009). “Yerli ve İthal Yönetim Uygulamalarının Meşrulaştırılmasında Merkez-Çevre Farklılaşması: Bir Model ve İlk Bulgular,” 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özkara, B., Kurt, M. ve Karayormuk, K. (2008). Türkiye’de İşletme Grupları: Eskiler ve Yeniler, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 8, 1-2: 59-83.
 • Öztürk, N., Barışık, S. ve Darıcı, H.K. (2010). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Zonguldak Karaelmes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, ss.95-119.
 • Tübitak Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu, 2005.
 • Scott, W.R. (1995). Institution and Organization: Attempting and Theoretical Synthesis, Thousand Oaks .
 • Scott, W. R. (2003A). Environments, Strategies, And Structures. In Organizations: Rational, Natural, And Open Systems, New Jersey, Prentice Hall.
 • Whitley, R. (1999). Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change of Business Systems. Oxford: Oxford University.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6022-9996
Author: Zeynep Duman Akyol
Country: Turkey


Dates

Application Date: March 21, 2019
Acceptance Date: April 1, 2019
Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { yorumyonetim542724, journal = {Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2125}, address = {Sakarya University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {45 - 60}, doi = {10.32705/yorumyonetim.542724}, title = {Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Duman Akyol, Zeynep} }
APA Duman Akyol, Z . (2019). Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 7 (1), 45-60. DOI: 10.32705/yorumyonetim.542724
MLA Duman Akyol, Z . "Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 7 (2019): 45-60 <http://dergipark.org.tr/yorumyonetim/issue/44135/542724>
Chicago Duman Akyol, Z . "Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 7 (2019): 45-60
RIS TY - JOUR T1 - Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma AU - Zeynep Duman Akyol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32705/yorumyonetim.542724 DO - 10.32705/yorumyonetim.542724 T2 - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 60 VL - 7 IS - 1 SN - -2602-2125 M3 - doi: 10.32705/yorumyonetim.542724 UR - https://doi.org/10.32705/yorumyonetim.542724 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of interpretation management method Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma %A Zeynep Duman Akyol %T Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma %D 2019 %J Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi %P -2602-2125 %V 7 %N 1 %R doi: 10.32705/yorumyonetim.542724 %U 10.32705/yorumyonetim.542724
ISNAD Duman Akyol, Zeynep . "Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 7 / 1 (April 2019): 45-60. https://doi.org/10.32705/yorumyonetim.542724
AMA Duman Akyol Z . Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Yorum-Yönetim-Yöntem (JIMM). 2019; 7(1): 45-60.
Vancouver Duman Akyol Z . Merkez Kurumlar Olarak Finansal Sistem ve Devletin Politika ve Uygulamalarının Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların İhracat Performansına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi. 2019; 7(1): 60-45.