Year 2019, Volume , Issue 43, Pages 105 - 122 2019-03-27

FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU

İlyas SUVAĞCİ [1]

13 33

İnsanlar tarih boyunca; siyasi, ekonomik, dini ya da bireysel nedenlerden dolayı yaşadıkları yerlerden göç etmişlerdir. Bu nedenle insanlık tarihinin göçler tarihi olduğu söylenir. Göç sonucunda bireylerin hayatlarında köklü değişiklikler ortaya çıkar. 1961’de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasından sonra Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçiler de burada birçok sorunla karşılaşmışlardır. İşte göçün ve onunla ilişkili sorunların göçmen yazarlar tarafından edebi eserlerde tema olarak işlenmesi sonucunda Göçmen Edebiyatı ortaya çıkmıştır. Eserlerinde göçü anlatmış olsalar da göç sürecini yaşamayan ya da göçün sonuçlarından bizzat etkilenmeyen yazarların eserleri ise ancak Göç Edebiyatı içerisinde değerlendirilebilir. Değişik nedenlerle Almanya’ya göç eden; Bekir Yıldız (1933-1998), Dursun Akçam (1930-2003), Fakir Baykurt (1929-1999), Fethi Savaşçı (1930-1989) gibi birçok yazar eserlerinde Almanya’ya göçten ve göçle ilişkili birçok sorundan bahsetmişlerdir. Toplumcu gerçekçi bir yazar olan Fakir Baykurt da eserlerinde Türkiye’de iken köy gerçekliğinden, köy hayatından; Almanya’ya gittikten sonra da Almanya’daki Türklerin yaşadıkları sorunlardan bahsetmiştir. Biz de bu çalışmada Fakir Baykurt’un Almanya’yı anlatan hikâyelerinde Türk çocuklarının yaşadıkları eğitim sorunlarını nasıl ele aldığını, Türkiye’den Almanya’ya olan göç sürecinin sonuçlarının eğitim ile olan ilişkisini inceledik. Bu kapsamda onun; Gece Vardiyası (1982), Duisburg Treni (1986), Barış Çöreği (1986) ve Bizim İnce Kızlar (1993) adlı eserlerindeki eğitimle ilgili olan yirmi iki hikâyesini inceledik.

Fakir Baykurt, hikâye, göç, Almanya’ya göç, Göçmen Edebiyatı
  • Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Aytaç, G. ve Diğerleri. (1996). Sürgün Edebiyatı Açık Oturum. F. Andaç (Haz.). Sürgün Edebiyatı Edebiyat Sürgünleri içinde (373-391). İstanbul: Bağlam Yayınları. Baykurt, F. (1975). Fakir Baykurt. Türk Dili Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Sayı. 286, 127-128. ______. (1986). Duisburg Treni. İstanbul: Remzi Kitabevi. ______. (1977). Romanımız Ne Durumda?. Milliyet Sanat. S.239, 14. ______. (1982). Gece Vardiyası. İstanbul: Remzi Kitabevi. ______. (1986). Barış Çöreği. İstanbul: Remzi Kitabevi. ______. (1993). Bizim İnce Kızlar. Oberhausen: Ortadoğu Yayınları. Cengiz, S. (2010). Göç, Kimlik ve Edebiyat. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, ZfWT Cilt 2, Sayı 3, 185-193. Keskin, H. (2011). Türklerin Gölgesinde Almanya Geleceğe Yönelik Uyum Politikası İçin Görüşler. Pazarkaya, Y. (Çev.). İstanbul: Doğan Kitap. Komisyon, (2009).Göç Terimleri Sözlüğü. Perruchoud, R. (Ed. Çev). Littera Çeviri ve Dil Hizmetleri Dnş. Ltd. Şti. İsviçre: Uluslararası Göç Örgütü Yayınları. Kula, O. Bilge. (2012). Almanya’da Türk Kültürü Çok-Kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim. A. Keskin (Çev.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kuruyazıcı, N. (2001). Almanya’da Oluşan Yeni Bir Yazının Tartışılması. N. Kuruyazıcı-Mahmut Karakuş (Yayıma Haz.). Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler içinde (3-24). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Migrant Literature. (2014). Migrant literature. (Erişim Tarihi: 03/06/2018) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Migrant_literature Özbakır, İ. (2000). Almanya Konuk İşçi Edebiyatı’nın Bir Türk Temsilcisi Renan Demirkan’ın ‘Üç Şekerli Demli Çay’ında Kimlik Problemi. Türklük Bilimi Araştırmaları IX, 211-222. Özkırımlı, Atilla (1983). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi içinde. (Cilt 5). İstanbul: Cem Yayınları. Sakallı, C. (2018). Göçmen Edebiyatı: Ara Dilde Yazmak. Monograf Edebiyat Eleştiri Dergisi, S.9, 10-26. Suvağci, İ. (2018). Almanya’ya Göçün Almanya’daki Türk Yazarların Hikâyelerine Yansıması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dicle Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türkler Misafir İşçilikten Ulusötesi (Transnasyonel) Bağların Oluşumuna Geçiş Süreci. Ankara: Phoenix Yayınları. Tosun N. (2014). Modern Öykü Kuramı. Ankara: Hece Yayınları. Üçgül, S. (2006). Rus Göçmen Edebiyatı I. Ankara: Kapadokya Yayınları. Yanardağ, M. Fetih, (2005). Fakir Baykurt’un Hikâye ve Romanlarının Tema ve Yapısı Üzerine Bir İnceleme. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Yazıcı, H. (2002). Göç Edebiyatı Doğuyu Batıya Taşıyanlar Ortadoğu Hıristiyan Arap Edebiyatçıların Batıdaki Öncü İsimleri. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Zengin, E. (2010). Türk-Alman Edebiyatına Tarihsel Bir Bakış ve Bu Edebiyata İlişkin Kavramlar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.12, 329-349.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-6409-1229
Author: İlyas SUVAĞCİ
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { yyusbed545671, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {105 - 122}, doi = {}, title = {FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU}, key = {cite}, author = {SUVAĞCİ, İlyas} }
APA SUVAĞCİ, İ . (2019). FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 105-122. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545671
MLA SUVAĞCİ, İ . "FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 105-122 <http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545671>
Chicago SUVAĞCİ, İ . "FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 105-122
RIS TY - JOUR T1 - FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU AU - İlyas SUVAĞCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 122 VL - IS - 43 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU %A İlyas SUVAĞCİ %T FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 43 %R %U
ISNAD SUVAĞCİ, İlyas . "FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 43 (March 2019): 105-122.