Year 2018, Volume 28, Issue 4, Pages 444 - 447 2018-12-31

Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi
Determination of Pesticide Residues in Seedless Table Grapes

Yasin YAKAR [1]

60 218

Günümüzde pestisit olarak isimlendirilen zirai ilaçlar, tarımsal üretimin farklı aşamalarında ve hasat sonrası depolamada çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Pestisitler, çok çeşitli zararlı böcek ve bitki hastalıklarının kontrolünü sağlayarak verimliliği arttırır. Ancak, bu zararlı kimyasallar, hem üretim hem de depolama sırasında çeşitli gıdalara bulaşmakta, gıda zinciriyle devam ederek insan vücudunda ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadırlar. Bu bileşiklerin toksisitesi, gıda maddelerindeki pestisit maruziyetini değerlendirmek için gıda ürünlerindeki pestisit kalıntılarının izlenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, Hatay’da yerel marketlerden temin edilen 60 adet çekirdeksiz üzüm numunesi 80 adet pestisit kalıntısı bakımından incelenmiştir. Numuneler QUECHERS yöntemine göre hazırlanmış ve LC-MS/MS cihazında analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde carbendazim, azoxystrobin, cypermetrin, cyprodinil, metalaxyl, chlorpyrifos, myclobutanyl, fludioxonil, dimethomorph, dithiocarbamate ve imazalil kalıntıları tespit edilmiştir. 9 numunede tespit edilen Carbendazim ve imazalil miktarları, maksimum kalıntı limitlerini aşmaktadır.

Today, pesticides are used extensively in different stages of agricultural production and post-harvest storage. Pesticides help control a wide variety of harmful insect and plant diseases and therefore increase productivity. However, these harmful chemicals pollute the various foods during both production and storage, and continue with the food chain, causing serious health problems in the human body. Toxicity of these compounds requires monitoring of pesticide residues in food products to assess pesticide exposure in foodstuffs. In this study, 60 seedless grape samples obtained from local markets in Hatay were examined for 80 pesticide residues. The samples were prepared according to QUECHERS method and analyzed in LC-MS / MS. In seedless grapes; carbendazim, azoxystrobin, cypermethrin, cyprodinil, metalaxyl, chlorpyrifos, myclobutanil, fludioxonil, dimethomorph and imazalil residues have been detected. Carbendazim and imazalil amounts determined in 9 samples exceed the maximum residue limits.

  • Anonim (2016). Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği. Resmi Gazete, sayı: 29899.
  • Anonim (2017). OIV Statistical report on World Vitiviniculture. http://www.oiv.int/public/medias/5479/oiv-en-bilan-2017.pdf (Erişim tarihi: 08 Ağustos, 2018).
  • Arslan S (2016). Üzüm Raporu 2015. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TEPGE Yayın no:268, ISBN:978-605-9175-41-8.
  • Aydın B, Kiracı MA, Aktürk D, Özkan E, Hurma H (2017). Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(4): 402–408.
  • Bakırcı GT, DBY Acay, Bakırcı F, Semih Ötleş S (2014). Pesticide residues in fruits and vegetables from the Aegean region, Turkey. Food Chemistry, 160:379–392. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.02.051
  • Cesnik HB, Gregorcic A, Cus F (2008). Pesticide residues in grapes from vineyards included in integrated pest management in Slovenia, Food Additives and Contaminants, 25:4, 438-443.
  • Lehotay SJ (2007). Determination of pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and partitioning with magnesium sulfate: Collaborative study. J AOAC Int 90:485–520
  • Sırlı BA, Peşkircioğlu M, Torunlar H, Özaydın KA, Mermer A, Kader S, Tuğaç MG, Aydoğmuş O, Emeklier Y, Yıldırım YE, Kodal S (2015). Türkiye’de Üzüm (Vitis spp.) Yetiştirmeye Uygun Potansiyel Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknikleri Kullanılarak İklim ve Topoğrafya Faktörlerine Göre Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24 (1):56-64.
  • Şensoy RİG, Ersayar L, Doğan A (2017). Van İlinde Satılmakta Olan Yaş ve Kuru Üzümler İle Salamura Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3): 436-446.
  • Turgut C, •Örnek H,• Cutright TJ (2011). Determination of pesticide residues in Turkey’s table grapes: the effect of integrated pest management, organic farming, and conventional farming. Environ Monit Assess, 173:315–323. DOI 10.1007/s10661-010-1389-4.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3297-3379
Author: Yasin YAKAR (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { yyutbd453960, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {444 - 447}, doi = {10.29133/yyutbd.453960}, title = {Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {YAKAR, Yasin} }
APA YAKAR, Y . (2018). Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (4), 444-447. DOI: 10.29133/yyutbd.453960
MLA YAKAR, Y . "Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 444-447 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/42150/453960>
Chicago YAKAR, Y . "Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 444-447
RIS TY - JOUR T1 - Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi AU - Yasin YAKAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.453960 DO - 10.29133/yyutbd.453960 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 447 VL - 28 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.453960 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.453960 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi %A Yasin YAKAR %T Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.453960 %U 10.29133/yyutbd.453960
ISNAD YAKAR, Yasin . "Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 4 (December 2019): 444-447. https://doi.org/10.29133/yyutbd.453960
AMA YAKAR Y . Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi. YYU J AGR SCI. 2018; 28(4): 444-447.
Vancouver YAKAR Y . Çekirdeksiz Sofralık Üzümlerde Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(4): 447-444.