Year 2019, Volume 29, Issue 1, Pages 178 - 186 2019-03-29

Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of Batman Province Soil and Water Resources in terms of Agricultural Perspectives

Yusuf AYDIN [1]

55 197

Toprak ve su kaynakları, ülkelerin en değerli varlıkları olup, toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları gıdaların sağlanmasında asli unsurdur. Yenilenemeyen ve kıt kaynak olan toprak ve su kaynaklarının işletimi ve yönetimi, dünya ülkelerini küresel düzeyde koordineli çalışmaya yöneltmektedir. Küresel ısınmanın getirdiği değişimler sonucu oluşabilecek su kısıtı, sanayi ve kentsel gelişim ile artan nüfusa bağlı olarak artan gıda talebi, su kaynakları üzerindeki en önemli tehdit unsurlarıdır ve kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Toplumlar gelecekle ilgili planlamalar yaparken, bu risk unsurlarını göz önüne almalı, toprak ve su kaynakları potansiyelini, kaynakları da koruyarak kullanmalı ve geliştirmelidir. Bu çalışmada, Batman İli toprak ve su kaynakları değerlendirilerek mevcut kaynaklar ve potansiyelleri ile işletiminde karşılan sorunlar irdelenmeye ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. 

Soil and water resources are the most valuable assets of the countries and they are the essential element in the provision of food that societies need to survive. The operation and management of land and water resources, which cannot be renewed and scarce, directs the world countries to work in a coordinated manner at global level. As a result of the changes caused by the global warming, water demand, industrial and urban development and the increasing demand for food due to the increasing population are the most important threats on water resources and increases the pressure on resources. When planning for the future, societies should take into account these risk factors and use and develop the potential of land and water resources, while protecting resources. In this study, the resources and potentials of the Batman Province were evaluated and the problems encountered in the operation and the solutions were presented.

 • Aküzüm, T., B. Çakmak., Z. Gökalp., (2010). Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. 3 (1): 67-74, 2010 ISSN:1308-3945, E-ISSN:1308-027X, www.nobel.gen tr
 • Anonim, (2005). Batman İl’i Tarım Master Planı. TC. Batman Valiliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. BATMAN
 • Anonim, (2012). Siirt İli-İlçeleri Mevcut Su Kaynaklarının Potansiyel Güçlerinin Saptanması, çıktıların Yerelde ve Genelde Eşzamanlı Paylaşımı Projesi. Siirt Valiliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, DİKA-11-01-DFD/15 Nolu Proje Sonuç Raporu. SİİRT (Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK
 • Anonim, (2017). Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu. DSİ İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı, Doküman Revizyon Tarihi: Kasım 2017. DİYARBAKIR
 • Anonim, (2018a). TUİK. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027 Erişim Tarihi: 24.12.2018
 • Anonim, (2018b). Batman İl’i 2017 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Batman Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED ve İzin Şube Müdürlüğü, BATMAN
 • Anonim, (2018c). DMİGM Web sayfası. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=BATMAN Erişim Tarihi: 24.12.2018
 • Anonim, (2018d). Batman İl’i 2018 Yılı Brifing Raporu. Batman Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. BATMAN
 • Anonim, (2018e). Batman-Silvan Regülatör Sulaması. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü. Doküman No:F 17 00 26, Yayın tarihi: Temmuz, 2009, DİYARBAKIR.
 • Anonim, (2018f). Web Page. http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/raporlar/?4180/turkiyenin-su-riskleri-raporu. Erişim Tarihi: 03.12.2018
 • Anonim, (2018g). Batman Sol Sahil Sulama Birliği Bilgi Notu.
 • Aydın, Y., B. Saltuk., (2018). Siirt Yöresi Fıstık Yetiştiricilerinin Sulama Eğilimlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı:119-127,2018. ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi
 • Çakmak, B., (2011). Su Kaynakları ve Yönetimi. Tarımsal Yapılar ve Sulama, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2269, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, No: 1266
 • Çakmak, B., Z. Gökalp., (2011). İklim değişikliği ve Etkin Su Kullanımı. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1):87-95, 2011. ISSN:1308-3945, E-ISSN:1308-027X, www.nobel.gen.tr
 • DSİ, (2018). www.dsi.gov.tr, Erişim tarihi: 30.11.2018
 • Kanber, R., Köksal, H., Ünlü, M., Ödemiş, B., (1999). Sulama ve Çevre İlişkileri. GAP Yöresinde Çevre Eğitimi. 4-7 Ekim 1999, Diyarbakır. Türkiye Çevre Vakfı Yayını. No. 140, Ankara, s. 195-230
 • Karaman S., (2006). Tokat İl’i Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. GOÜ. Ziraat Fak Fakültesi dergisi, 2006, 23 (1) 37-44
 • Kıymaz, S., (2011). Kırşehir İl’i Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2):76-85, 2011. ISSN 1304-9984, Derleme
 • Meriç, B.T., (2004). Su Kaynakları Yönetimi ve Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 28 (1) 2004
 • Tekinel, O., M. Ünlü., F. Topaloğlu., R. Kanber., (2002). GAP Yöresinde Su Kullanımı ve Tuzluluk. KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi 5 (1( 2002
 • TUİK, (2018). Senaryolara Göre Nüfus. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Erişim tarihi: 06.12.2018
 • Turan, T., Z. Eren. (2008). Türkiye’de Su Kaynakları ve Su Politikası. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi. 20-22 Mart 2008, ANKARA
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6185-9359
Author: Yusuf AYDIN (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 29, 2019

Bibtex @review { yyutbd511801, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {178 - 186}, doi = {10.29133/yyutbd.511801}, title = {Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Yusuf} }
APA AYDIN, Y . (2019). Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29 (1), 178-186. DOI: 10.29133/yyutbd.511801
MLA AYDIN, Y . "Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019): 178-186 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/44253/511801>
Chicago AYDIN, Y . "Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019): 178-186
RIS TY - JOUR T1 - Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi AU - Yusuf AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.511801 DO - 10.29133/yyutbd.511801 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 186 VL - 29 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.511801 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.511801 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi %A Yusuf AYDIN %T Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.511801 %U 10.29133/yyutbd.511801
ISNAD AYDIN, Yusuf . "Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 1 (March 2019): 178-186. https://doi.org/10.29133/yyutbd.511801
AMA AYDIN Y . Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. YYU J AGR SCI. 2019; 29(1): 178-186.
Vancouver AYDIN Y . Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(1): 186-178.