Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 177 - 185 2017-06-22

A Resarch on Determination of Branding Tendencies of Olive Prosessing and Marketing Firms
Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1

Esra Tarkan Erbaş [1] , Metin Artukoğlu [2]

149 0

 

Branding has become an important necessity for companies who are penetrating  to the market  or maintaining their place in today's markets due to the differentiation in developing technology and consumer structure. In this study, the issue of branding was examined in all its aspects and the significance of branding in Ag-business industrial products was examined through an example of olive oil. In this frame, the data compiled from 22 companies in olive oil sector; Branding process was evaluated and recommendations were made. Through the study, a road map has been drawn for companies trying to create high value-added products by becoming a brand in both domestic and foreign markets. In this context, it has been suggested that firms should correctly identify the target customers  in domestic and in international markets during the branding process, and determine advertising and advertisement practices in accordance with this concept.

 

Gelişen teknoloji ve tüketici yapısındaki farklılaşmalar nedeniyle,  günümüz pazarlarında kendine yer edinmeye ya da yerini korumaya çalışan firmalar için markalaşma önemli bir gereksinim halini almıştır. Markalaşma konusun, tarıma dayalı sanayi ürünleri örneğinden hareketle ele alan bu çalışmada, zeytinyağı sektöründeki 22 firmadan derlenen veriler ışığında; firmaların markalaşmaya yaklaşımları, markalaşma sürecine ilişkin çalışmaları ortaya konulmuş, değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışma ile; hem yurt içi, hem de yurt dışı pazarlarda markalaşarak, yüksek katma değerli ürünler yaratmaya çalışan firmalar için bir yol haritası çizilmiştir. Bu kapsamda, firmaların markalaşma süreçlerinde gerek iç pazarda, gerekse dış pazarlarda hedef kitleyi doğru teşhis etmesi, tanıtım ve reklam çalışmalarını bu konsepte uygun olarak belirlemesi önerilmiştir. 

 • Abad G.J and Pérez, M.S. 2009. Factors influencing olive oil brand choice in Spain: An empirical analysis using scanner data, Agribusiness,25(1):36-55.
 • Engindeniz, S., Yercan, M., Adanacioglu, H., 2010, The valuation of olive orchards: A case study for Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(5): 615-621.
 • Engindeniz, S., 2010, İzmir’de Domates Üreticilerinin Sulama ve Kuraklıkla İle İlgili Tutum ve Davranışlarının Analizi, E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(3):321-330.
 • Göksu, Ç. 2006. Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde zeytinyağı sektörü, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Araştırma ve Geliştirme Bakanlığı Tarım Dairesi, Ankara.
 • Hair, J.F., Bush R.P., Ortinau, D.J., 2000, Marketing research, international edn, McGraw Hill, London.
 • Iraldo,F.,Testa,F.,Bartolozzi,I.2014. An application of Life Cycle Assesment(LCA) as a green marketing tool for agricultural products: the case of extra-virgin oil in Val di Cornia, Italy, Journal of Environmental Planning and Management, 57(1):78-103.
 • Mili, S. 2004. Prospects for olive oil marketing in non-traditional markets, AIEA2 International Conference “Sustainable Development and Globalisation of Agri-Food Markets” Laval University, Québec, Canada, August, 23-24.
 • Nakip, M., 2003, Pazarlama araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli ) Uygulamalar, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Oktay, D., 2010, Ege Bölgesinde Zeytinyağı Tüketiminin Arttırılmasında Arz Zinciri Yönetiminin Olası Katkıları Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir.
 • Olgun,A., Artukoğlu, M.M. ve Adanacıoğlu, H., 2009,Organik ve Konvansiyonel Zeytinyağında Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma , İzmir Ticaret Borsası Yayınları No: 88 , İzmir, 2009, 233s
 • Özden, F., 2006, Türkiye’nin Zeytinyağı Dış Ticareti, Uygulanan Politikalar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir.
 • Reis, A.and L., 2000, Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Ankara.
 • Yılmaz,B.S., Doğru,H.,Yumuk,Y.2014. Bir Kırsal Turizm Çeşidi Olarak Tarım Turizminin Ayvalık’ta Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(2):28-32.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra Tarkan Erbaş

Author: Metin Artukoğlu (Primary Author)

Bibtex @research article { zfdergi387250, journal = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {177 - 185}, doi = {10.20289/zfdergi.387250}, title = {Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1}, key = {cite}, author = {Tarkan Erbaş, Esra and Artukoğlu, Metin} }
APA Tarkan Erbaş, E , Artukoğlu, M . (2017). Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (2), 177-185. DOI: 10.20289/zfdergi.387250
MLA Tarkan Erbaş, E , Artukoğlu, M . "Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 (2017): 177-185 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387250>
Chicago Tarkan Erbaş, E , Artukoğlu, M . "Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 (2017): 177-185
RIS TY - JOUR T1 - Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1 AU - Esra Tarkan Erbaş , Metin Artukoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387250 DO - 10.20289/zfdergi.387250 T2 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 185 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387250 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387250 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Agriculture Faculty of Ege University Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1 %A Esra Tarkan Erbaş , Metin Artukoğlu %T Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1 %D 2017 %J Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387250 %U 10.20289/zfdergi.387250
ISNAD Tarkan Erbaş, Esra , Artukoğlu, Metin . "Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma1". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 / 2 (June 2017): 177-185. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387250