Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 197 - 205 2017-06-22

Turquality Branding Program: Profile of the Food Enterprises
Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili

Evrim Taylan [1] , Eren İsmail [2] , Sevtap Güler Gümüş [3] , Yarkın Akyüz [4]

136 0

The branding program Turquality, which is a blend word combined out of the words "Turkish" and "quality", promotes Turkish brands that bear global potential so that the image of "made in Turkey" can become a brand recognized in world markets. The main aim of this study is to introduce the branding program Turquality, to determine the general profiles of the food enterprises accepted by the program, and to detect the positive and negative aspects of the process and functioning on the basis of the views of the businesses. The basis of the study consists of authentic data obtained from interviews with food enterprises via survey study. The survey study was carried out with 15 enterprises which agreed to make interview out of 24 businesses operating in the processed food and agriculture sector which have been chosen for the branding program Turquality. The results of study yielded many findings. First, the interviewed food businesses have been found to be long-established businesses maintaining their business operations approximately for 39 years, and export operations to 57 different countries for 24 years. Second, these enterprises have been also found to be in Turquality program for 4 years. Third, it has been found out that the brand image of Turkey does not influence in foreign sales. It has also been discovered that they believe that they may create a worldwide brand with the support of the program; however, they also stated that the speed of support payments are slow. Last, it has been revealed that they remain agnostic as to the acception of unprocessed agriculture products, and that the program should be reconstructed for food businesses.

 

Adını “Türk” ve “Kalite” sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan Turquality markalaşma programı ile dünya çapında potansiyele sahip Türk markaları desteklenerek, “Türk Malı” imajının dünya pazarlarında kabul gören bir marka haline gelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Turquality markalaşma programını tanıtılması, programa kabul edilen gıda işletmelerinin profillerinin belirlenmesi, Turquality markalaşma programının süreç ve işleyişe yönelik olumlu ve olumsuz yönlerin tespit edilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşmaktadır. Çalışmanın temeli anket çalışması yoluyla, gıda işletmeleri ile görüşmelerden elde edilen orijinal nitelikli verilerden oluşmaktadır. Turquality markalaşma programına seçilmiş işlenmiş gıda ve tarım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 24 işletmeden görüşmeyi kabul eden 15 işletme ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada çok sayıda bulgu tespit edilmiş olmakla birlikte;  görüşülen gıda işletmelerin ortalama 39 yıldır işletme faaliyetlerini sürdüren köklü işletmeler olduğu, Turquality programı içerisinde yaklaşık 4 yıldır yer aldıkları,  Türkiye’nin marka imajının yurtdışı satışları olumsuz etkilemediği, program desteği ile marka yaratabileceklerine inandıkları, ancak desteklerin ödeme hızının yavaş olduğu,  işlenmemiş tarım ürünlerinin programa katılmasına çekimser kaldıkları,  programın gıda işletmelerine yönelik olarak yeniden yapılandırılması gerektiği gibi önemli bulgular tespit edilmiştir.

  • Goodman, S.P. ve L. Lockshin, E. Cohen, 2005. Best-Worst Scaling: A simple method to determine drinks and wine style preferences, paper presented at the 2nd International Wine Marketing and Business Conference, Sonoma, CA.
  • Haliloğlu, E., 2008. Marka Kavramı Ve Küresel Markalar Yaratmada Turquality’nin Önemi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Ankara.
  • Lagerkvist, J.C., 2013. Consumer Preferences for Food Labelling Attributes:Comparing Direct Ranking and Best–Worst Scaling for Measurement of Attribute İmportance, Preference İntensity and Attribute Dominance, Food Quality and Preferences, Volume 29, Issue 2, Pages 77–88.
  • T.C. Resmi Gazete, 2006. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete.
  • Tarkan Erbaş, E., ve Artukoğlu M., 2016.Tüketicilerin Markalı Gıda Ürünü Tercih Etme Eğilimleri: Zeytinyağı Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 2016, 53 (4):425-434, ISSN 1018 – 8851.
  • Turquality,2015a,Turquality Tarihçe, http://www.turquality.com/ hakkimizda/tarihce (Erişim Tarihi: 20.03.15).
  • Turquality,2015b, Turquality Destekleri, http://www.turquality.com/ destekler/ turquality-destekleri (Erişim Tarihi:18.03.15).
  • Turquality,2015c, Turquality Destek Kapsamındaki Firmalar, http://www.turquality.com/markalar/turquality-destek-programi-kapsamindaki-firmalar. (Erişim Tarihi:21.03.15).
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Evrim Taylan

Author: Eren İsmail

Author: Sevtap Güler Gümüş (Primary Author)

Author: Yarkın Akyüz

Bibtex @research article { zfdergi387291, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {197 - 205}, doi = {10.20289/zfdergi.387291}, title = {Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili}, key = {cite}, author = {Taylan, Evrim and İsmail, Eren and Güler Gümüş, Sevtap and Akyüz, Yarkın} }
APA Taylan, E , İsmail, E , Güler Gümüş, S , Akyüz, Y . (2017). Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 197-205. DOI: 10.20289/zfdergi.387291
MLA Taylan, E , İsmail, E , Güler Gümüş, S , Akyüz, Y . "Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 197-205 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387291>
Chicago Taylan, E , İsmail, E , Güler Gümüş, S , Akyüz, Y . "Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 197-205
RIS TY - JOUR T1 - Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili AU - Evrim Taylan , Eren İsmail , Sevtap Güler Gümüş , Yarkın Akyüz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387291 DO - 10.20289/zfdergi.387291 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 205 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387291 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387291 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili %A Evrim Taylan , Eren İsmail , Sevtap Güler Gümüş , Yarkın Akyüz %T Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387291 %U 10.20289/zfdergi.387291
ISNAD Taylan, Evrim , İsmail, Eren , Güler Gümüş, Sevtap , Akyüz, Yarkın . "Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 197-205. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387291