Year 2017, Volume , Issue 364, Pages 18 - 29 2017-12-15

AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME

Baran ARAS [1] , Selim UYGUN [2]

132 1924

Artan dünya nüfusuyla birlikte, yeterli ve dengeli bir beslenmenin sağlanabilmesi için; üretilen çeşitli gıdaların ve üretimde kullanılan hammaddelerin doğru olarak değerlendirilmesi ve hem insan hem hayvan beslenmesi için gerekli olan bitkisel ürünlerin üretim miktarlarının artırılması gerekmektedir. Üretim miktarının artırılması da yetiştirilen bitkilerin verimlerinin artırılmasıyla doğru orantılıdır. Bitkisel üretimde, verime etki eden birçok faktör olmakla birlikte; bunlardan en önemlileri uygun çeşit kullanımı ve gübre uygulamalarıdır. Bitkisel üretimde kullanılan ve gübreleme yoluyla eksikliği giderilmeye çalışılan ana besin maddesi azottur. Azot, tabiatta biyokimyasal bir dönüşüm seyri geçirmekte ve bir takım işlemler neticesinde canlıların gereksinimi için kullanılmaktadır. Bu çalışmada; ana besin maddelerinden olan azotun önemi, döngüsü, rizosferdeki durumu ve bitkideki işlevleri ile birlikte gübre ve arpada azotlu gübreleme konuları ele alınmıştır.
arpa, gübreleme, birkisel ürün, azot
 • 1. Geçit H.H., Kolsarıcı Ö., Çiftçi C.Y., Emeklier H.Y., İkincikarakaya S.Ü., Adak M.S., Ekiz H., Altınok S., Sancak C., Sevimay C.S. ve Kendir H., 2009. Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1569, 521. 540 s, Ankara
 • 2. Anonim, 2016a. http://www.kutahyaazot.com/gub-releme_rehberi.html (Erişim Tarihi: 16.12.2016)
 • 3. Anonim, 2016b. http://www.drt.com.tr/TeknikBilgi. aspx (Erişim Tarihi: 16.12.2016)
 • 4. Güneş A., Alpaslan M. ve İnal A., 2007. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1551, 504. 576 s, Ankara
 • 5. Karakurt E., 2009. Toprak verimliliği yönünden yeşil gübreler ve gübreleme. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma EnstitüsüDergisi, 18(1-2):48-54
 • 6. Anonim, 2016c. https://tr.wikipedia.org/wiki/Azot_ döngüsü (Erişim Tarihi: 16.12.2016)
 • 7. Anonim, 2016d. http://www.sorhocam.com/etiket.asp?sid=4338&azot-fikssyonmekanizmasi (Erişim Tarihi: 16.12.2016)
 • 8. Anonim,2016e.http://www.biyolojiokuryazari.com (Erişim Tarihi: 16.12. 2016)
 • 9. Anonim, 2016f. http://www.igsas.com.tr/tr/default. asp?rsm=141511000000&Kimyevi-Gubre-ve-Kullanimi (Erişim Tarihi: 16.12.2016)
 • 10. Anonim, 2016g. http://www.drt.com.tr/TeknikBil-gi.aspx?page=Azot
 • (Erişim Tarihi: 16.12.2016)
 • 11. Anonim, 2016h. http://www.egegubre.com.tr/ure.html (Erişim Tarihi:
 • 17.12.2016)
 • 12. Anonim, 2016i. http://www.egegubre.com.tr/tedarik.html (Erişim
 • Tarihi: 17.12.2016)
 • 13. Anonim, 2016j. http://galeri.toros.com.tr/kutup-hane/gubrelemerehberi/files/assets/common/downloads/publication.pdf (Erişim Tarihi: 21.12.2016)
 • 14. Anonim, 2017. http://tekirdag.tarim.gov.tr/Duyu-ru/113/Nitratli-Gubrelerin-Kullandirilmasina-Iliskin-Tali-mat (Erişim Tarihi: 25.01.2017) 15. Anonim, 2016k. http://www.egegubre.com.tr/ as.html (Erişim Tarihi: 21.12.2016)
 • 16. Anonim, 2016l. http://www.egegubre.com.tr/ urunler.html (Erişim Tarihi: 22.12.2016)
 • 17. Anonim, 2016m. http://www.agrosym.com/tek-nikbilgiler.asp (Erişim Tarihi: 22.12.2016)
 • 18. Anonim, 2016n. http://www.cankiritb.org.tr/Ta-rımsalBilgilendirme/
 • tabid/4243/Default.aspx (Erişim Tarihi:
 • 22.12.2016)
 • 19. Akman Z., Karadoğan T. ve Çarkçı K., 1999. Farklı azot ve fosfor dozlarının arpa (Hordeum vulgare)’nın verim, verim öğeleri ve bazı kalite özelliklerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 8(1-2):17-27
 • 20. Gürsoy M., 2011. Bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare L.) hat ve çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite ögelerine etkileri. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences, 5A0066,6(4):114-123
 • 21. Budaklı E., Bayram G., Türk M. ve Çelik N., 2005. Bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2):1- 11
 • 22.1far(al G., Öztürk A.ve Çağlar Ö., 2003. Erzurum koşullarında karklı azot dozlarının arfanın maltlık özelliklerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1):9-16
 • 23. Ertürk T.,2014. Orta Anadolu koşullarına uyumlu bazı arpa çeşitlerinde (Hordeum vulgare L.) farklı azot dozlarının verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış),Eskişehir
 • 24. Akman Z., 2001. Azot dozlarının arpanın (Hordeum vulgare) değiril, olum dönemlerinde bitkinin azot alımı ve kuru madde dağılımına etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 1(2):36-41
 • 25. Anonim, 2116o. http://www.igsas.com.tr/tr/defa-ult.asp?rsm=1416180 00000&Arpnn%FDn% 20G%FCbre-lenmesi (Erişim Tarihi: 22 .12.2016)
 • 26. Anonim, 2016p. http://wwwtarim.gov.tr/Belgeler/ SagMenuVeriler /ToprakSuGubreTavsiyeVerileri.pdf (Erişim Tarihi: 22.1-.2016)
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Baran ARAS (Primary Author)
Institution: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle/ANKARA

Author: Selim UYGUN

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @review { zm436289, journal = {Ziraat Mühendisliği}, issn = {1301-0891}, eissn = {2651-4494}, address = {Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği}, year = {2017}, volume = {}, pages = {18 - 29}, doi = {}, title = {AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME}, key = {cite}, author = {ARAS, Baran and UYGUN, Selim} }
APA ARAS, B , UYGUN, S . (2017). AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME. Ziraat Mühendisliği, (364), 18-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/zm/issue/37761/436289
MLA ARAS, B , UYGUN, S . "AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME". Ziraat Mühendisliği (2017): 18-29 <http://dergipark.org.tr/zm/issue/37761/436289>
Chicago ARAS, B , UYGUN, S . "AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME". Ziraat Mühendisliği (2017): 18-29
RIS TY - JOUR T1 - AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME AU - Baran ARAS , Selim UYGUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ziraat Mühendisliği JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 29 VL - IS - 364 SN - 1301-0891-2651-4494 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Mühendisliği AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME %A Baran ARAS , Selim UYGUN %T AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME %D 2017 %J Ziraat Mühendisliği %P 1301-0891-2651-4494 %V %N 364 %R %U
ISNAD ARAS, Baran , UYGUN, Selim . "AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME". Ziraat Mühendisliği / 364 (December 2017): 18-29.
AMA ARAS B , UYGUN S . AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME. Ziraat Mühendisliği. 2017; (364): 18-29.
Vancouver ARAS B , UYGUN S . AZOTLU GÜBRELEME ESASLARI VE ARPADA AZOTLU GÜBRELEME. Ziraat Mühendisliği. 2017; (364): 29-18.