Year 2017, Volume , Issue 364, Pages 30 - 39 2017-12-15

KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ

Kübra YAZİCİ [1]

78 483

Yeşil alanlar içinde pasif olarak kullanılan cadde ve bulvarlardaki orta refüj, kavşaklar kent kimliğinde önemli yere sahiptirler. Özellikle tarihi ve kültürel zenginliği olan kentlerde yol güzergahında yapılan bitkilendirme çalışmaları kent peyzajına önemli katkıda sağlamaktadırlar. Bu çalışma ile tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Tokat kentinin yol peyzajında ana bulvarlar ve caddeler üzerine yapılan bitkilendirme çalışmalarının mevcut durumu belirlenmiştir. Sonuç olarak Tokat kentinde yapılan bitkilendirme çalışmaları ile kente kimlikli yollar kazandırılmaya çalışılmış fakat yapılan uygulamalarda yanlış tür seçimi, hatalı dikim teknikleri ve tekrarlar tespit edilmiştir. Bu bağlamda kentiçi yol peyzajında süs bitkilerinin önemi ve bitkilendirme çalışmalarında bitki çeşitliliğinin iliştirilmesine öneriler getirilmiştir.
Kentiçi yol peyzajı, Pasif yeşil alanlar, Tokat
 • Acar, C., Demirbaş E., Dinçer, P., Acar. H. 2003. Anlamsal Farklılaşım Tekniğinin Bitki Kompozisyonu Örneklerinde Değerlendirilmesi. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 1:15-28.
 • Akpınar, N., Karadeniz, N., Talay, İ. 1992. Ülkemizde Çim Tohumculuğunun Durumu ve Geleceği. Peyzaj Mimarlığı, 92/2: 25-26. Ankara.
 • Altınçekiç, Ç., Altinçekiç, S. 1996. Karayollarında Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Bitkilendirme Esasları. Kentsel ve Kırsal Bölgelerde Karayolu Peyzajı Paneli. Bildiriler Kitabi. s: 59-68. İstanbul.
 • Aklıbaşına M., Erdoğan, A., 2016. Nevşehir Ken-tiçi Yol Bitkilendirmelerinin Estetikfonksiyonel Yönden Değerlendirilmesi ve Kullanılan Bitki Türlerinin Tespiti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875. Aslanboğa, İ., 1997. Kentlerde Yol ve Meydan Ağaçlarının İşlevleri, Ağaçlamanın Planlanması, Uygulaması ve Bakımıyla ilgili Sorunlar, Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s7-12, İstanbul.
 • Aslanboğa, İ., 2002. Odunsu Bitkilerle Bitkilendir-menin İlkeleri. T.C. Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, İzmir, 111s. o Balkan, K., 1987. Türkiyede Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi. TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
 • Bilgili, B.C., Çorbacı, Ö. L., Gökyer, E., 2012. Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2):98-107.
 • Çelem, H., Şahin, Ş. 1997. Kent İçi Yol Ağaçlarının Görsel ve İşlevsel Etkileri. Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul Sempozyumu Bildiriler Kitabi. s: 41-54. İstanbul.
 • Demir, M., 2004. İstanbulda Yol Ağaçlandırmasının Peyzaj Teknikleri Açısından İrdelenmesi ve Ağaç Bilgi Sistemi Oluşturması. Agabis; Şişli-Cumhuriyet Caddesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğan, A.,2009. Kayseri Kentl YolAğaçlarının Estetik ve Fonksiyonel Yönden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gül, A., ve Küçük, V., 2001. Kentsel Açık Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergiii2 A(2)ı27-48.
 • Gülgün, B., Güney, M., A., Aktaş, E., Yazici, K., 2014. Role of the Landscape Architecture in Interdisciplinary Planning of Sustainable Cities, Journal of Environmental Protection and E cology, U/4 syf. 1877-1880 2014.
 • Gülgün, B., Yazici, K., Dursun, Ş., Tahta, Türk-yılmaz, B., 2016a. Earthquake Park Design and Some Examples from the WorlO and "Turkey. J. Int, Envirnn-mentalApplication & Science 11/2, 159-165.
 • Gülgün, Aslaf, B., Yazici, K., Dursun, Ş., Mankolli,
 • H., 201 6b. fhe Importance Of Plantıng Desıgn In School Gardens And Recommendatıons For The Case Of Tokat Provınce In Turkey 69-75
 • Karaşah, B., Var, M., 2012. Trabzon ve Bazı İlçelerinde Kent Dokusundaki Bitkilendirme Tasarımlarının Ölçü-Form Açısından İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11.
 • Küçük, V., Gül, A., 2005. Isparta kent içi yol ağaçlandırmaları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fon Bihmleri Enstitüsü Dergisi, S) (3), 1,1-1^
 • Öztürk, B., 2004. Kentsel Açık: ve Yeşil Alan Sistemi Oluşturulmaoı:Kayseri Kent: Bütfnü Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. o Söğüt, Z., 2005.Kentiçi Yeşil Yollat ve Adana Örneği. Ailedeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 113-124.
 • Söğü2, Z., 2005. Kentiçi yollarve Adana Örneği,Ak-deniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi;18-1 syf 113-124
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kübra YAZİCİ
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { zm437130, journal = {Ziraat Mühendisliği}, issn = {1301-0891}, eissn = {2651-4494}, address = {Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği}, year = {2017}, volume = {}, pages = {30 - 39}, doi = {}, title = {KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YAZİCİ, Kübra} }
APA YAZİCİ, K . (2017). KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ. Ziraat Mühendisliği, (364), 30-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/zm/issue/37761/437130
MLA YAZİCİ, K . "KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ". Ziraat Mühendisliği (2017): 30-39 <http://dergipark.org.tr/zm/issue/37761/437130>
Chicago YAZİCİ, K . "KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ". Ziraat Mühendisliği (2017): 30-39
RIS TY - JOUR T1 - KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ AU - Kübra YAZİCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ziraat Mühendisliği JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 39 VL - IS - 364 SN - 1301-0891-2651-4494 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Mühendisliği KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ %A Kübra YAZİCİ %T KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ %D 2017 %J Ziraat Mühendisliği %P 1301-0891-2651-4494 %V %N 364 %R %U
ISNAD YAZİCİ, Kübra . "KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ". Ziraat Mühendisliği / 364 (December 2017): 30-39.
AMA YAZİCİ K . KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ. Ziraat Mühendisliği. 2017; (364): 30-39.
Vancouver YAZİCİ K . KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN FONKSİYONEL - ESTETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MEVCUT BİTKİSEL TASARIMLARIN İNCELENMESİ: TOKAT ÖRNEĞİ. Ziraat Mühendisliği. 2017; (364): 39-30.