Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1394 - 1400 2019-04-15

Guide Nursing
Rehber Hemşirelik

CEVRİYE ÖZDEMİR [1] , RABİA YAMAN [2] , MERDİYE ŞENDİR [3]

55 123

Training is a process that helps people use their skills most efficiently and at the highest level. Experience is at the core of the education process. Coaching, apprenticeship, guidance, counseling, etc. . The mentality that supports people in recognizing their potential and using them in all areas of life is "mentoring". In this review, guidance in nursing education is discussed.

Eğitim, kişinin becerilerini en verimli ve en üst düzeyde kullanabilmesine yardımcı olan bir süreçtir. Eğitim sürecinin temelinde deneyimler yer alır. Zaman içerisinde ortaya çıkan bu deneyimleri paylaşma olgusu koçluk, çıraklık, rehberlik, danışmanlık vb. olarak adlandırılır. İnsanın kendinde var olan potansiyelini fark etmesi ve yaşamının her alanında kullanabilmesi konusunda destekleyen yaklaşım “mentörlük”tür. Bu derlemede, hemşirelik eğitiminde rehberlik konusu tartışılmaktadır.

 • 1. Kuzu A, Kahraman M, Odabaşı F, Mentörlükte Yeni Bir Yaklaşım: E-Mentörlük, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 12(4): 173-184.
 • 2. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK (Erişim tarihi: 26.05.2018)
 • 3. Cantimer, G. İlköğretim okul yöneticileri ve İlköğretim müfettişlerinin mentörlük rollerine ilişkin görüşleri (Sakarya ili örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008.
 • 4. http://www.kisiselgelisim.gen.tr/Makaleler/kocluk/-kocluk-ve-mentorluk-593.aspx (Erişim tarihi: 06.03.2018)
 • 5. http://www.kigem.com/bir-basarili-mentor-lala-mustafa-pasa.html (Erişim tarihi: 06.03.2018)
 • 6. Hughes, S.J. “The mentoring role of the personal tutor in the “Fitness for practice” curriculum: an all Wales approach”, Nurse Education in Practice, 2004, 4 (4): 271-8.
 • 7. Chapple, M. ve Aston, E.S. “Practice learning teams: a partnership approach to supporting student’ clinical learning”, Nurse Education in Practice, 2004, 4:143-149.
 • 8. Hemşirelik Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 08/03/2010, Sayı: 27517.
 • 9. Kilcullen, N.M. The impact of mentorship on clinical learning. Nursing Forum. 2007, 42 (2): 95-104. 10. Turnbull E. Rewards in nursing: The case of nurse preceptors. The Journal of Nursing Administration 1983, 1:10-13.
 • 11. Özkalp, Enver; Kirel, Çiğdem; Sungur, Zerrin; Cengiz, Aytül Ayşe. "Örgütsel Toplumsallaşma Sürecinde Mentörlük ve Mentör’ün Yeri ve Önemi: Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 55-70.
 • 12. Vatan Fahriye, "Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentörlük Programı: Eylem Araştırması", Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, 2009.
 • 13. Baltimore JJ. The hospital clinical preceptor: essential preparation for success The Journal of Continuing Education in Nursing 2004, 35(3):133-140. 14. Kim K. Clinical competence among senior nursing students after their preceptorship experiences. Journal of Professional Nurs¬ing 2007, 23(6):369-375.
 • 15. Barker, E.R. Mentoring - a complex relationship. Journal of The American Academy of Nurse Practicioners. 2006, 18: 56-61.
 • 16. http://www.nursing.pitt.edu/continuing-education/preceptor-program/preceptor-responsibilities (Erişim tarihi: 20.04.2018)
 • 17. Lockwood-Rayermann S. Preceptör liderlik tarzı ve hemşirelik uygulaması. Journal of proffessional Nursing. 2003, 19(1):32-7.
 • 18. Hughes, S.J. “The mentoring role of the personal tutor in the “Fitness for practice” curriculum: an all Wales approach”, Nurse Education in Practice, 2004, 4:271- 278.
 • 19. Burns, I., Patern, I. M. Clinical practice and placement support: supporting learning in practice. Nurse Education in Practice, 2005, p.3-9.
 • 20. Vergana J.Y. Implementation of a Mentorship Program to Increase Staff Satisfaction and Retention in Critical Care, Nurse Leader, 2017, 207-212.
 • 21. Nowell L., A literature review of mentorship programs in academic nursing, Journal of Professional Nursing, 2017, (33) 334–344.
 • 22. Snelson CM 1 , Martsolf DS , Dieckman BC , Anaya ER , Cartechine KA , Miller, B , Roche M , Shaffer J., Caring as a theoretical perspective for a nursing faculty mentoring program. Nurse Education Today, 2002, 22(8), 654–660.
 • 23. Lewallen, L. P., Crane, P. B., Letvak, S., Jones, E., & Hu, J. An innovative strategy to enhance new faculty success. Nursing Education Perspectives, 2003, 24(5), 257–260.
 • 24. Brannagan,K.B., & Oriol,M. A modelfororientation andmentoring ofonline adjunct faculty in nursing. Nursing Education Perspectives, 2014, 35(2), 128–130.
 • 25. Lasater, K., Young, P. K., Mitchell,C. G., Delahoyde, T. M., Nick, J. M., & Siktberg, L. Connecting in distance mentoring: Communication practices that work. Nurse Education Today, 2014, 34(4), 501–506.
 • 26. Mahara,M.S.,Bowen,D.,Brennan,J.,Crawford,L.,Gomez,L.,&Parsons,L. Sharing with the land of the dancing lights. The Canadian Nurse, 2005, 101(4), 22–25.
 • 27. Nick, J. M., Delahoyde, T. M., Prato, D. D., Mitchell, C., Ortiz, J., Ottley, C., Siktberg, L. Best practices in academic mentoring: A model for excellence. Nursing Research & Practice, 2012, 1 –9.
 • 28. Allison A. Lewinski, Tara Mann, Dalmacio Flores, Ashlee Vance, Janet Prvu Bettger, Rachel Hirschey, Partnership for development: A peer mentorship model for PhD students , J Prof Nurs. 2017; 33 (5): 363-369.
 • 29. Julie-Ann MacLaren, Supporting nurse mentor development: An exploration of developmental constellations in nursing mentorship practice, Nurse Educ Pract., 2018, 28: 66-75.
 • 30. Üniversitelerde Mentörlüğün Kurumsallaştırılması Süreci, Önemi Ve Kazanımları Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Üzerine Bir İnceleme. Şule Aydın Tükeltürk, 2014, 139-153.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section İnceleme Makalesi/ Review Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9401-0044
Author: CEVRİYE ÖZDEMİR
Institution: KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ, KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4790-6809
Author: RABİA YAMAN
Institution: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8243-1669
Author: MERDİYE ŞENDİR
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @review { adiyamansaglik518213, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1394 - 1400}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.518213}, title = {Rehber Hemşirelik}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, CEVRİYE and YAMAN, RABİA and ŞENDİR, MERDİYE} }
APA ÖZDEMİR, C , YAMAN, R , ŞENDİR, M . (2019). Rehber Hemşirelik. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1394-1400. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.518213
MLA ÖZDEMİR, C , YAMAN, R , ŞENDİR, M . "Rehber Hemşirelik". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1394-1400 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/518213>
Chicago ÖZDEMİR, C , YAMAN, R , ŞENDİR, M . "Rehber Hemşirelik". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1394-1400
RIS TY - JOUR T1 - Rehber Hemşirelik AU - CEVRİYE ÖZDEMİR , RABİA YAMAN , MERDİYE ŞENDİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.518213 DO - 10.30569/adiyamansaglik.518213 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1394 EP - 1400 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.518213 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.518213 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Rehber Hemşirelik %A CEVRİYE ÖZDEMİR , RABİA YAMAN , MERDİYE ŞENDİR %T Rehber Hemşirelik %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.518213 %U 10.30569/adiyamansaglik.518213
ISNAD ÖZDEMİR, CEVRİYE , YAMAN, RABİA , ŞENDİR, MERDİYE . "Rehber Hemşirelik". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1394-1400. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.518213
AMA ÖZDEMİR C , YAMAN R , ŞENDİR M . Rehber Hemşirelik. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1394-1400.
Vancouver ÖZDEMİR C , YAMAN R , ŞENDİR M . Rehber Hemşirelik. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1400-1394.