Year 2018, Volume 13, Issue 1, Pages 71 - 90 2018-04-30

Time as a Meta-Methodological Element in Social Sciences
SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN

Yılmaz Yıldırım [1] , Muhammet Ertoy [2]

143 500

Social scientific approaches strongly depend on cultural distinctions, assumptions and cultural distinctions on a latent time conception. Time is involved in the process of construction of social and historical reality as a cultural component. The examination of the social / historical reality requires the examination of time, which is among the institutionalized elements of society. In culturalist approaches, the issue of time is mainly dealt with in the context of historicism and its critiques. The approaches criticize and pose alternatives to historicism also share some preconceptions of historicism in terms of time conception and the effect of this conception on the preferred methodology. These alternatives lack fundamental questioning of the time conception of modernist social sciences. On the other hand, the emphasis on space in postmodernist social sciences bears the traces of modernist tendency of positioning the other outside a common humanity time. This study firstly aims to present a critical / interpretative perspective on the social scientific methodological reflection of time and the relation of cultural taxonomy with temporal taxonomy and secondly to contribute to this neglected dimension in methodological discussions.

Sosyal bilimsel yaklaşımlar önemli ölçüde kültürel ayrımlara ve varsayımlara, kültürel ayrımlar ise örtük bir zaman tasavvuruna bağlıdır. Kültürün bir bileşeni olan zaman, gerçekliğin toplumsal ve tarihsel inşası sürecine dahildir. Toplumsal/tarihsel gerçekliğin incelenmesi adeta toplumun kurumsallaşmış unsurlarından biri olan zamanın da incelenmesini gerekli kılar. Kültürelci yaklaşımlarda zaman konusu bilhassa tarihselcilik ve eleştirisi bağlamında ele alınmaktadır. Tarihselciliği eleştiren ve buna alternatif teşkil eden yaklaşımlar da zaman tasavvuru ve bunun seçilen yönteme etkisi bakımından tarihselciliğin bazı ön kabullerini paylaşmaktadır. Bu alternatifler modernist sosyal bilimlerin zaman algısına yönelik esaslı bir sorgulamadan uzaktır. Postmodernist sosyal bilimlerdeki mekân vurgusu ise ötekini ortak bir insanlık zamanının dışında konumlandırmaya dönük modernist varsayımın izlerini taşımaktadır. Bu çalışma zaman  tasavvurunun sosyal bilimsel yönteme yansımalarına ve kültürel taksonominin zamanla ilişkisine dair eleştirel/anlayıcı bir perspektif sunmak ve yöntembilim tartışmalarında eksik kalan bu boyuta katkı sağlamak amacındadır. 

 • Agamben, G. (2010). Çocukluk ve Tarih, Deneyimin Yıkımı Üzerine Bir Deneme, (Çev. B. Parlak), İstanbul: Kanat Kitap.
 • Amin, S. (1993). Avrupamerkezcilik Bir İdeolojinin Eleştirisi, (Çev. M. Sert), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Andersen, H.-Hepburn, B. (2016).“Scientific Method”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Ed. Edward N. Zalta) URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/scientific-method/>.
 • Bock, K. (1999). “İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları”, Sosyolojik Çözümlemenin Kısa Tarihi, (Der. M. Tunçay- A. Uğur), İstanbul: Vadi Yayınları.
 • Burke, P. (2001). Bilginin Toplumsal Tarihi, (Çev. M. Tunçay), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Castoriadis, C. (2011). Toplum İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar: Toplumsal İmgelem ve Kurum, (Çev. I. Ergüden), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Descombes, V. (1980). Modern French Philosophy, (İng. Çev. L. Scott Fox ve J.M. Harding), London: Cambridge University Press.Eagleton, T. (2011). Kültür Yorumları, (Çev. Ö. Çelik), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Elias, N. (2000). Zaman Üzerine, (Çev. V. Ataman), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fabian, J. (1999). Zaman ve Öteki, Antropoloji Nesnesini Nasıl Oluşturur, (Çev. S. Budak), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Foucault, M. (2011). Bilginin Arkeolojisi, (Çev. V. Urhan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, A. (1999). Toplumun Kuruluşu, (Çev. H. Özel), Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Hentch, T. (1996). Hayali Doğu, Batı’nın Akdenizli Doğuya Politik Bakışı, (Çev. A. Bora), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Le Poidevin, R. (2015). “The Experience and Perception of Time”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Ed. Edward N. Zalta) URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/time-experience/>.
 • Wallerstein, İmmanuel (2003). Yeni Bir Sosyal Bilim İçin, (Çev. Abadoğlu), İstanbul: Aram Yayıncılık.
 • Yıldırım, Yılmaz ( 2015 ) “Türk-İslam Akeolojisi: Kısıtlar ve Fırsatlar”, Tüba-Ked, (Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi), Sayı: 13, ss. 37-49.
 • Yıldırım, Yılmaz (2012), Türkiye’de Sivil Toplum ve Modernleşme, İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • Swartz, David L. (2003). “From Critical Sociology to Public Intellectual: Pierre Bourdieu and Politics” Theory and Society, 32 (5/6), pp. 791-823.Snow. C. P. (1993). İki Kültür, Çev. (T. Birkan), Ankara: Tübitak Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yılmaz Yıldırım (Primary Author)
Institution: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, SBBF, Sosyoloji Bölümü
Country: Turkey


Author: Muhammet Ertoy
Institution: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, SBBF, Sosyoloji Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2018

Bibtex @research article { akademikincelemeler399358, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {71 - 90}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.399358}, title = {SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Yılmaz and Ertoy, Muhammet} }
APA Yıldırım, Y , Ertoy, M . (2018). SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 71-90. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.399358
MLA Yıldırım, Y , Ertoy, M . "SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 71-90 <http://dergipark.org.tr/akademikincelemeler/issue/36801/399358>
Chicago Yıldırım, Y , Ertoy, M . "SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 71-90
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN AU - Yılmaz Yıldırım , Muhammet Ertoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.399358 DO - 10.17550/akademikincelemeler.399358 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 90 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.399358 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.399358 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Inquiries (AID) SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN %A Yılmaz Yıldırım , Muhammet Ertoy %T SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.399358 %U 10.17550/akademikincelemeler.399358
ISNAD Yıldırım, Yılmaz , Ertoy, Muhammet . "SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (April 2018): 71-90. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.399358
AMA Yıldırım Y , Ertoy M . SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN. Akademik İncelemeler Dergisi (AID). 2018; 13(1): 71-90.
Vancouver Yıldırım Y , Ertoy M . SOSYAL BİLİMLERDE META-METODOLOJİK BİR UNSUR OLARAK ZAMAN. Akademik İncelemeler Dergisi (AID). 2018; 13(1): 90-71.