Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 656 - 677 2019-04-30

Computer Assisted Mathematics Teaching in Dissertations: A Meta-Synthesis Study
Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması

Mesut TABUK [1]

50 162

The objective of this study is to provide a systematic review of theses and dissertations about computer assisted mathematics teaching and to present a meta-synthesis review of these studies. For the objective of this research study, a total of 64 theses and dissertations completed in Turkey between 1993 and 2016 were included in the systematic review process. Theses and dissertations were examined based on some variables: year of publication, type, university, institution and used computer programs. The results of the systematic review were presented by tables including frequencies and percentages. As a result of the study, it was found that majority of researches were presented after the year 2008 and as master thesis at educational science graduate school. In addition, computer software for teaching mathematics, computer algebra systems (CAS) and dynamic mathematics software (DMS) were used most commonly as a computer assisted teaching application. It is hoped that the results of the study will provide a guidance for mathematics educators, and researchers for new researches in the future. According to these obtained results, some recommendations were made for mathematics educators, and researchers. It is also especially recommended that a similar study be repeated in every five years in Turkey in order to monitor and review the research trends.

Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli matematik öğretimi ile ilgili yapılmış tezlerin sistematik bir incelemesini yapmak yapılan bu araştırmalar üzerine bir tematik içerik analizi (meta-sentez) gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de 1993 ve 2016 yılları arasında tamamlanan toplam 64 tez içerik analizi sürecine dâhil edilmiştir. Tezler, yayın yılı, tür, üniversite, enstitü ve kullanılan bilgisayar uygulamaları gibi değişkenlere göre incelenmiştir. Meta-analizine ait sonuçlar, frekans ve yüzde oranları içeren tablolarla sunulmuştur. Araştırma sonucunda, tezlerin çoğunluğunun 2008 yılından sonra yazıldığı ve eğitim bilimleri enstitülerinde yüksek lisans tezi olarak sunulduğu görülmüştür. Ayrıca öğretici yazılımlar, bilgisayar cebir sistemlerinin ve dinamik matematik yazılımlarının en sık kullanılan bilgisayar destekli matematik öğretimi uygulamaları olduğu görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçların, gelecekte yeni araştırmalar için Türkiye'deki matematik eğitimcileri ve araştırmacılar için bir rehberlik sağlayacağı umulmaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre, matematik eğitimcileri ve araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırma eğilimlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesine yönelik benzer içerik analizi çalışmalarının Türkiye'de her beş yılda bir tekrarlanması özellikle önerilmektedir.
 • Açıkgül, K. ve Aslaner, R. (2014). Bilgisayar destekli öğretim ve matematik öğretmen adayları: Bir literatür incelemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi, 1(1), 41-51.
 • Ada, T. ve Kurtuluş, A. (2008). Öklidyen Olmayan Geometrinin Öğretiminde Bir Araç Olarak Sımcıty Oyununun Kullanımı. VIII. International Educational Technology Conference. 6-9 May, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akbulut, Ö. E. ve Karakuş, F. (2008). Öğretim amaçlı geliştirilen bir web sitesi hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. VIII. International Educational Technology Conference. 6-9 May, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Ceren Yayınları.
 • Baki, A. & Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers & Education, 51, 854–863
 • Baki, A., Kösa, T. & Güven, B. (2011). A Comparative study of the effects of dynamic geometry software and physical manipulatives on pre-service mathematics teachers’ spatial visualization skills. British Journal of Educational Technology, 42(2), 291-310.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2015). İçerik analizi editörlerinden. Eğitim ve Bilim, 40(178), i-ii.
 • Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228.
 • Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 565-580.
 • Demir, S. ve Başol, G. (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir metaanaliz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14(5), 2013-2035.
 • Dost, Ş., Sağlam, Y. ve Uğur, A.A. (2011). Üniversitede matematik öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin kullanımı: Bir öğretim deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 140-151.
 • Engin, A. O., Tösten, R. ve Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(5), 69-80
 • Ergün, M. (1998). İnternet destekli eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-10.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varısoğlu, B., Akcay, A., Bayrak, N., Baran, M., ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 443-460.
 • Hyman, R. A. (1982). Charles Babbage: Pioneer of the Computer. Princeton: Princeton University Press.
 • Kutluca, T., Hacıömeroğlu, G. ve Gündüz, S. (2016). Türkiye’de bilgisayar destekli matematik öğretimini temel alan çalışmaların değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1253-1272.
 • Özçep, F., Karabulut, S., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö., Özçep, T. ve Çağlak, F. (2003). Mühendislik felsefesi ve tarihsel gelişimi. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı. Sayfa: 649-657, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.
 • Singh, A. & Singh, S. (2016). A Comparative Study of Early V/S Modern Computers. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 7(6), 180-184.
 • Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi II: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89–103.
 • TDK. (2018). Güncel Türkçe Sözlük. Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts
 • Tseng, Y.H., Chang, C.Y., Tutwiler, M.S., Lin, M.C., & Barufaldi, J.P. (2012). Scientometric analysis of the effectiveness of Taiwan’s educational research projects. Scientometrics, 95(3), 1141-1166. DOI 10.1007/s11192-013-0966-z.
 • TÜİK. (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
 • Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7(3), 614-626.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Author: Mesut TABUK
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg433539, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {656 - 677}, doi = {10.30831/akukeg.433539}, title = {Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması}, key = {cite}, author = {TABUK, Mesut} }
APA TABUK, M . (2019). Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 656-677. DOI: 10.30831/akukeg.433539
MLA TABUK, M . "Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 656-677 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/433539>
Chicago TABUK, M . "Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 656-677
RIS TY - JOUR T1 - Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması AU - Mesut TABUK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.433539 DO - 10.30831/akukeg.433539 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 656 EP - 677 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.433539 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.433539 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması %A Mesut TABUK %T Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.433539 %U 10.30831/akukeg.433539
ISNAD TABUK, Mesut . "Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 656-677. https://doi.org/10.30831/akukeg.433539
AMA TABUK M . Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 656-677.
Vancouver TABUK M . Lisansüstü Tezlerde Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Uygulamaları: Meta-sentez Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 677-656.