Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 97 - 108 2018-06-22

İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması

Süleyman CAN [1] , Gözde ÇAVA KURU [2]

87 850

Okulda en önemli öğrenme araçlarından birisi olan oyun ve fiziki etkinlikler öğrencilerin bedensel ve fiziksel beceri gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, kendine güvenmeyi, mutluluğu sağlayarak ruh sağlığını korumayı ve derslerde başarıyı sağlamayı amaçlamıştır. Ülkemizde ve dünyada okul öncesinden yükseköğretime kadar, çeşitli kademelerde oyun ve fiziki etkinlikler eğitimine yönelik derslere rastlanmaktadır.  2012-2013 eğitim-öğretim yılında 4+4+4 kesintili eğitim sistemi ile birlikte 1- 4. sınıflara “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersi uygulamaya konulmuştur. Çalışmanın amacı; Türkiye' deki Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’daki benzer derslerin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Türkiye’ de uygulanmakta olan Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi ile Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya da uygulanmakta olan Beden Eğitimi ve Spor dersleri benzerlik göstermektedir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Beden Eğitimi, İlkokul, Avrupa Ülkeleri
 • Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice. 2013. Avrupa’daki Okullarda Beden Eğitimi ve Spor. Eurydice Raporu. Lüksemburg: AB Yayın Ofisi.
 • Balcı, A. 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayat, S., Kaymak, M. N., & Balcı, O. 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri. Journal of Human Sciences, 13 (3), 4917-4930.
 • Dağdelen, O. ve Kösterelioğlu, İ. 2015. İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (19), 97-128.
 • Engin, A. O., Seven, M. A. ve Turhan, V. N. 2004. Oyunların Öğrenmedeki Yeri ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4), 109-120.
 • Er, A. 2008. Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Sınıf İçi Etkinlik Olarak Oyun Kullanımı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 301-310.
 • Göde, D. ve Susar, F. 1997. Okul Öncesi Eğitimin Önemi ile Bu Eğitimde Oyunun ve Bedensel Etkinliklerin Rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 39-48.
 • Karasar, N. 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. 2012a. 12 Yıl Zorunlu Eğitim: Sorular-Cevaplar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB. 2012b. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Öğüt, E. 2010. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımına Bir Bakış: Geleneksel Çocuk Oyunlarının Yaşatılması İçin Öneriler. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Ulutaş, A. 2011. Okul Öncesi Dönemde Drama ve Oyunun Önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 232-242.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2016. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3150-7843
Author: Süleyman CAN
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8539-4330
Author: Gözde ÇAVA KURU
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 22, 2018

Bibtex @research article { akusosbil435652, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {97 - 108}, doi = {}, title = {İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {CAN, Süleyman and ÇAVA KURU, Gözde} }
APA CAN, S , ÇAVA KURU, G . (2018). İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 97-108. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435652
MLA CAN, S , ÇAVA KURU, G . "İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 97-108 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435652>
Chicago CAN, S , ÇAVA KURU, G . "İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 97-108
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması AU - Süleyman CAN , Gözde ÇAVA KURU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 108 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması %A Süleyman CAN , Gözde ÇAVA KURU %T İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD CAN, Süleyman , ÇAVA KURU, Gözde . "İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 97-108.
AMA CAN S , ÇAVA KURU G . İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması. AKUSBD. 2018; 20(1): 97-108.
Vancouver CAN S , ÇAVA KURU G . İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 108-97.