Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University |

Dergimiz yoğunluktan dolayı bir süreliğine yeni makale başvurularına kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz...Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University |
Cover Image

342.646

1.066.947

Dergimiz yoğunluktan dolayı bir süreliğine yeni makale başvurularına kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz...Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Volume:33 Issue:2 Last Issue
Volume 33 - Issue 2 - Mar 2019
 1. ALGILANAN DEĞER VE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN MUHASEBE YAZILIM PROGRAMLARINA BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 395 - 414
  Serkan Aydın, GİZEM GOGUS
 2. Ekonomik Krizlerin Sosyal Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2016)
  Pages 415 - 434
  Dilara AYLA, Çiğdem KARIŞ, Alaattin KIZILTAN
 3. BORSA ENDEKSLERİNİN ÜLKE RİSKLERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 435 - 450
  Khatereh Sadeghzadeh
 4. AKTİF BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLEN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BANKALARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KARLILIK TAHMİNİ
  Pages 451 - 466
  Vesile ÖMÜRBEK, Özen AKÇAKANAT, Esra AKSOY
 5. Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016)
  Pages 467 - 478
  Deniz Dilara Dereli, Elife Akiş
 6. Foreign Exchange Rate Movements of Fragile Five Economies: Do They Follow the U.S. Dollar Index?
  Pages 479 - 494
  Efe Çağlar Çağlı, Fatma Dilvin Taşkın
 7. The Finance-Growth Nexus in the High Performance Asian Economies: A Panel Bootstrap Causality Analysis
  Pages 495 - 514
  Dilek Durusu Çiftçi
 8. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (KKP) SİSTEMLERİNİN SEÇİMİNDE MACBETH VE MABAC YÖNTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞİK OLARAK KULLANILMASI
  Pages 533 - 552
  Ejder AYÇİN
 9. Ayakta Tedavide Katılım Payı Uygulamasının Hanehalklarının Cepten Yaptıkları Sağlık Harcamalarına Etkisi
  Pages 515 - 532
  Yasin Acar, Abdullah Tirgil
 10. FİNANSAL GELİŞME, TİCARİ AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 553 - 572
  Musa Atgür
 11. SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA UTANGAÇLIĞIN SOSYAL SERMAYE İLE DUYGUSAL ZEKÂ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİREYSEL MUTLULUKTAKİ DEĞİŞİM
  Pages 573 - 594
  Aysel ERCİŞ, Erdal ÖZBEY, Fatma Görgün DEVECİ
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Hizmetlerinin Önleyici İSG Faaliyetleri Üzerinde Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği
  Pages 595 - 612
  Metin Bayram
 13. HELÂL İÇERİKLİ TURİZMİ TERCİH ETMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ
  Pages 613 - 634
  Erkan Oktay, Zafer Kartal, Taha Kartal
 14. SCANDINAVIAN STUDIES IN TURKEY
  Pages 635 - 652
  EVREN KÜÇÜK
 15. HAREKÂT ORTAMINDA MÜHİMMAT LOJİSTİĞİNİN OPTİMİZASYONU
  Pages 653 - 684
  Levent sabahattin Güldağı