Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 199 - 217 2010-11-27

SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ

Fehim Bakırcı [1]

365 1346

Bu Çalışmada Veri Zarflama Analizi kullanılarak Otomotiv Sanayiindeki firmaların etkinlikleri belirlenmiştir. VZA, çok sayıda girdi ve çıktıya sahip karar birimlerinin etkinliklerini ölçen doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir. Çalışmada öncelikle Frontier Analist programı kullanılarak yeterli verisi olan firmaların girdi ve çıktıları kullanılarak Ölçeğe göre sabit ve değişken getiri varsayımlarıyla etkinliği ölçen, CCR (girdi minimizasyonu yönelimli) ve BCC (çıktı maksimizasyonu yönelimli) modelleri tahmin edilmiş ve etkin olan/olmayan firmalar belirlenmiştir. Daha sonra ölçek büyüklüğüne göre firmaların etkinlikleri mukayese edilmiştir. On üç firma arasında altı firmanın girdilerde etkin olamadığı belirlenirken, küçük ölçekli firmaların daha etkin oldukları gözlenmiştir.
Firma Etkinliği, Veri Zarflama Analizi, Ölçeğe Göre Getiri
 • Abbott, M. ve Doucouliogos C., (2001) “The Efficiency of Australian Universities: A DEA”, Economics of Education Review, 22, ss. 89 97.
 • Banker, R.D., Charnes A., Cooper W., (1984), “Some Models foe Estimating Technical and Scale Efficiencies in DEA” Management Science, Vol. 30/9, pp.1078-1092.
 • Banker, R.D. ve Morey R.C., (1986a) “Efficiency Analysisfor Exogenously Fixed Inputs and Outputs”, Operations Research, 34, ss.513 521.
 • Banker, R.D. ve Morey R.C., (1986b) “The Use of Categorical Variables in DEA” Management Science, 32, ss.1613 1627.
 • Banker, R.D., Conrad, R.F. ve Strauss, R.P. (1986), “A Comperative Application of DEA and Translog Methods: An İllustrative Study of Hospital Production”, Management Science, 32, ss. 30 44.
 • Banxia Software Limited (2003), “Frontier Analyst, Efficiency Analysis Software”, Version 3.0, U.K.
 • Capital, (2005) “Türkiye’nin İlk 500 Firması”, CD formatı.
 • Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A.Y. ve Seifard L.M., (1995) “DEA, Theory, Methodology and Applications”, Paperback (Copyrighted Material).
 • Charnes, A., Cooper, W.W. ve Rhodes, E., (1978) “Measuring The Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2, ss. 429 444.
 • Coelli, T., Estache, A., Parelman, S. ve Trujillo, L. (2003), “A Brimer on Efficiency Measurement for Utilities and Transport Regulator”, The World Bank, Washington D.C., U.S.A..
 • Cooper, W. ve Seifard, L.M., (2000), DEA: A Comprehensive Text With Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluiwer Academic Publishes, London.
 • Deliktaş, E.,(2002) “Türkiye’de Özel Sektör İmalat Sanayinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(3- 4), ss.247 284.
 • Diewert, W.E. ve Lawrance, D. (1999) Measuring New Zealand’s Productivity”, Treasury Working Paper, No:99/5, ss.1 40.
 • Dündar, H. ve Lewis, D.R., (1995) “Departmental Productivity in American Universities: Economics of Scale and Scope”, Economics of Education Review, 14, ss. 119 144.
 • Ehu, J., (2000) “Multi-Factor Performance Measure Model with an Application to Fortune 500 Companies”, European Journal of Operational Research, 123, ss.105 124.
 • Färe, R., Grosskopf, S., Logan, J. ve Lovell, C.A.C., (1985), Measuring Efficiency in Production with an Application Electric Utilities, The Measurement of Efficiency of Production, Kluiver Academic Publishers, Boston.
 • Färe, R., Grosskopf, S. ve Lovell, C.A.K., (1985), The Measurement of Efficiency of Production, Studies in Productivity Analysis Series, Kluiver-Nijhoff Publishing, Dordrecht. ttp://www.treasury.gov.nz/workingpapers/99-5.htm
 • Kalijaran, M. ve Shand, R.T. (1999), ”Frontier Production Functions and Tecnical Efficiency Measures”, Journal of Economic Surveys, 13(2), ss.149 172.
 • Kök, R. ve Deliktaş, E., (2003), Endüstri İktisadında Verimlilik Ölçme ve Strateji Geliştirme Teknikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Yayını, İzmir.
 • Kutlar, A., (2004) ”Cumhuriyet Üniversitesi Bünyesindeki Fakültelerin Performans Değerlendirmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınlanmamış Araştırma Projesi.
 • McLaughlin, P.C. ve Coffey, S. (1990) “Measuring Productivity in Services”, International Journal of Service Industry Management, 1, ss. 46 63.
 • Perman, R., (1991) “Cointegration: An Introduction to The Literature”, Journal of Economic Studies, 18, ss.15 28.
 • Rao, D.S.P. ve Coelli, T.O. (1998), “A Cross Country Analysis of GDP Growth, Catch-Up and Convergence In Productivity and İnequality”, Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA), Department of Economics, University of New England, Australia, Working Papers, 5/98 ss.1 39.
 • Roll, Y., Golony, B. ve seroussy, D., (1989) “The Efficiency of Maintenence Units in The Israel Air Force” European Journal of Operation Research, 43, ss.2 9.
 • Sherman, H.D. ve Gold, F. (1986), “Bank Branch Operating Efficiency”, Journal of Banking and Finance, 9, ss.197 315.
 • Tarım, A. ve Cingi, S., (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü: DEA-Malmguist TFP Endeksi Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Serisi, no:1
 • Tarım, A., (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, armağan_tarim@hacettepe.edu.tr
 • Ulucan, A., (2000) “Şirket Performanslarının Ölçülmesinde VZA Yaklaşımı: Genel ve Sektörel Değerlendirmeler”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, ss. 405 418.
 • Yakıcı, T.A. ve Çankaya, F., (2002) “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılık Dergisi, sayı 43, ss.30 50.
 • Zhu, J., (1996), “DEA/AR Analysis of the 1988-1989 Performance of the Nanjing Textile Corporation”, Annals of Operations Research, v. 66, ss.311 355.
 • Zhu, J., (2000), “Multi-factor Performance Measure Model with an Application to Fortune 500 Companies”, European Journal of Operational Research, v. 123, ss.105 124.
Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fehim Bakırcı

Bibtex @ { atauniiibd35379, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {199 - 217}, doi = {}, title = {SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Bakırcı, Fehim} }
APA Bakırcı, F . (2010). SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 199-217. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35379
MLA Bakırcı, F . "SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 199-217 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35379>
Chicago Bakırcı, F . "SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 199-217
RIS TY - JOUR T1 - SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ AU - Fehim Bakırcı Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 217 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ %A Fehim Bakırcı %T SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Bakırcı, Fehim . "SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 199-217.