Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 1107 - 1119 2018-10-05

Bir döneme damgasını vuran SSCB hem birey bazında hem bölgesel bazda gelir farklılıklarının giderileceği bir sistem olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır.  Ancak, başlangıçta ortaya koyduğu iddiaya ve büyümeye rağmen; daha sonrasında iç ve dış kaynaklı güvenlik kaygıları, süper güç olarak yaşama psikolojisi, otoriter eğilimler sonucu gelişemeyen sivil toplum yapısı ve ekonomik bakımdan eşitlikçi olmayan farklı birimlerin oluşturduğu asimetrik federal yapı, SSCB’nin temel özelliklerini oluşturmaya başlamıştır. Bu çalışmada, 1991’deki dağılmayla birlikte, SSCB’den kopan ülkelerin devraldıkları olumsuz mirasın geçiş ekonomilerinin başlangıç koşullarındaki dengesizliğin temel nedeni olduğu tespiti yapılarak geçiş ekonomileri arasında gelişmişlik farklarının nedenleri ortaya konulmuştur. SSCB’nin eşitlikçi olmayan yapısının özellikle çöküşte belirgin bir şekilde gözüktüğü ve eşitlikçi olmayan yapıda, avantajlı olan ekonomilerin bu avantajlarını derinleştirip geçiş resesyonunu çabuk atlatarak AB’ye üye olmayı dahi başardıkları görülmektedir. Buna karşılık SSCB’nin doğusunda yer alan ekonomilerin ise geçiş resesyonunu daha uzun süre tecrübe ederek üçüncü dünya ülkesi konumuna düştükleri gözlenmiştir. Bu iki uç grubun yanı sıra bir üçüncü grup olan doğal kaynak zengini ülkelerde gelir düzeyindeki yükselişlere karşılık, giderek totaliterleşen bir yapının varlığı dikkat çekmiştir.

SSCB, Geçiş Ekonomileri
  • Akyol. Taha (2018). “Rusya ile Dostluk”. Hürriyet Gazetesi. 04.04.2018.Akça Emrah Eray, Bal, Harun, Demiral Mehmet (2015) “ Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: MENA ve Hazar Ülkelerinden Ampirik Bulgular” Ege Akademik Bakış, Cilt:15, Sayı:3, ss.301-312Aleksiyeviç, Svetlana, İkinci El Zaman: Kızıl İnsanın Sonu, (Çev. Sabri Gürses), Kafka Yayınları, İstanbul, 2016.Emsen. Ö. Selçuk. Ersungur Ş. Mustafa. Özdemir Dilek. Ekonomik Sistemler ve Geçiş Ekonomileri. Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerine Bir Bakış. Siyasal Kitapevi. Ankara. 2011.Emsen, Ö. Selçuk, Ziya Ç. Yurttançıkmaz and Cunus Ganiev (2012), КЫРГЫЗСТАН НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (Devlet Özelleştirmesinde Kırgızistan Örneği: Dünya ve Türkiye Açısından Yabancı Sermaye Çekebilirlik ve Dış Rekabet Gücü), Reforma, 2 (54), pp: 16-25.Gürbüz. M. Karabulut. M. (2009) “SSCB’nin Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Benzerlik Analizi”. Bilig Yaz. sayı 50: 31-50Kolodko. G.V.. Fiscal Policy and Capital Formation in Transition Economies. International Monetary Fun. 2001Maddison Project Database (MPD) 2018Mukherje. Soumyatanu (2012). “Revisiting the Debate over Import-substituting Versus Export-led Industrialization”. Trade and Development Revie. 5(1): 64-76.Özsoy. İ. (2006)“Sovyet Sisteminin Çöküşünden Tarihî ve Evrensel Dersler”. Bilig Güz sayı 39: 163-194Remington F.R: (2015) “Why is interregional inequality in Russia and China not falling?” Communist and Post-Communist Studies 48 pp:1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.01.005Economist Intelligence Unit https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/Freedom House, https://freedomhouse.org/Human Development Report http://www.hdr.undp.org/https://www.worldbank.org/
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Dilek Özdemir (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd447261, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1107 - 1119}, doi = {}, title = {SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Özdemir, Dilek} }
APA Özdemir, D . (2018). SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 1107-1119. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/447261
MLA Özdemir, D . "SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1107-1119 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/447261>
Chicago Özdemir, D . "SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1107-1119
RIS TY - JOUR T1 - SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI AU - Dilek Özdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1107 EP - 1119 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI %A Dilek Özdemir %T SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD Özdemir, Dilek . "SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 1107-1119.
AMA Özdemir D . SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1107-1119.
Vancouver Özdemir D . SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1119-1107.