JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH
Cover Image
e-ISSN 2587-1641 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği |

12.735

77.857


Concent coverage

biomedical research, clinical medicine, experimental studies, healthcare management, patient safety, health policy, population health, bioinformatics, Microbiogenom, proteomics, obesity, food safety, environment and human health, health economics, quality of health, rapid diagnosis, point of care tests...

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH

e-ISSN 2587-1641 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği |
Cover Image

12.735

77.857


Concent coverage

biomedical research, clinical medicine, experimental studies, healthcare management, patient safety, health policy, population health, bioinformatics, Microbiogenom, proteomics, obesity, food safety, environment and human health, health economics, quality of health, rapid diagnosis, point of care tests...

Volume 3 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Antimikrobiyal Peptidlerin Sepsis Tanısındaki Rolü
  Pages 1 - 7
  Tuğba Ayhancı, Mustafa Altındiş
 2. İlaca Bağlı Olarak Çene Kemiklerinde Görülen Osteonekroz (Mronj): Derleme
  Pages 8 - 20
  Ergin Öztürk, Nesrin Saruhan
 3. Uygulamalı Ünit Temizlik-Dezenfeksiyon Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
  Pages 21 - 26
  Gülsüm Kaya, Rasime Öznur Halici, Metin Çoban, Şeyma Trabzon, Selma Altındiş
 4. Anti-HIV ½ Reaktif Saptanan Hastaların Doğrulama Test Sonuçları İle Birlikte Değerlendirilmesi
  Pages 27 - 32
  Hande Toptan, Ferhat Gürkan Aslan, Engin Karakeçe, Özlem Aydemir, Tayfur Demiray, Mehmet Köroğlu, Oğuz Karabay, Mustafa Altındiş
 5. Pitriyazis Rosea Olgularında Otoimmün Belirteçlerin Araştırılması
  Pages 33 - 37
  Bahar Sevimli Dikicier, Güneş Gür Aksoy
 6. Özkıyım Girişimi Nedeni ile Çocuk Acil Servise Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi
  Pages 38 - 43
  Bahri Elmas, Nujin Uluğ
 7. Pneumonia Due to a Rare Bacteria: Chryseobacterium indologenes Infection in a Paediatric Patient
  Pages 44 - 48
  Tayfur Demiray, Tuğba Ayhancı, Hüseyin Hatipoğlu, Halime Çiçek, Mehmet Köroğlu, Mustafa Altındiş
 8. Pnömotoraks ile Seyreden İnsan Metapnömovirüs Pnömonisi
  Pages 49 - 53
  Onur Bircan, Bahri Elmas