Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 344 - 356 2016-06-18

Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme

Hakan İSKENDER [1] , Erhan DURUKAN [2]

313 545

Bu çalışmanın amacı, Türkçe ders kitaplarındaki hazırlık çalışmalarının uygulanma durumunu ve hazırlık çalışmalarının uygulanmasında yaşanan sorunların nedenlerini ortaya koymaktır. Araştırma nicel bir yaklaşımla desenlenmiş ve tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Trabzon ilinde görev yapan ve 6. sınıflarda derse giren 53 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumu Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için betimsel istatistik yöntemleri (frekans, yüzde, ortalama), bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonunda, Türkçe öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitabında yer alan hazırlık çalışmalarının %37’sini tam olarak uyguladıklarını belirttikleri görülmüştür. Hazırlık çalışmalarını uygulamama ya da kısmen uygulama nedenleri arasında öncelikli olarak çalışmanın fazla zaman alıcı olması gösterilmiştir. Hazırlık çalışmalarını uygulama durumunun cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve okulun bulunduğu yerleşim birimi değişkenine göre anlamlı düzeyde değişiklik göstermediği tespit edilmiştir.

Türkçe öğretmeni, öğretmen kılavuz kitabı, hazırlık çalışmaları, Türkçe dersi, 6. sınıf
 • Arslan, A. (2009). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve Türkçe öğretimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1), 143-154.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev. Durmuş Ali Özçelik). İstanbul: MEB.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dochy, F., Segers, M., & Buehl, M. (1999). The Relation between assessment practices and outcomes of studies: The case of research on prior knowledge. Review of Educational Research, 69 (2), 147-188.
 • Fisher, D., Frey, N. & Lapp, D. (2012). Building and activating students’ background knowledge: It’s what they already know that counts. Middle School Journal, 43 (3), 22-31.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step a simple guide and reference (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 1-21.
 • Işık, R. ve Erdem, İ. (2016). Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi (Muş ili örneği). Turkish Studies, 11 (3), 1309-1332.
 • Kaplan, F. (2015). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Öğün Yayınları.
 • Karadüz, A. (2010). Yapılandırmacı paradigma bağlamında Türkçe derslerinde öğrenme ortamları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 135-154.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Basım). Ankara: Nobel.
 • Müller-Kalthoff, T. & Möller, J. (2006). Browsing while reading: effects of instructional design and learners’ prior knowledge. ALT-J Research in Learning Technology, 14 (2), 183-198.
 • Onan, B. (2012). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde bilgi işleme süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 96-113.
 • Örge Yaşar, F. (2011). İlköğretim ikinci kademe VII. sınıf Türkçe ders kitabında “doğa ve evren” temasına yönelik hazırlık çalışmalarında bilmecelerden yararlanma üzerine bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 114-119.
 • Susar Kırmızı, F. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 42-54.
 • Yanpar Şahin, T. (1998). İlköğretim sosyal bilgiler ve matematik dersinde çeşitli değişkenlerin öğrenme düzeyini yordama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 45- 53.
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Hakan İSKENDER

Author: Erhan DURUKAN

Dates

Publication Date: June 18, 2016

Bibtex @ { buefad258093, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {344 - 356}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000188339}, title = {Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {İSKENDER, Hakan and DURUKAN, Erhan} }
APA İSKENDER, H , DURUKAN, E . (2016). Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5 (2), 344-356. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000188339
MLA İSKENDER, H , DURUKAN, E . "Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 344-356 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24349/258093>
Chicago İSKENDER, H , DURUKAN, E . "Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016): 344-356
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme AU - Hakan İSKENDER , Erhan DURUKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000188339 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000188339 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 344 EP - 356 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000188339 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000188339 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme %A Hakan İSKENDER , Erhan DURUKAN %T Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000188339 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000188339
ISNAD İSKENDER, Hakan , DURUKAN, Erhan . "Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 344-356. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000188339
AMA İSKENDER H , DURUKAN E . Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 344-356.
Vancouver İSKENDER H , DURUKAN E . Türkçe Öğretmenlerinin 6. Sınıf Düzeyindeki Hazırlık Çalışmalarını Uygulama Durumları Üzerine Bir Değerlendirme. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 356-344.