Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 227 - 236 2017-02-28

Toplumsal Cinsiyet Algısını Yordamada Cinsiyet, Sınıf, Bölüm ve Toplumsal Cinsiyet Oluşumunun Rolü
The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender

Fatma Ünal [1] , Sinem Tarhan [2] , Eda Çürükvelioğlu Köksal [3]

705 1165

Bu araştırmada sınıf ve sosyal bilgiler eğitimi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını yordamada cinsiyet, sınıf, bölüm ve toplumsal cinsiyet oluşumunun rolü incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 330 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere Demografik Bilgi Formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Oluşumu ölçeği uygulanmış,  elde edilen verileri analiz etmek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, cinsiyet, sınıf, bölüm ve toplumsal cinsiyet oluşumunun toplumsal cinsiyet algısını %34 oranında açıkladığı görülmüştür. Değişkenlerin etkileri ayrı olarak incelendiğinde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet oluşumunun alt boyutu olan geleneksel cinsiyet rollerinin toplumsal cinsiyet algısını yordamada etkili olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular alanyazın ile tutarlılık göstermiştir.

In the present study, it is aimed to determine the role of gender, grade, department, and socialization of gender norms in predicting perception of gender of Primary School and Social Sciences Education students. With this aim, 330 students who are enrolled in Bartin University selected by using convenience sampling constitute the sample of the study. As data collection instruments, Perception of Gender Scale and Socialization of Gender Norms Scale were used. In order to analyze the data, multiple regression analysis was applied and findings revealed that gender, grade, department and socialization of gender norms explained the 34% of the variance. Considering the separate effects of variables, it is seen that gender and traditional gender roles dimension of Socialization of Gender Norms was found significant. Results of the study are consistent with the literature.

  • Arat, N. (1996). Kadın gerçeklikleri. İstanbul: Say Yayınları.
  • Arıcı, F. (2011). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve psikolojik iyi oluş. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Askari, S. F., Liss, M., Erchull, M. J., Staebell, S. E., & Axelson, S. J. (2010). Men Want Equality, But Women Don't Expect It: Young Adults' Expectations for Participation in Household and Child Care Cores. Psychology of Women Quarterly, 34, 243-252.
  • Brophy, J. (1985). Interactions of male and female students with male and female teachers (Edts. Louise Cherry Wilkinson,Cora B. Marrett). Gender Influences in Classroom Interactio. AP Akademic Press. Pp.115-141
  • Connell R. W. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Fatma Ünal
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sinem Tarhan
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Eda Çürükvelioğlu Köksal
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 28, 2017

Bibtex @research article { buefad287496, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {227 - 236}, doi = {10.14686/buefad.287496}, title = {The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender}, key = {cite}, author = {Ünal, Fatma and Tarhan, Sinem and Çürükvelioğlu Köksal, Eda} }
APA Ünal, F , Tarhan, S , Çürükvelioğlu Köksal, E . (2017). The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 227-236. DOI: 10.14686/buefad.287496
MLA Ünal, F , Tarhan, S , Çürükvelioğlu Köksal, E . "The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 227-236 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/287496>
Chicago Ünal, F , Tarhan, S , Çürükvelioğlu Köksal, E . "The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 227-236
RIS TY - JOUR T1 - The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender AU - Fatma Ünal , Sinem Tarhan , Eda Çürükvelioğlu Köksal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.287496 DO - 10.14686/buefad.287496 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 236 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.287496 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.287496 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender %A Fatma Ünal , Sinem Tarhan , Eda Çürükvelioğlu Köksal %T The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.287496 %U 10.14686/buefad.287496
ISNAD Ünal, Fatma , Tarhan, Sinem , Çürükvelioğlu Köksal, Eda . "The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 227-236. https://doi.org/10.14686/buefad.287496
AMA Ünal F , Tarhan S , Çürükvelioğlu Köksal E . The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 227-236.
Vancouver Ünal F , Tarhan S , Çürükvelioğlu Köksal E . The Role of Gender, Grade, Department and Socialization of Gender Norms in Predicting Perception of Gender. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(1): 236-227.