Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 770 - 782 2017-06-30

Türkiye ve Almanya’daki Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Resim-Metin İlişkileri ve Kullanımları Bakımından Karşılaştırılması
Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage

Ayşegül TURAL [1] , Gülsün ŞAHAN [2] , Ayşe Derya IŞIK [3] , Serpil ÖZDEMİR [4] , Hüseyin UYSAL [5] , Onur YILMAZ [6]

341 571

Hayat Bilgisi, bireyleri hayata hazırlama görev ve sorumluluğuna sahip olan önemli derslerden biridir. Hayat Bilgisi sadece bir ders olmaktan da öte toplumun sahip olduğu ahlaki ve kültürel alt yapıyı ve bu alt yapıya dahil olan değerleri ve becerileri de bireylere aktarma noktasında önemli bir paya sahiptir. Bu görevler ve sorumluluklar, Hayat Bilgisi dersine farklı ve önemli bir misyon yüklemiştir. Bu misyon çerçevesinde Hayat Bilgisi dersini en iyi yansıtacak öğrenme araçlardan olan Hayat Bilgisi ders kitaplarının da elbette güncel ve işlevsel olması beklenmektedir. Ders kitaplarının güncel hayatı takip eder nitelikte canlı ve dinamik bir alt yapının eseri olması gerektiği söylenebilir. Hayat Bilgisi ders kitaplarında tasarım, dizayn, resimler ile metinler arasındaki uyum da oldukça önemlidir. Çünkü belirlenen belli başlı temalar altında bireylere kazandırılacak olan kazanımlar, değerler ve beceriler uygun etkinlikler, örnekler ile ders kitabında sunulmaktadır. Bu sunum esnasında da kullanılan etkinlikler, örnek olaylar ya da metinlerin, ilgili olarak birlikte kullanıldıkları görseller ile de örtüşmesi beklenmektedir. Ancak bu şekilde etkili bir öğrenme sürecinden bahsedilebilecektir. Bu çalışmada, Türkiye ve Almanya’daki Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki resim-metin uyumu incelenmiş olup, ders kitaplarındaki görsel ve metinlerin kullanımları arasındaki benzerlik ve farklılıklar değerlendirilmiştir.

Life studies course is one of the important lessons that have the duty and responsibility of preparing individuals for life. Life studies course is not only a lesson but a moral and cultural subdivision that society possesses, and it has a significant share in the transfer of values and skills to individuals. These tasks and responsibilities have put a different and important mission to the life studies course. It is expected that the life studies course textbooks, which are among the learning tools that best reflect the life studies course within the scope of this mission, will of course be updated and functional. Textbooks are expected to be the result of a dynamic and dynamic sub-structure that follows the current life. Style, design, harmony between paintings and texts of life studies course textbooks is also very important. Because the gains, values and skills that will be gained to the individuals under certain determined themes are presented in the course book with appropriate activities and examples. It is expected that the events, occasions or texts used during this presentation will also overlap with the images they are used together with. Only in this way can an effective learning process be mentioned. In this study, the harmony of picture and text in the textbooks of life studies course in Turkey and Germany was examined and the similarities and differences between the uses of picture and texts in textbooks were evaluated.

 • Alak, G. ve Nalçacı, A. (2012). Hayat bilgisi öğretim programı öğelerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 36-51.
 • Baş, B., ve İnan Yıldız, F. (2014). İlkokul türkçe ders kitaplarının resim-metin ilişkisi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 139-151.
 • Ercantürk, O. K. (2015). Türkçe ders kitaplarındaki yazılı metinler ile metin görsellerinin uyumu. Turkish Studies, 10(3), 427-454.
 • Erol, B. ve Kıroğlu, K.(2012). Hayat bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 32, 155-176.
 • Kolaç, E. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII (1), 105-137.
 • Pamuk, İ. Ve Pamuk, A. (2016). Almanya’da Sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5(2), 67-83.
 • Patton, M, Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün, S. B. Demir, Çeviri Ed. Ankara, Pegem Akademi Yayınları.
 • MEB (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden 01.02.2017 tarihinde alınmıştır
 • MEB. (2016). Hayat bilgisi 1. sınıf ders kitabı. http://www.meb.gov.tr/Ders_Kitaplari/2016_yeni/hayat_bilgisi_1_meb_1.pdf adresinden 05.10.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Niedersächsisches Kultusministerium. (2006). Kerncurriculum für die grundschule schuljahrgänge 1-4 sachunterricht. http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gs_sachunterricht_nib.pdf, adresinden 11.01.2017 tarihinde alınmıştır
 • Evren Yayınları. (2015). Hayat Bilgisi 2. Sınıf Ders Kitabı.
 • Sclach nach im Sachunterricht 1 / 2. (2016). Oldenbourg Schulbuchverlag. München
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Author: Ayşegül TURAL
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Author: Gülsün ŞAHAN
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Doç. Dr.
Author: Ayşe Derya IŞIK
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Author: Serpil ÖZDEMİR
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Author: Hüseyin UYSAL
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Dr.
Author: Onur YILMAZ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad320432, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {770 - 782}, doi = {10.14686/buefad.320432}, title = {Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage}, key = {cite}, author = {TURAL, Ayşegül and ŞAHAN, Gülsün and IŞIK, Ayşe Derya and ÖZDEMİR, Serpil and UYSAL, Hüseyin and YILMAZ, Onur} }
APA TURAL, A , ŞAHAN, G , IŞIK, A , ÖZDEMİR, S , UYSAL, H , YILMAZ, O . (2017). Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (2), 770-782. DOI: 10.14686/buefad.320432
MLA TURAL, A , ŞAHAN, G , IŞIK, A , ÖZDEMİR, S , UYSAL, H , YILMAZ, O . "Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 770-782 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/28302/320432>
Chicago TURAL, A , ŞAHAN, G , IŞIK, A , ÖZDEMİR, S , UYSAL, H , YILMAZ, O . "Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 770-782
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage AU - Ayşegül TURAL , Gülsün ŞAHAN , Ayşe Derya IŞIK , Serpil ÖZDEMİR , Hüseyin UYSAL , Onur YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.320432 DO - 10.14686/buefad.320432 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 770 EP - 782 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.320432 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.320432 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage %A Ayşegül TURAL , Gülsün ŞAHAN , Ayşe Derya IŞIK , Serpil ÖZDEMİR , Hüseyin UYSAL , Onur YILMAZ %T Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.320432 %U 10.14686/buefad.320432
ISNAD TURAL, Ayşegül , ŞAHAN, Gülsün , IŞIK, Ayşe Derya , ÖZDEMİR, Serpil , UYSAL, Hüseyin , YILMAZ, Onur . "Comparison of Life Studies Course Textbook in Turkey and Germany from Picture-Text Relations and Usage". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 770-782. https://doi.org/10.14686/buefad.320432