Year 2017, Volume 13, Issue 1, Pages 259 - 273 2017-03-30

Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production

Sibel Özçakmak [1] , Murat Gökçek [2] , Osman Gül [3]

334 2859

Son yıllarda piyasada düşük kaliteli pirinçlerin, daha yüksek fiyatla satabilmek amacıyla yüksek kaliteli pirinçler ile karıştırılması, ithal/yerli ve/veya farklı yerli çeşitlerin birlikte ambalajlanarak tüketiciyi yanıltıcı şekilde etiketlenmesi gibi yöntemlerle pazarlandığı ortaya konmuştur. Gıda üretiminde önemli bir paya sahip olan hububat-bakliyat işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerde, yasal mevzuata uygunluk ve güvenilir gıda üretimi için tehlike ve risk analizleri yaklaşımı gösterilmelidir. Bu çalışmada, çeltikten pirinç üretiminde HACCP prensiplerinin oluşturulması ve sektörel koşullar göz önünde bulundurularak üretim aşamalarında uygulanabilirliği amaçlanmıştır. Gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden bu sistem, pirinç üretim aşamalarında ön gereksinim prosedürleri ve yedi temel prensipleri göz önünde bulundurularak kurulmuştur. Tehlikenin risk derecesi, belirlenen her tehlike için ISO 22000 talimatında kullanılan karar ağacı sorularına göre değerlendirilmiş ve risk ölçüm skalası oluşturulmuştur. Buna göre, Ön Gereksinim Programı (ÖGP), Operasyonel Ön Gereksinim Programı (OP ÖGP) ve Kritik Kontrol Noktaları (KKN) belirlenmiştir. Hammadde kabul ve renk ayırıcı aşamaları KKN olarak belirlenmiştir. Operasyonel işlem gerektiren aşamalar için kontrol planları, ön gereksinim programları çerçevesinde iyi hijyen uygulamaları prosedürleri oluşturulmuştur. Pirinç üretimi üzerinde HACCP sistemi uygulanarak son ürün güvenirliği ve ürün tebliğine uygun üretim sağlanabilecek, idari para cezaları gerektirecek olumsuzluklar önlenebilecektir.

Recently, it has been revealed that low-quality rice is mixed with high-quality rice to sell at higher prices, and imported / domestic and / or different domestic varieties packaging together and labeled as misleading for the consumers. Hazard and risk analysis should be approached for compliance in related with legislation and food production as safety in grain-legumes processing plants which have a significant role in food production. In this study, it was aimed to apply HACCP principles in rice production from paddy and its applicability in production stages considering the sectoral conditions. This system, which identifies, evaluates and controls the hazards that are important to food safety, has been established with prerequisite procedures in rice production stages and seven basic principles in mind. The risk level of the hazard was assessed according to the decision tree questions used in the ISO 22000 directive for each identified hazard, and a risk measurement scale was established. According to this, Pre-requisite Programs (PRP), Operational Prerequisite Programs (OPRP) and Critical Control Points (CCP) have been determined. The acceptance of raw material and color separation stages are determined as CCPs. Raw material acceptance and color separation stages have been determined as CCP. Procedures for good hygiene practices have been established within the framework of PRP and also control plans have been formed for the stage of required operational process. Food legislation suitable production and product safety will be ensured by applying the HACCP system in rice production, and also it will be bend problems required administrative fines. 


HACCP, İdari Para Cezası, Karar Ağacı, Kodeks, Pirinç
  • Anonim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Tetkik Eğitim Notları. 16-20 Kasım, Giresun, 2015b.
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Sibel Özçakmak

Author: Murat Gökçek

Author: Osman Gül

Bibtex @research article { cbayarfbe303668, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {259 - 273}, doi = {10.18466/cbayarfbe.303668}, title = {Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production}, key = {cite}, author = {Özçakmak, Sibel and Gökçek, Murat and Gül, Osman} }
APA Özçakmak, S , Gökçek, M , Gül, O . (2017). Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production. Celal Bayar University Journal of Science, 13 (1), 259-273. DOI: 10.18466/cbayarfbe.303668
MLA Özçakmak, S , Gökçek, M , Gül, O . "Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 259-273 <http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/28447/303668>
Chicago Özçakmak, S , Gökçek, M , Gül, O . "Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 259-273
RIS TY - JOUR T1 - Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production AU - Sibel Özçakmak , Murat Gökçek , Osman Gül Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18466/cbayarfbe.303668 DO - 10.18466/cbayarfbe.303668 T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 273 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - doi: 10.18466/cbayarfbe.303668 UR - https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.303668 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production %A Sibel Özçakmak , Murat Gökçek , Osman Gül %T Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production %D 2017 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18466/cbayarfbe.303668 %U 10.18466/cbayarfbe.303668
ISNAD Özçakmak, Sibel , Gökçek, Murat , Gül, Osman . "Pirinç Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması / Application of HACCP System in Rice Production". Celal Bayar University Journal of Science 13 / 1 (March 2017): 259-273. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.303668