Year 2018, Volume 16, Issue 1, Pages 45 - 62 2018-03-31

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nilüfer ATMAN USLU [1] , Yasemin KOÇAK USLUEL [2]

126 587

                Bu çalışmanın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme- öğretme sürecine entegrasyonunda rol oynayan öğretmen ve okul düzeyinde faktörlerin belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir.  Öğretmen düzeyinde, öğretmenin eğitimde BİT kullanımına ilişkin inancı,  temel ve ileri düzeyde BİT becerileri; okul düzeyinde ise erişim, teknik destek, hizmet içi eğitim desteği ve yönetsel destek faktörleri belirlenmiştir.  Bu faktörleri ölçmek üzere toplam 20 maddeden oluşan bir taslak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu taslak, kapsam geçerliği için alanda uzman öğretim üyelerine gönderilmiş ve gelen öneriler dikkate alınarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Araç, Manisa'da ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan 203 öğretmene uygulanmıştır. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen uyum indeksleri değerlerinin, kabul edilebilir uyum ve/veya mükemmel uyum gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ölçme aracındaki yapıların güvenirlik katsayıları 0,72 ile 0,92 arasında hesaplanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada, inanç, temel ve ileri BİT becerisi, erişim, teknik destek, hizmetiçi eğitim desteği ve yönetsel destek yapılarından oluşan 7 faktörlü geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. 

BİT; entegrasyon; ölçme aracı
  • AFSHARI, M., ABU BAKAR, K., SU LUAN, W., ABU SAMAH, B., & SAY FOOI, F. (2009). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communication Technology. International Journal of Instruction, 2(1), 77-104. BELLAND, B. (2009). Using the theory of habitus to move beyond the study of barriers to technology integration. Computers & Education, 52(2), 353-364. BENTLER, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456. BOTTINO, R. M., & ROBOTTI, E. (2007). Transforming classroom teaching & learning through technology: Analysis of a case study. Educational Technology & Society, 10(4), 174-186. BROWN, T. A., & MOORE, M. T. (2012). Confirmatory factor analysis. In R.H. Hoyle (Ed.), Handbook of structural equation modeling (pp. 361-379). New York: Guilford Press. BUCKENMEYER, J. (2008). Revisiting teacher adoption of technology: Research implications and recommendations for successful full technology integration. College Teaching Methods & Styles Journal, 4(6), 7-10. CHEN, R-J. (2010). Investigating model for preservice teachers’ use of technology to support student centered learning. Computers & Education, 55(1), 32-42. CHEN, C- H. (2008). Why Do Teachers Not Practice What They Believe Regarding Technology Integration. The Journal of Educational Research. 102(1), 65-75. CHAI C. S. (2010). The Relationships Singaporean Preservice Teachers’ ICT Competencies, Pedagogical Beliefs and their Beliefs on the Espoused Use of ICT. The Asia-Pacific Educationa Researcher, 19(3), 387-400. CHOY, D., WONG, A. F. L., & GAO, P. (2009). Student Teachers’ Intentions and Actions on Integrating Technology into Their Classrooms during Student Teaching: A Singapore Study. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 175-195. ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G., BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. DRENT, M., & MEELISSEN, M. (2008). Which Factors Obstruct or Stimulate Teacher Educators to Use ICT Innovatively? Computers & Education, 51, 187-199. ERTMER, P. (2005). Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in Our Quest for Technology Integration? ETR&D, 53(4), 25-39. HAIR, J., BLACK, W., BABIN, B., ANDERSON, R., & TATHAM, R. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. HSU. S. (2010). Developing a scale for teacher integration of information and communication technology in grades 1–9. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 175-189. HU, L. & BENTLER, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. İNAN, F. A., & LOWTHER, D. L. (2010a). Factors affecting technology integration in K-12classrooms: a path model. Education Tech Research Dev, 58, 137–154. İNAN, F. A., & LOWTHER, D. L. (2010b). Laptops in the K-12 classrooms: Exploring factors impacting instructional use. Computers & Education, 55, 937-944. KENNY, D. A., KANISHKAN, B. & MCCOACH, C. (2011). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. Sociological Methods and Research, 44(3), 486-507. KLINE, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press. LANE, C. A., & LYLE, H. F. (2011). Obstacles and supports related to the use of educational technologies: the role of technological expertise, gender, and age. J Comput High Educ. 23, 38-59. LAWLESS, K. A., & PELLEGRINO, J.W. (2007). Professional Development in Integrating Technology Into Teaching and Learning: Knowns, Unknowns, and Ways to Pursue Better Questions and Answers. Review of Educational Research. 77(4), 575-614. MIRANDA, H., & RUSSELL, M. (2011). Predictors of Teacher-Directed Student Use of Technology in Elementary Classrooms: A Multilevel SEM Approach Using Data from the USEIT Study. Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 301-323. OTTENBREIT-LEFTWICH, A. T., GLAZEWSKY K. D., NEWBY T. J., & ERTMER, P. A. (2010). Teacher Value Beliefs Associated With Using Technology: Addressing Professional and Student Needs. Computers & Education, 55(3), 1321-1335. PARASKEVA, F., BOUTA, H., & PAPAGIANNI, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice.Computers & Education, 50(3), 1084-1091. RUSSELL, M., BEBBELL, D., O’DWYER, L., & O’CONNOR, K. (2003). Examining teacher technology use: implications for preservice and inservice teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54(4), 297-310. SHATUCK, G. (2007) The Historical Development of Instructional Technology Integration in K-12 Education, [http://www.nowhereroad.com/technology_integration/readings/shattuck.pdf], Erişim Tarihi: 16 Kasım 2016. SCHERMELLEH-ENGEL, K., & MOOSBRUGGER, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. TAVŞANCIL, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık. TONDEUR, J., VAN KEER, H., VAN Braak, J., VALCKE, M (2008). ICT integration in the classroom: Challenging the potential of a school policy. Computers and Education, 51(1), 212-223. TONDEUR, J., DEVOS, G., VAN HOUTTE, M., VAN BRAAK, J., & VALCKE, M. (2009). Understanding structural and cultural school characteristics in relation to educational change: the case of ICT integration, Educational Studies, 35(2), 223-235. VAN BRAAK, J., TONDEUR, J., & VALCKE, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407-422.
Primary Language tr
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Nilüfer ATMAN USLU

Author: Yasemin KOÇAK USLUEL

Dates

Publication Date: March 31, 2018

Bibtex @research article { cbayarsos411478, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {45 - 62}, doi = {10.18026/cbayarsos.411478}, title = {BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ATMAN USLU, Nilüfer and KOÇAK USLUEL, Yasemin} }
APA ATMAN USLU, N , KOÇAK USLUEL, Y . (2018). BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 45-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411478
MLA ATMAN USLU, N , KOÇAK USLUEL, Y . "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 45-62 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411478>
Chicago ATMAN USLU, N , KOÇAK USLUEL, Y . "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 45-62
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Nilüfer ATMAN USLU , Yasemin KOÇAK USLUEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 62 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Nilüfer ATMAN USLU , Yasemin KOÇAK USLUEL %T BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD ATMAN USLU, Nilüfer , KOÇAK USLUEL, Yasemin . "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (March 2018): 45-62.
AMA ATMAN USLU N , KOÇAK USLUEL Y . BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 45-62.
Vancouver ATMAN USLU N , KOÇAK USLUEL Y . BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 62-45.