Journal of Eastern Anatolia Social Sciences Trend
Cover Image
e-ISSN 2564-7202 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Hakkari University | http://dergipark.gov.tr/dased

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED) (Joural of East Anatolian Social Sciences Trends) (J-EAST), Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan hakemli online yayın yapan akademik bir dergidir.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, ekonometri, maliye, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, psikoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, hukuk ve din bilimleri alanlarında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer verir. 

Yazım Kuralları İçin: http://journalofeast.hu.edu.tr/3054-yazim-kurallari.html 

Örnek Şablon için: https://hakkari.edu.tr/journalofeast/Sayfa/7214/dergi-sablon 

Telif Hakkı Formu: https://hakkari.edu.tr/journalofeast/Sayfa/7215/telif-hakki-formu 

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, açık erişim ilkeleri gereği, makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçlerinde yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanabilir. Derginin tüm sayılarına online (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisine gelen çalışmalar kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir. Uygun bulunan çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün görüşü alınır.

Kör hakem değerlendirme süreci benimsendiğinden yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.

Journal of Eastern Anatolia Social Sciences Trend

e-ISSN 2564-7202 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Hakkari University | http://dergipark.gov.tr/dased
Cover Image

5.210

24.964

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED) (Joural of East Anatolian Social Sciences Trends) (J-EAST), Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan hakemli online yayın yapan akademik bir dergidir.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, ekonometri, maliye, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, psikoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, hukuk ve din bilimleri alanlarında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer verir. 

Yazım Kuralları İçin: http://journalofeast.hu.edu.tr/3054-yazim-kurallari.html 

Örnek Şablon için: https://hakkari.edu.tr/journalofeast/Sayfa/7214/dergi-sablon 

Telif Hakkı Formu: https://hakkari.edu.tr/journalofeast/Sayfa/7215/telif-hakki-formu 

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, açık erişim ilkeleri gereği, makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçlerinde yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanabilir. Derginin tüm sayılarına online (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisine gelen çalışmalar kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir. Uygun bulunan çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün görüşü alınır.

Kör hakem değerlendirme süreci benimsendiğinden yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.