Journal of Aegean Scientific Research
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Günay PATAT DOĞAN |

Amaç ve Kapsam

Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Türkiye’de ve dünyada bilim, dil, eğitim, sanat ve toplum alanlarındaki sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinden ve gelişmelerden okuyucularını haberdar etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dergide bilime katkı sağlayacak nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer verilecektir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına öncelikli olarak yer verilecektir. Bunların yanı sıra sınırlı sayıda da olsa tez özetleri ile kitap ve makale eleştirilerine yer verilecektir.

Makalenizi yüklemeden önce aşağıdaki şablona göre düzenleyiniz.

Makale Şablon

Not: 2019 yılı 1.Sayı için Makale kabul 15 Nisan 2019'da sona erecek ve Haziran'da yayınlanacaktır.

Journal of Aegean Scientific Research

Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Günay PATAT DOĞAN |
Cover Image

348

751

Amaç ve Kapsam

Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Türkiye’de ve dünyada bilim, dil, eğitim, sanat ve toplum alanlarındaki sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinden ve gelişmelerden okuyucularını haberdar etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dergide bilime katkı sağlayacak nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer verilecektir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına öncelikli olarak yer verilecektir. Bunların yanı sıra sınırlı sayıda da olsa tez özetleri ile kitap ve makale eleştirilerine yer verilecektir.

Makalenizi yüklemeden önce aşağıdaki şablona göre düzenleyiniz.

Makale Şablon

Not: 2019 yılı 1.Sayı için Makale kabul 15 Nisan 2019'da sona erecek ve Haziran'da yayınlanacaktır.