Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 141 - 147 2018-12-25

YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI

Özge Karakaya Suzan [1] , Nursan ÇINAR [2]

112 154

Başlık:YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI

Özet: Derinin ana fonksiyonu dış ortamdan gelen bakterilere, fiziksel ve kimyasal ajanlara karşı bariyer oluşturmaktır. Yenidoğan bebekler, epidermis ve dermisin ince oluşu, vücut yüzey alanının geniş, ter bezlerinin fonksiyonlarının tam gelişmemiş oluşu ve birçok sistemin immatür oluşu gibi özelliklerle yetişkinlerden ayrılırlar. Derinin gelişimi ve olgunlaşması yaş dönemlerinde farklılıklar göstermektedir. Prematüre bebeklerde stratum korneum tabakası yeterince gelişmediğinden topikal uygulanan ajanların toksik etkilerine ve transkütanöz yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdırlar. Doğumda yenidoğan cildi, utero ve postnatal olarak epidermal olgunlaşmaya katkıda bulunan beyaz, peynirli ve lipofilik bir madde olan verniks kazeoza ile kaplıdır. Verniks intrauterin yaşamın ikinci trimasterinin sonlarında üretilmeye başlayan, %80’ni su olmak üzere lipit ve proteinler içeren koruyucu ince film tabakadır. Verniksin cilt yüzeyindeki dağılım gestasyon yaşına, doğum şekline ve vücut ağırlığına göre değişiklik gösterir. Gerek  preterm gerekse term bebeklerde cildi güvenli şekilde korumak için, verniksin vücuttan temizlenmemesi, verniksin epidermal bariyer tedavisi olarak kabul edilmesi önemlidir. Verniks asit örtü oluşumunu destekleyerek enfeksiyonların ve transepidermal sıvı kayıplarının önlenmesi ile birlikte vücut ısısının korunmasına da katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler:   Yenidoğan, Prematüre, Deri, Vernix Caseosa

Destekleyen kurumlar:

Kaynakça:Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). Neonatal Skin Care: Evidence-Based Clinical Practice Guideline. 3rd ed. Washington DC; 2013. p.1- 27

Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). Neonatal Skin Care: Evidence-Based Clinical Practice Guideline. 3rd ed. Washington DC: 2013.

Baker SM, Balo NN, Abdel Aziz  FT.  Is vernix a protective material to the newborn? A biochemical approach. Indian J Pediatr 1995; 62: 237–9.

Blume-Peytavi U, Hauser M, Stamatas GN & et al.  Skin care practices for newborn and infants: review of the clinical evidence for best practices. Pediatric Dermatolgy 2012; 29(1): 1-14.

Çiğdem S, Altay N. Yenidoğanlarda Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Journal of Contemporary Medicine, 6(1-Ek (Olgu Sunumları)) 2016; 138-47.

Darlenski R, Fluhr JW. Influence of skin type, race, sex, and anatomic location on epidermal barrier function. Clin Dermatol 2012; 30: 269-73

Dyer JD. Newborn skin care. Seminars in Perinatology 2013; 37:3–7.

Fluhr JW, Darlenski R, Taieb A, et al. Functional skin adaptation in infancy-almost complete but not fully competent. Exp Dermatol 2010;19:483-92.

Gardner S, Carter B, Enzman- Hines M & et al.  Merenstein and Gardner`s Handbook of Neonatal İntensive Care (Seventh edition). USA, St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby 2011; 482-5.

Kalia YN, Alberti I, Sekkat N & et al. Normalization of stratum corneum barrier function and transepidermal water loss in vivo. Pharm Res 2000;17:1148–50.

Kalia YN, Nonato LB, Lund CH & et al. Development of skin barrier function in premature infants. J Invest Dermatol 1998;111:320–326.

Lund Houska C, Kuller McManus J. Integrumentary system. In: Kenner C, Wright Lott J, eds. Comprehensive Neonatal Nursing Care. 5th ed. USA: Springer Publishing Company; 2014; p.299-333.

Nicol NH, Huether SE, Weber R. Pathophysiology. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby 2006; 1573-1607

Nikolovski J, Stamatas GN, Kollias N & et al. Barrier function and water-holding and transport properties of infant stratum corneum are different from adult and continue to develop through the first year of life. J Invest Dermatol 2008;128:1728–36.

Reis ZSN, Vitral GLN, de Souza IMF & et al. Newborn skin reflection: Proof of concept for a new approach for predicting gestational age at birth. A cross-sectional study. PloS one 2017; 12(9): e0184734.

Romano AM. Research summaries for normal birth. The Journal of perinatal education 2005; 14(4): 49.

Sarkar R, Basu S, Agrawal RK & et al. Skin care for the newborn. Indian Pediatrics 2010; 47(7): 593-8.

Schindler CA, Mikhailov TA, Fischer K & et al.  Skin integrity in critically ill and injured children. American Journal of Critical Care 2007; 16(6): 568-74.

So HS, You MA, Mun JY & et al. Effect of trung-to-head bathing on physiological responses in newborns. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2014; 43(6):742-51.

Stamatas GN, Nikolovski J, Mack MC et al. Infant skin physiology and development during the first years of life: A review of recent findings based on in vivo studies. Int J Cosmet Sci 2011;33:17-24.

Stamatas  GN, Nikolovski J, Luedtke MA & et al. Infant skin microstructure assessed in vivo differs from adult skin in organization and at the cellular level. Pediatric Dermatology 2010; 27(2): 125-31.

Tatlı M, Gürel S.  Yenidoğanın Cilt Bakımı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2002; 11(2): 108-12.

 Törüner E, Büyükgönenç  L,  Altay N. Çocuklarda Basınç Ülserleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011; 4(4): 182-8.

Tunell R. Hypothermia: epidemiology and prevention. In: Costello A, Manandhar D, editors. Improving newborn health in developing countries. London, UK: Imperial College Press; 2000.  207–20.

Visscher MO, Chatterjee R, Munson KA & et al. Changes in diapered and nondiapered infant skin over the first month of life. Pediatr Dermatol 2000;17:45–51

Visscher MO, Narendran V, PickensWL & et al. Vernix caseosa in neonatal adaptation. J Perinatol 2005; 25: 440-6.

Visscher MO, Barai N, LaRuffa  AA & et al. Epidermal barrier treatments based on vernix caseosa. Skin pharmacology and physiology 2011; 24(6): 322-9.

Visscher M,  Narendran V. Neonatal infant skin: development, structure and function. Newborn and Infant Nursing Reviews 2014; 14(4): 135-41.

Yenidoğan, Prematüre, Deri, Verniks kazeoza
 • Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). Neonatal Skin Care: Evidence-Based Clinical Practice Guideline. 3rd ed. Washington DC; 2013. p.1- 27
 • Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). Neonatal Skin Care: Evidence-Based Clinical Practice Guideline. 3rd ed. Washington DC: 2013.
 • Baker SM, Balo NN, Abdel Aziz FT. Is vernix a protective material to the newborn? A biochemical approach. Indian J Pediatr 1995; 62: 237–9.
 • Blume-Peytavi U, Hauser M, Stamatas GN & et al. Skin care practices for newborn and infants: review of the clinical evidence for best practices. Pediatric Dermatolgy 2012; 29(1): 1-14.
 • Çiğdem S, Altay N. Yenidoğanlarda Basınç Ülseri Gelişimini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Journal of Contemporary Medicine, 6(1-Ek (Olgu Sunumları)) 2016; 138-47.
 • Darlenski R, Fluhr JW. Influence of skin type, race, sex, and anatomic location on epidermal barrier function. Clin Dermatol 2012; 30: 269-73
 • Dyer JD. Newborn skin care. Seminars in Perinatology 2013; 37:3–7.
 • Fluhr JW, Darlenski R, Taieb A, et al. Functional skin adaptation in infancy-almost complete but not fully competent. Exp Dermatol 2010;19:483-92.
 • Gardner S, Carter B, Enzman- Hines M & et al. Merenstein and Gardner`s Handbook of Neonatal İntensive Care (Seventh edition). USA, St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby 2011; 482-5.
 • Kalia YN, Alberti I, Sekkat N & et al. Normalization of stratum corneum barrier function and transepidermal water loss in vivo. Pharm Res 2000;17:1148–50.
 • Kalia YN, Nonato LB, Lund CH & et al. Development of skin barrier function in premature infants. J Invest Dermatol 1998;111:320–326.
 • Lund Houska C, Kuller McManus J. Integrumentary system. In: Kenner C, Wright Lott J, eds. Comprehensive Neonatal Nursing Care. 5th ed. USA: Springer Publishing Company; 2014; p.299-333.
 • Nicol NH, Huether SE, Weber R. Pathophysiology. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby 2006; 1573-1607
 • Nikolovski J, Stamatas GN, Kollias N & et al. Barrier function and water-holding and transport properties of infant stratum corneum are different from adult and continue to develop through the first year of life. J Invest Dermatol 2008;128:1728–36.
 • Reis ZSN, Vitral GLN, de Souza IMF & et al. Newborn skin reflection: Proof of concept for a new approach for predicting gestational age at birth. A cross-sectional study. PloS one 2017; 12(9): e0184734.
 • Romano AM. Research summaries for normal birth. The Journal of perinatal education 2005; 14(4): 49.
 • Sarkar R, Basu S, Agrawal RK & et al. Skin care for the newborn. Indian Pediatrics 2010; 47(7): 593-8.
 • Schindler CA, Mikhailov TA, Fischer K & et al. Skin integrity in critically ill and injured children. American Journal of Critical Care 2007; 16(6): 568-74.
 • So HS, You MA, Mun JY & et al. Effect of trung-to-head bathing on physiological responses in newborns. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2014; 43(6):742-51.
 • Stamatas GN, Nikolovski J, Mack MC et al. Infant skin physiology and development during the first years of life: A review of recent findings based on in vivo studies. Int J Cosmet Sci 2011;33:17-24.
 • Stamatas GN, Nikolovski J, Luedtke MA & et al. Infant skin microstructure assessed in vivo differs from adult skin in organization and at the cellular level. Pediatric Dermatology 2010; 27(2): 125-31.
 • Tatlı M, Gürel S. Yenidoğanın Cilt Bakımı. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2002; 11(2): 108-12.
 • Törüner E, Büyükgönenç L, Altay N. Çocuklarda Basınç Ülserleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011; 4(4): 182-8.
 • Tunell R. Hypothermia: epidemiology and prevention. In: Costello A, Manandhar D, editors. Improving newborn health in developing countries. London, UK: Imperial College Press; 2000. 207–20.
 • Visscher MO, Chatterjee R, Munson KA & et al. Changes in diapered and nondiapered infant skin over the first month of life. Pediatr Dermatol 2000;17:45–51
 • Visscher MO, Narendran V, PickensWL & et al. Vernix caseosa in neonatal adaptation. J Perinatol 2005; 25: 440-6.
 • Visscher MO, Barai N, LaRuffa AA & et al. Epidermal barrier treatments based on vernix caseosa. Skin pharmacology and physiology 2011; 24(6): 322-9.
 • Visscher M, Narendran V. Neonatal infant skin: development, structure and function. Newborn and Infant Nursing Reviews 2014; 14(4): 135-41.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Derlemeler
Authors

Author: Özge Karakaya Suzan (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nursan ÇINAR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { egehemsire423298, journal = {Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-3463}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {141 - 147}, doi = {}, title = {YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI}, key = {cite}, author = {Karakaya Suzan, Özge and ÇINAR, Nursan} }
APA Karakaya Suzan, Ö , ÇINAR, N . (2018). YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3), 141-147. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/423298
MLA Karakaya Suzan, Ö , ÇINAR, N . "YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 141-147 <http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/423298>
Chicago Karakaya Suzan, Ö , ÇINAR, N . "YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 141-147
RIS TY - JOUR T1 - YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI AU - Özge Karakaya Suzan , Nursan ÇINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 147 VL - 34 IS - 3 SN - 2147-3463- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Ege University Nursing Faculty YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI %A Özge Karakaya Suzan , Nursan ÇINAR %T YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI %D 2018 %J Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2147-3463- %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Karakaya Suzan, Özge , ÇINAR, Nursan . "YENİDOĞAN CİLDİ VE VERNİKS KAZEOZANIN BEBEĞE FAYDALARI". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 / 3 (December 2018): 141-147.