The Archive World
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-2599 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr


 • Arşiv Dünyası dergisi Türkçe ve İngilizce yayın yapan "Ulusal Hakemli" akademik bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 • Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. konularda yayınlar dergimize kabul edilir.
 • Gönderilen yayınların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 • Dergide özgün makale (hakemli statüde), görüş (hakemsiz yazı), çeviri, kitap tanıtımı, editöre mektup, tahlil ve tenkit gibi akademik yazılar yer alır.
 • Özgün yayınlar hakem incelemesine tabi tutulur. Kör hakemlik uygulaması neticesinde iki hakemin uygun bulması halinde yayın hakemli-özgün makaleler bölümünde yayınlanır.
 • Özgün yayınlar dışındaki yayınlar ise alan editörü incelemsine tabi tutulur. Uygun bulunursa yayınlanmak üzere dergiye kabul edilir.
 • Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği'nin yayın organıdır. 
  
 • (güncelleme devam ediyor...)

The Archive World

ISSN 2147-2599 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr
Cover Image


 • Arşiv Dünyası dergisi Türkçe ve İngilizce yayın yapan "Ulusal Hakemli" akademik bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 • Arşivcilik, Kütüphanecilik, Belge Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Tarihi Arşivler, Kültür Tarihi, Diplomatika, Müzecilik vb. konularda yayınlar dergimize kabul edilir.
 • Gönderilen yayınların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 • Dergide özgün makale (hakemli statüde), görüş (hakemsiz yazı), çeviri, kitap tanıtımı, editöre mektup, tahlil ve tenkit gibi akademik yazılar yer alır.
 • Özgün yayınlar hakem incelemesine tabi tutulur. Kör hakemlik uygulaması neticesinde iki hakemin uygun bulması halinde yayın hakemli-özgün makaleler bölümünde yayınlanır.
 • Özgün yayınlar dışındaki yayınlar ise alan editörü incelemsine tabi tutulur. Uygun bulunursa yayınlanmak üzere dergiye kabul edilir.
 • Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği'nin yayın organıdır. 
  
 • (güncelleme devam ediyor...)