e-ISSN: 2980-0013
Founded: 2022
Publisher: Akdeniz University
Cover Image
 

Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin elektronik yayın organıdır.

Dergi Adı: Akdeniz Diş Hekimliği Dergisi/Akdeniz Dental Journal
Kısaltılmış Adı: Akd Diş Hek D / Akd Dent J
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
Yayın Türü: Sürekli elektronik yayın
Yayın Periyodu: Yılda üç sayı (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık)

2023 - Volume: 2 Issue: 3

Case Report

Biphosphonate Related Osteonecrosis of the Maxilla: a Case Report

Case Report

Mucocele in the Posterior Mucogingival Region of Mandibula: a Rare Case Report

Case Report

Üst Santral ve Lateral Diş Eksikliğinin Geçici Olarak Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Sistem ile Restorasyonu: Vaka Raporu

Clinical Research

Sistemik İlaç Kullanımı ve Periodontal Durum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Case Report

İKİNCİ KEZ TRAVMAYA UĞRAYARAK AVÜLSE OLAN MATUR DAİMİ ÜST KESİCİ DİŞTE KULLANILAN FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ ETKİNLİĞİNİN BİR YILLIK TAKİBİ: OLGU SUNUMU

Clinical Research

EVALUATION OF ORAL CANCER RISK LEVEL AND COMMON KNOWLEDGE LEVEL OF THE PEOPLE LIVING IN EASTERN ANATOLIA

Clinical Research

The effect of the water flow rate during laser irradiation on the bond strength of glass fiber posts

Case Report

RASTLANTISAL OLARAK TESPİT EDİLEN MULTIPLE TONSİLOLİT: BİR OLGU SUNUMU

Review

Retreatment Sonrası Artık Kök Kanal Dolgu Materyalini İncelemek İçin Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

Başlangıç: 2022

Yayın Aralığı: Yılda 3 sayı

Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi