Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2717-8528 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Recep KÜLCÜ |


Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlayan 2587-1951 ISSN numaralı Akademia Sosyal Bilimler Dergisi'nin devamıdır. Dergimiz, 2019 yılı itibariyle  "Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi" adını almış ve bu süreçte ISSN numarası da 2717-8528 olarak güncellenmiştir. Bu değişikliğin temel nedeni, belirli bir tema üzerinde yoğunlaşarak bilim dünyasına etkinliği yüksek yayınlar sunmaktır. Bu doğrultuda yeni dergimizin teması "doğa ve insan" olarak belirlenmiştir. 2019 yılı itibariyle "doğa ve insan" temasında hazırlanmış fen bilimleri ve insan bilimleri disiplinlerinde hazırlanmış yayınlar kabul edilmektedir.


Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi aşağıdaki indexlerde taranmaktadır.

ROOTINDEXING (Root Society for Indexing and Impact Factor Service), ESCI (Eurasian Scientific Journal Index), Google Scholar, CiteFactor Index, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), Asos İndeks, Academic Resource Index (ResearchBib).

Dergimize yayın sunmadan önce mutlaka "kapsam" ve "etik ilkeler ve yayın politikaları" bölümleriniı inceleyiniz. Dergimiz 2020 itibariyle sadece kapsam kısmında belirtilen konularda yayın kabul etmekte ve sunulan yayınları etik ilkeler doğrultusunda değerlendirerek hakem sürecine geçmektedir. 

Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2717-8528 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Recep KÜLCÜ |
Cover Image


Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlayan 2587-1951 ISSN numaralı Akademia Sosyal Bilimler Dergisi'nin devamıdır. Dergimiz, 2019 yılı itibariyle  "Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi" adını almış ve bu süreçte ISSN numarası da 2717-8528 olarak güncellenmiştir. Bu değişikliğin temel nedeni, belirli bir tema üzerinde yoğunlaşarak bilim dünyasına etkinliği yüksek yayınlar sunmaktır. Bu doğrultuda yeni dergimizin teması "doğa ve insan" olarak belirlenmiştir. 2019 yılı itibariyle "doğa ve insan" temasında hazırlanmış fen bilimleri ve insan bilimleri disiplinlerinde hazırlanmış yayınlar kabul edilmektedir.


Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi aşağıdaki indexlerde taranmaktadır.

ROOTINDEXING (Root Society for Indexing and Impact Factor Service), ESCI (Eurasian Scientific Journal Index), Google Scholar, CiteFactor Index, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), Asos İndeks, Academic Resource Index (ResearchBib).

Dergimize yayın sunmadan önce mutlaka "kapsam" ve "etik ilkeler ve yayın politikaları" bölümleriniı inceleyiniz. Dergimiz 2020 itibariyle sadece kapsam kısmında belirtilen konularda yayın kabul etmekte ve sunulan yayınları etik ilkeler doğrultusunda değerlendirerek hakem sürecine geçmektedir.