Year 2018, Volume , Issue 28, Pages 174 - 201 2018-04-20

2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması
Comparison of 2009 and 2015 Life Studies Curriculum with the Opinions of the Classroom Teachers

Nur Ütkür [1]


Bu çalışmanın amacı 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programı ile 2009 Hayat Bilgisi Öğretim Programı arasındaki farklılıkların ve yeni programa ilişkin öğretmen görüşlerinin neler olduğunun belirlenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda nitel özellik taşıyan bu çalışmada, doküman incelemesi ve açık uçlu anket kullanılarak veriler toplanmıştır. Açık uçlu anketin uygulandığı katılımcılar, 2015 programına göre ders işleyen sınıf öğretmenlerinden seçilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda, 2015 programında temalar yerine ünitelerin bulunduğu, kazanım ve becerilerin azaltıldığı ve değerlerin arttırıldığı ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin bu konudaki düşünceleri incelendiğinde, kazanımların azaltılmasını olumlu ve olumsuz bulanların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin programla ilgili olumlu bulduğu noktalarda, tekrar eden konuların kaldırılması, kazanımların birbiriyle ilişkili ve öğrenci düzeyine uygun hale getirilmesi ile etkinliklerin sade olması bulunmaktadır. Öğretmenlerin olumsuz bulduğu konular, beceri ve değerlerin kazanımlarla eşleştirilmemesi, etkinliklerin birbirini tekrar etmesi ve yeterli olmamasıdır. Öğretmenlerin Hayat Bilgisi programlarında bulunması gereken özelliklere yönelik önerilerinin, farklı yöntem ve tekniklerin yer alması, etkinliklerin öğrenci seviyesine uygun olması, birbirini tekrar eden nitelikte olmaması, eğlenceli hale getirilmesi ve öğrencilerin yaşantılarından etkinliklerin yer almasına yönelik olduğu tespit edilmiştir.

This study aims to determine to what extent the characteristics of Life Sciences 2015 Curriculum differed from the 2009 Curriculum. Also another aim is to define what teachers’ opinions about these differences. To this end, data were collected through a document analysis and an open-ended questionnaire. Participants in the open-ended questionnaire were selected from the classroom teachers who were coursing according to the 2015 curriculum. It was found in the data analysis that there are units instead of themes in the 2015 curriculum, the number of attainments and skills were decreased and of values were increased. According to the opinions of the classroom teachers on the subject, some of them found the decreasing number of attainments positive while others found it negative. In addition, at points which teachers find positive about the curriculum, were removal of repetitive subjects, attainments becoming interrelated and appropriate for the student level, and activities being simple. The points which teachers find negative were how skills and values do not match attainments, attainments repeat each other and are not sufficient. Suggestions made by the teachers about the characteristics that need to be possessed by Life Sciences curriculum were that different methods and techniques should be included, activities should be appropriate for the student level and should not repeat each other, they should be made to be fun and derived from students’ experiences.

 • Alak, G. ve Nalçacı, A. (2012). “Hayat Bilgisi Öğretim Programı Öğelerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 36-51.
 • Aykaç, N. (2007). “İlköğretim Programında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Sinop İli Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 19-35.
 • Belet, Ş. D. (1999). İlköğretim Kurumlarında Uygulanan Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çakır, G. (2007). Yeni Hayat Bilgisi Programında Yer Alan Kazanımların Önerilen Etkinlikler Çerçevesinde Gerçekleştirilebilme Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Güven, M. G. (2010). Türkiye’de İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programı Değişiklikler, Düzenlemeler, Güncellemeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kabapınar, Y. (2007). “1998 Ve 2004 Öğretim Programlarına Göre Yazılmış Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sosyal Olay Ve Değerlerin Sunumu”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25, 109-127.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi 1, 2 ve 3. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ocak, G. ve Baydoğan, H. Ö. (2005). “İlköğretim Okulları Hayat Bilgisi Dersi İçerik Standartlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Bazı Değişkenler Açısından Yeterlilik Düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum Örneği)”, Milli Eğitim Dergisi, 165, 109-132.
 • Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). “1998-2005 Hayat Bilgisi Ders Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, s. 172.
 • Özçetin, A. (2000). 1998 İlköğretim Hayat Bilgisi 3. Sınıf Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Çev. Ed., Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şahin, M. (2009). “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Gelişimi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 402-410.
 • Tay, B. ve Baş, M. (2015). “2009 ve 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması”, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 341-374.
 • Tuncer, Ö. (2009). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yurdugül, H. (2005). “Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nur Ütkür (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

Bibtex @research article { adyusbd358092, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {174 - 201}, doi = {10.14520/adyusbd.358092}, title = {2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ütkür, Nur} }
APA Ütkür, N . (2018). 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (28) , 174-201 . DOI: 10.14520/adyusbd.358092
MLA Ütkür, N . "2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 174-201 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyusbd/issue/36673/358092>
Chicago Ütkür, N . "2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 174-201
RIS TY - JOUR T1 - 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması AU - Nur Ütkür Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.358092 DO - 10.14520/adyusbd.358092 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 201 VL - IS - 28 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.358092 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.358092 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması %A Nur Ütkür %T 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 28 %R doi: 10.14520/adyusbd.358092 %U 10.14520/adyusbd.358092
ISNAD Ütkür, Nur . "2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 28 (April 2018): 174-201 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.358092
AMA Ütkür N . 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (28): 174-201.
Vancouver Ütkür N . 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (28): 201-174.