Year 2018, Volume , Issue 30, Pages 1319 - 1337 2018-12-30

Job Problems and Career Satisfaction Levels of Job and Career Counselors
İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri

Kemal Yıldız [1]


The aim of this study is to identify job problems, career satisfaction levels and bureaucratic and administrative problems of job and career counselors initiated at the Turkish Employment Agency in 2012. The study consists of two chapter. In the first part, definition of  job and career counseling was stated and focused on the history of the system in Turkey. In the second part, in the direction of determinations made by questionnaire, it was tried to explain what the problems and satisfaction levels of job and career counselors about their job. Eliminating the problems of consultants who are not satisfied with working conditions and experiencing many problems will improve their level of satisfaction therefore their productivity. In order to increase the corporate belonging and productivity of job and career counselors, suggestions were made on which problems should be addressed.

Bu çalışmanın amacı, istihdamın korunması ve geliştirilmesi amacıyla 2012 yılında Türkiye İş Kurumu’nda işe başlatılan iş ve meslek danışmanlarının özlük problemleri, mesleki memnuniyet düzeyleri ile yaşadıkları bürokratik ve idari sorunları tespit etmektir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iş ve meslek danışmanlığı genel olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise anket yoluyla yapılan tespitler doğrultusunda iş ve meslek danışmanlarının işleri ile ilgili yaşadıkları problemler ve memnuniyet düzeylerinin neler olduğu izah edilmeye çalışılmıştır. Çalışma koşulları ile ilgili olarak pek memnun görünmeyen ve birçok problem yaşayan danışmanların sorunlarının giderilmesi memnuniyet düzeylerini dolayısıyla verimliliklerini artıracaktır. İş ve meslek danışmanlarının kurumsal aidiyet ve verimliliklerinin artırılması için hangi sorunlarının giderilmesi gerektiği konusunda da öneriler sunulmuştur.
 • Akan, D., Yalçın, S. ve Yıldırım, İ. (2012). “Eğitim Deneticilerinin Mesleki Memnuniyet/Memnuniyetsizlik Düzeyleri.” KKEFD, 25: 141-158.
 • Alp, L. (2014). “Dezavantajlı Grupların İstihdama Katılmaları: G20 Ülkelerindeki Başarılı Uygulamalar”, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi.
 • CNNTURK (2017). Bakan Tüfenkçi: İşsizlik oranı tek haneli rakamlara düşecek. https://www.cnnturk.com/turkiye/bakan-tufenkci-issizlik-orani-tek-haneli-rakamlara-dusecek, 18 Temmuz 2017 tarihinde CNNTURK’ün veri tabanından alınmıştır.
 • Çolak, H. (2017). “Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Araştırmasında Ücret ve Performans Düzeyinin Etkisi.” HRdergi. http://www.hrdergi.com/tr/calisan-bagliligi-ve-motivasyon-arastirmasinda-ucret-ve-performans-duzeyinin-etkisi/konuk-yazar/38, 19 Kasım 2018 tarihinde HRdergi’nin veri tabanından alınmıştır.
 • Çözüm Arş. Danışmanlık (2018). Çalışan Memnuniyeti Araştırması. https://www.cozumarastirma.com/calisan-memnuniyeti-arastirmasi/, 18 Kasım 2018 tarihinde Çözüm Arş. Danışmanlık’ın veri tabanından alınmıştır.
 • Dere, G. ve Kılıç, E. (2016). “Aidiyet Perspektifinden Çatışma Yönetimi Üzerine Kuramsal Bir Çalışma” Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Science Journal of Turkish Military Academy, 26(2), 127-154.
 • Doğan, S. (2010). Avrupa Birliğinin girişimcilik politikası KOBİ yaklaşımı ve Türkiye. İstanbul: İTO Yay.
 • Duran, A., Ocak, T., Yorgun, S., Okumuş, M., Kaya, H. ve Çıkrıklar, H. İ. (2013). “Acil Servis Çalışanları Memnuniyet Düzeyleri” Düzce Tıp Dergisi, 15(1): 37-40.
 • Emirgil, B. F., Aca, Z. ve Işığıçok, Ö. (2014). “Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler (Bursa İşkur Örneği)” Çalışma ve Toplum, 2014, 1: 139-162.
 • Eren, E. ve Uluuysal, B. (2012). “Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3): 152-171.
 • Gümüştekin, G.E. ve Öztemiz, A.B. (2005). “Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1): 271-288.
 • Gür, N. (2017). “Güven, Bürokrasi ve Refah Devleti” İnsan ve Toplum, 2017, 7(1): 89-115.
 • İŞKUR (2012). İş ve meslek danışmanlığı, Ankara.
 • Kasekende, F., Byarugaba, K. J. and Nakate, M. (2013). “Employee Satisfaction: Mediator of Organizational Service Orientation and Employee Retention” Journal of Business and Management, 19(3): 41-61.
 • Kılıç, M. ve Tunç, Ş. (2004). “İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1): 39-64.
 • Peker, Ö ve Aytürk, N. (2000). Etkili yönetim becerileri öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji. Bursa: Alfa-Aktuel Kitapevleri.
 • Shan, S., Li, C., Yao, W., Shi, J. and Ren, J. (2014). “An Empirical Study on Critical Factors Affecting Employee Satisfaction.” Systems Research and Behavioral Science, 31: 447–460.
 • Şahin, L., Bacak, B. ve Güler M. (2015). “Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler: Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları üzerindeki Etkilerine Yönelik bir Alan Araştırması.” İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(2): 28-44.
 • Şahin, S., Çek, F. ve Zeytin, N. (2011). “Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2): 221-246.
 • TÜİK (2017). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr, 10 Temmuz 2017 tarihinde TÜİK’in veri tabanından alınmıştır.
 • Uslu, B. (2013). “Eğitim Denetmenlerinin Seçimi, Atamaları Ve Mali Hakları İle Yetiştirilmelerine İlişkin Sorunların İncelenmesi” CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 11(2): 191-205.
 • Yıldız, K. (2016). “2008 Krizinden Günümüze İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Gelişimi.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27): 249-266.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6685-3805
Author: Kemal Yıldız (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { adyusbd361797, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1319 - 1337}, doi = {10.14520/adyusbd.361797}, title = {İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Yıldız, Kemal} }
APA Yıldız, K . (2018). İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (30) , 1319-1337 . DOI: 10.14520/adyusbd.361797
MLA Yıldız, K . "İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 1319-1337 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyusbd/issue/41461/361797>
Chicago Yıldız, K . "İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 1319-1337
RIS TY - JOUR T1 - İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri AU - Kemal Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.361797 DO - 10.14520/adyusbd.361797 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1319 EP - 1337 VL - IS - 30 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.361797 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.361797 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri %A Kemal Yıldız %T İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 30 %R doi: 10.14520/adyusbd.361797 %U 10.14520/adyusbd.361797
ISNAD Yıldız, Kemal . "İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 30 (December 2019): 1319-1337 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.361797
AMA Yıldız K . İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (30): 1319-1337.
Vancouver Yıldız K . İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (30): 1337-1319.