Ahi Evran Akademi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-784X | Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Halil Özcan ÖZDEMİR |


Ahi Evran Akademi, 2020 yılında iki sayı (Haziran - Aralık) çıkarma hedefiyle yayın hayatına başlayan ve Sosyal Bilimler'in iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, araştırma yöntemleri ve eğitim bilimleri alanlarında araştırma makalesi, derleme makale ve kitap analizi türlerinde yayınları kabul eden bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinden yazılmış eserler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen ve yayınlanan eserlerin telifleri dergi kurumsal kişiliğine devredilmiş olmaktadır, yazarlar bunu peşinen kabul ederler. Yazıların akademik etiğe ve telif kanunlarına uygunluğu yazar sorumluluğundadır, müteselsil olarak bile dergi sorumluluk kabul etmediğini bildirir. Yazıların akademik, özgün ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlaması dergi hedefleri açısından önem taşımaktadır. Uygulamalı çalışmalarda Yayın Kurulu talep ederse, yazar veri setini ve ilave bilgileri sunmak zorundadır. Eserlerin değerlendirilmesinde kör hakem uygulamasını benimsediğimizi ve eserlerin intihal değerlendirmesinden sonra yayınlanacağını, açık erişim sağlanan bir dergi olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla..

Dergimiz ASOS İndeks, Google Scholar ve OpenAire tarafından indekslenmektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan ÖZDEMİR

Editör


Ahi Evran Akademi

ISSN 2717-784X | Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Halil Özcan ÖZDEMİR |
Cover Image


Ahi Evran Akademi, 2020 yılında iki sayı (Haziran - Aralık) çıkarma hedefiyle yayın hayatına başlayan ve Sosyal Bilimler'in iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, araştırma yöntemleri ve eğitim bilimleri alanlarında araştırma makalesi, derleme makale ve kitap analizi türlerinde yayınları kabul eden bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinden yazılmış eserler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen ve yayınlanan eserlerin telifleri dergi kurumsal kişiliğine devredilmiş olmaktadır, yazarlar bunu peşinen kabul ederler. Yazıların akademik etiğe ve telif kanunlarına uygunluğu yazar sorumluluğundadır, müteselsil olarak bile dergi sorumluluk kabul etmediğini bildirir. Yazıların akademik, özgün ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlaması dergi hedefleri açısından önem taşımaktadır. Uygulamalı çalışmalarda Yayın Kurulu talep ederse, yazar veri setini ve ilave bilgileri sunmak zorundadır. Eserlerin değerlendirilmesinde kör hakem uygulamasını benimsediğimizi ve eserlerin intihal değerlendirmesinden sonra yayınlanacağını, açık erişim sağlanan bir dergi olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla..

Dergimiz ASOS İndeks, Google Scholar ve OpenAire tarafından indekslenmektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan ÖZDEMİR

Editör