Ahi Evran Akademi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-784X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Halil Özcan ÖZDEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aea


Ahi Evran Akademi, 2020 yılında iki sayı (Haziran - Aralık) çıkarma hedefiyle yayın hayatına başlayan ve Sosyal Bilimlerin iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve sağlık yönetimi alanlarında araştırma makalesi türünden yayınları kabul eden Uluslararası İndekslerde taranan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinden yazılmış eserler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen ve yayınlanan eserlerin telifleri dergi kurumsal kişiliğine devredilmiş olmaktadır, yazarlar bunu peşinen kabul ederler. Yazıların akademik etiğe ve telif kanunlarına uygunluğu yazar sorumluluğundadır, müteselsil olarak bile dergi sorumluluk kabul etmediğini bildirir. Yazıların akademik, özgün ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlaması dergi hedefleri açısından önem taşımaktadır. Uygulamalı çalışmalarda Yayın Kurulu talep ederse, yazar veri setini ve ilave bilgileri sunmak zorundadır. Eserlerin değerlendirilmesinde kör hakem uygulamasını benimsediğimizi ve eserlerin intihal değerlendirmesinden sonra yayınlanacağını, açık erişim sağlanan bir dergi olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla..

Dergimiz ASOS İNDEKS, GOOGLE SCHOLAR, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, OPENAIRE, CITE FACTOR, EUROPUB, COSMOS, DRJI, INDEX COPERNİCUS, BASE ve ACARINDEKS tarafından indekslenmektedir. 

Editör Kurulu


Ahi Evran Akademi

ISSN 2717-784X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Halil Özcan ÖZDEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aea
Kapak Resmi


Ahi Evran Akademi, 2020 yılında iki sayı (Haziran - Aralık) çıkarma hedefiyle yayın hayatına başlayan ve Sosyal Bilimlerin iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve sağlık yönetimi alanlarında araştırma makalesi türünden yayınları kabul eden Uluslararası İndekslerde taranan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinden yazılmış eserler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen ve yayınlanan eserlerin telifleri dergi kurumsal kişiliğine devredilmiş olmaktadır, yazarlar bunu peşinen kabul ederler. Yazıların akademik etiğe ve telif kanunlarına uygunluğu yazar sorumluluğundadır, müteselsil olarak bile dergi sorumluluk kabul etmediğini bildirir. Yazıların akademik, özgün ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlaması dergi hedefleri açısından önem taşımaktadır. Uygulamalı çalışmalarda Yayın Kurulu talep ederse, yazar veri setini ve ilave bilgileri sunmak zorundadır. Eserlerin değerlendirilmesinde kör hakem uygulamasını benimsediğimizi ve eserlerin intihal değerlendirmesinden sonra yayınlanacağını, açık erişim sağlanan bir dergi olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla..

Dergimiz ASOS İNDEKS, GOOGLE SCHOLAR, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, OPENAIRE, CITE FACTOR, EUROPUB, COSMOS, DRJI, INDEX COPERNİCUS, BASE ve ACARINDEKS tarafından indekslenmektedir. 

Editör Kurulu


Tarandığımız İndeksler

INDEX COPERNICUS
ASOS İNDEKS
GOOGLE SCHOLAR
SCIENTIFIC INDEXING SERVICES
OPENAIRE
CITE FACTOR
EUROPUB
COSMOS
DRJI
BASE
ACARINDEKS