ISSN: 2717-784X
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Halil Özcan ÖZDEMİR
Kapak Resmi
       
Dergimiz Haziran ve Aralık ayları olma üzere yılda iki kez yayınlanan Uluslararası İndekslerde taranan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde Sosyal Bilimlerin iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, iletişim, hakla ilişkiler, tarım ekonomisi, eğitim yönetimi ve sağlık yönetimi alanlarında araştırma makalesi türünden, Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel/özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

2022 - Cilt: 3 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

4. ARAP BAHARI ve IRAK

Tarandığımız İndeksler

INDEX COPERNICUS
ASOS İNDEKS
GOOGLE SCHOLAR
SCIENTIFIC INDEXING SERVICES
OPENAIRE
CITE FACTOR
EUROPUB
COSMOS
DRJI
BASE
ACARINDEKS

EURASİAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX