Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2618-6217 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahi Evran University | https://iibfdergi.ahievran.edu.tr/anasayfa


Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, AEÜİİBFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, öncelikle Editör kontrolünden geçer. Editörün uygun görmediği makaleler reddedilebilir. Editörün uygun bulduğu makaleler hakem kuruluna gönderilir. Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2618-6217 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahi Evran University | https://iibfdergi.ahievran.edu.tr/anasayfa
Cover Image


Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, AEÜİİBFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, öncelikle Editör kontrolünden geçer. Editörün uygun görmediği makaleler reddedilebilir. Editörün uygun bulduğu makaleler hakem kuruluna gönderilir. Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Volume 4 - Issue 2 - Dec 27, 2020
 1. THOUGHTS/PREDICTIONS ON THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS UPON THE INTERNATIONAL SYSTEM
  Pages 173 - 187
  Şenol KANTARCI
 2. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÇALIŞAN DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN MODERATÖR ROLÜ
  Pages 188 - 205
  Elif HABİP, Hilal TANYILDIZI, Halim KAZAN
 3. BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM SORUNSALI OLARAK KALKINMA: MODERNLEŞMENİN VE BATILILAŞTIRMANIN KÜLTÜREL YOK EDİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 206 - 219
  Mesut KAÇANOĞLU
 4. SAVAŞIN YENİ AKTÖRLERİ: ÖZEL ASKERİ VE GÜVENLİK ŞİRKETLERİ
  Pages 220 - 231
  Nur Şima ÖZDEN
 5. A CASE STUDY ON MARKETING ACTIVITIES OF NONPROFIT ORGANIZATIONS IN VIRTUAL WORLD: SECOND LIFE- LIVE AND LEARN IN KENYA “FEED A SMILE” EXAMPLE
  Pages 232 - 248
  Gizem ARI, Murat GÜLMEZ
 6. KOPENHAG OKULU’NUN GÜVELİK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEM’DE BALKANLARIN GÜVENLİĞİNİN ANALİZİ
  Pages 249 - 269
  Barış ÖZDAL, Musa PALTA
 7. AŞIRI KREDİ GENİŞLEMELERİNE BİR ÖNLEM OLARAK MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR VE TÜRKİYE UYGULAMASI
  Pages 270 - 295
  Ahu Meryem ERDOĞAN
 8. TÜRKİYE-KAZAKİSTAN ARASINDAKİ EKONOMİK VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ
  Pages 296 - 311
  Farida ELEUKEN
 9. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 312 - 335
  Mustafa ERBİR
 10. AHİLİK: AHİ BABA MUSTAFA KARAGÜLLÜ ve KIRŞEHİR
  Pages 336 - 339
  Hasan Hüseyin BAHADIR
Tarandığımız İndeksler


ici2.png

I2OR_Logo.png

400dpiLogo.png

asos-index.png 

journalfactor.png

road-issn.png       

scholar_logo_64dp.png

EuroPub-Logo.png