e-ISSN: 2618-6217
Founded: 2017
Publisher: Kirsehir Ahi Evran University
Cover Image
 

İlk sayısı Aralık 2017’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, iktisat, işletme bölümlerinin çalışma alanları başta olmak üzere sosyal bilim alanlarında çalışmalara yer veren elektronik olarak basılan, her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan ve hakemli akademik bir dergidir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.
Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yayımladığı çalışmalar ile iktisadi ve idari bilim alanlarında akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe ve İngilizce iktisadi ve idari bilimler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların bu alanlara katkı sunmasının yanı sıra uluslararası literatürün de geliştirilmesine katkı sağlamayı temel hedeflerinden biri olarak belirlemiştir.
Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır:
I2OR Index
ASOS Index
CiteFactor Academic Scientific Journals
Journal Factor
ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
Google Scholar