Year 2017, Volume 3 , Issue 1, Pages 73 - 85 2017-06-29

Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)

İsmail Uzun [1]


Kadın hakları, insan hakları konusu kapsamında insanlık tarihi boyunca hep konuşula gelmiş bir dünya gerçeğidir. Bir Cumhuriyet kadını olan Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan, bu gerçeği tarihsel bir süreç içerisinde öne çıkaran, önemseyen, mücadele haline getiren hatta bütün hayatını bu konulara hasreden önemli kişilerden birisidir. Afet İnan Türk Kadınının çağdaşlaşmasında çok değerli hizmetleri olmuş bir Cumhuriyet Kadını olmasının yanı sıra Atatürk’ün fikir arkadaşlığını yaparak yaşadıklarını kayıt altına alarak tarihe not düşenlerden birisi olmuştur. Bu çalışmada cumhuriyet dönemi içerisinde konuya büyük önem veren ve üzerinde çalışmalar yapan Afet İnan’ın kadın hakları bağlamında ortaya koyduğu katkıları ve düşünceleri özetlenmiştir. Ayrıca Afet İnan’ın karşılaştığı zorluklar, yaptığı konuşmalar, konunun Meclis’e taşınması, o günün şartlarında konuya toplumun bakış açısı ve konu üzerinde alınan mesafelere yer verilmektedir. 

Afet İnan, Kadın Hakları, Atatürk
 • Afetinan, A.(1982). Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri. İstanbul, 4.baskı, Milli Eğitim
 • Afetinan.(1955). Kemal Atatürk’ü Anarken. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Afetinan.(1981). Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Ankara, 3.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Atay, F.R.( 1934, Aralık 7). Kadınlık Günü, Ulus.
 • Cunbur, M.(1967). Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Aylık Konferansları 1953-64. Ankara,
 • Doğramacı, E.(1993). Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişimde Türk Kadını. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi.
 • İnan, A.(1958). Herkesin Bir Dünyası Var. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, A.(1977). Tarihe Tanıklık Edenler Cumhuriyet’in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler.(İstanbul) 1.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İnan, A.(1960). Tarih Üzerine İnceleme ve Makaleler, Ankara, Akın Matbaası.
 • İnan, A.(1989). Atatürk’ten Mektuplar. Ankara, 2.baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, Afet(1967). Türk Kadın Haklarının Tanınmasının Kültür Devrimindeki Önemi, Halkevleri Dergisi, 2(14), 25-27.
 • İnan, A.(1959). Atatürk ve Demokrasi, Belleten Dergisi, 23(89 ), 1-8.
 • İnan, A.(1964). Eşit Hak Eşit görev, Sümerbank Dergisi, 4 (41),134-135.
 • İnan, Arı.(2015). PROF. DR. Afet İnan. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Kadınların askerliği meselesini münakaşa ettiler. (1932, 3 Şubat)., Cumhuriyet, s.s. 1,3.
 • Kadınlarımızın Bayramı, (1934, 8 Aralık). Zaman,
 • Muallim Afet H.ın konferansı; Koferansta Gazi, İsmet ve Kazım Pş.lar Hazeratı vekiller, sefirler bulundu(1930, 4 Nisan). Cumhuriyet, s.4.
 • Toprak, Zafer(1988). Halk Fırkasından Önce Kurulan Parti Kadınlar Halk Fırkası, Tarih ve Toplum Dergisi, 51, 30-31.
 • Türk Kadının Sevinci.(1934, 7 Aralık). Cumhuriyet.
 • Türk Kadını Heyecan içinde.(1934, 7 Aralık). Zaman.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi.(1923, 3 Nisan),1.Devre, Cilt:28, İçtima 4,17.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi.(1924, 16 Mart), 2.Devre, Cilt: 7-1, İçtima 2,13.
 • Yeni Türk Kadını(1929, 14 Ağustos), Cumhuriyet.
 • 10 senede 100 senelik iş! (1933, 13 Kasım). Cumhuriyet.
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail Uzun
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2017

Bibtex @research article { aeusbed295531, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {73 - 85}, doi = {}, title = {Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)}, key = {cite}, author = {Uzun, İsmail} }
APA Uzun, İ . (2017). Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/295531
MLA Uzun, İ . "Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 73-85 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/295531>
Chicago Uzun, İ . "Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 73-85
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985) AU - İsmail Uzun Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 85 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-0767- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985) %A İsmail Uzun %T Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985) %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Uzun, İsmail . "Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (June 2017): 73-85 .
AMA Uzun İ . Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 73-85.
Vancouver Uzun İ . Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 85-73.