Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985)

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 73 - 85, 29.06.2017

Öz
Kadın
hakları, insan hakları konusu kapsamında insanlık tarihi boyunca hep konuşula
gelmiş bir dünya gerçeğidir. Bir Cumhuriyet kadını olan Atatürk’ün manevi kızı
Afet İnan, bu gerçeği tarihsel bir süreç içerisinde öne çıkaran, önemseyen,
mücadele haline getiren hatta bütün hayatını bu konulara hasreden önemli
kişilerden birisidir. Afet İnan Türk Kadınının çağdaşlaşmasında çok değerli
hizmetleri olmuş bir Cumhuriyet Kadını olmasının yanı sıra Atatürk’ün fikir
arkadaşlığını yaparak yaşadıklarını kayıt altına alarak tarihe not düşenlerden
birisi olmuştur. Bu çalışmada cumhuriyet dönemi içerisinde konuya büyük önem
veren ve üzerinde çalışmalar yapan Afet İnan’ın kadın hakları bağlamında ortaya
koyduğu katkıları ve düşünceleri özetlenmiştir. Ayrıca Afet İnan’ın karşılaştığı
zorluklar, yaptığı konuşmalar, konunun Meclis’e taşınması, o günün şartlarında
konuya toplumun bakış açısı ve konu üzerinde alınan mesafelere yer
verilmektedir. 

Kaynakça

 • Afetinan, A.(1982). Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri. İstanbul, 4.baskı, Milli Eğitim
 • Afetinan.(1955). Kemal Atatürk’ü Anarken. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Afetinan.(1981). Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Ankara, 3.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Atay, F.R.( 1934, Aralık 7). Kadınlık Günü, Ulus.
 • Cunbur, M.(1967). Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Aylık Konferansları 1953-64. Ankara,
 • Doğramacı, E.(1993). Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişimde Türk Kadını. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi.
 • İnan, A.(1958). Herkesin Bir Dünyası Var. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, A.(1977). Tarihe Tanıklık Edenler Cumhuriyet’in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler.(İstanbul) 1.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İnan, A.(1960). Tarih Üzerine İnceleme ve Makaleler, Ankara, Akın Matbaası.
 • İnan, A.(1989). Atatürk’ten Mektuplar. Ankara, 2.baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, Afet(1967). Türk Kadın Haklarının Tanınmasının Kültür Devrimindeki Önemi, Halkevleri Dergisi, 2(14), 25-27.
 • İnan, A.(1959). Atatürk ve Demokrasi, Belleten Dergisi, 23(89 ), 1-8.
 • İnan, A.(1964). Eşit Hak Eşit görev, Sümerbank Dergisi, 4 (41),134-135.
 • İnan, Arı.(2015). PROF. DR. Afet İnan. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Kadınların askerliği meselesini münakaşa ettiler. (1932, 3 Şubat)., Cumhuriyet, s.s. 1,3.
 • Kadınlarımızın Bayramı, (1934, 8 Aralık). Zaman,
 • Muallim Afet H.ın konferansı; Koferansta Gazi, İsmet ve Kazım Pş.lar Hazeratı vekiller, sefirler bulundu(1930, 4 Nisan). Cumhuriyet, s.4.
 • Toprak, Zafer(1988). Halk Fırkasından Önce Kurulan Parti Kadınlar Halk Fırkası, Tarih ve Toplum Dergisi, 51, 30-31.
 • Türk Kadının Sevinci.(1934, 7 Aralık). Cumhuriyet.
 • Türk Kadını Heyecan içinde.(1934, 7 Aralık). Zaman.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi.(1923, 3 Nisan),1.Devre, Cilt:28, İçtima 4,17.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi.(1924, 16 Mart), 2.Devre, Cilt: 7-1, İçtima 2,13.
 • Yeni Türk Kadını(1929, 14 Ağustos), Cumhuriyet.
 • 10 senede 100 senelik iş! (1933, 13 Kasım). Cumhuriyet.

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 73 - 85, 29.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Afetinan, A.(1982). Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri. İstanbul, 4.baskı, Milli Eğitim
 • Afetinan.(1955). Kemal Atatürk’ü Anarken. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Afetinan.(1981). Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Ankara, 3.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Atay, F.R.( 1934, Aralık 7). Kadınlık Günü, Ulus.
 • Cunbur, M.(1967). Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Aylık Konferansları 1953-64. Ankara,
 • Doğramacı, E.(1993). Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişimde Türk Kadını. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi.
 • İnan, A.(1958). Herkesin Bir Dünyası Var. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, A.(1977). Tarihe Tanıklık Edenler Cumhuriyet’in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler.(İstanbul) 1.baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İnan, A.(1960). Tarih Üzerine İnceleme ve Makaleler, Ankara, Akın Matbaası.
 • İnan, A.(1989). Atatürk’ten Mektuplar. Ankara, 2.baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, Afet(1967). Türk Kadın Haklarının Tanınmasının Kültür Devrimindeki Önemi, Halkevleri Dergisi, 2(14), 25-27.
 • İnan, A.(1959). Atatürk ve Demokrasi, Belleten Dergisi, 23(89 ), 1-8.
 • İnan, A.(1964). Eşit Hak Eşit görev, Sümerbank Dergisi, 4 (41),134-135.
 • İnan, Arı.(2015). PROF. DR. Afet İnan. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Kadınların askerliği meselesini münakaşa ettiler. (1932, 3 Şubat)., Cumhuriyet, s.s. 1,3.
 • Kadınlarımızın Bayramı, (1934, 8 Aralık). Zaman,
 • Muallim Afet H.ın konferansı; Koferansta Gazi, İsmet ve Kazım Pş.lar Hazeratı vekiller, sefirler bulundu(1930, 4 Nisan). Cumhuriyet, s.4.
 • Toprak, Zafer(1988). Halk Fırkasından Önce Kurulan Parti Kadınlar Halk Fırkası, Tarih ve Toplum Dergisi, 51, 30-31.
 • Türk Kadının Sevinci.(1934, 7 Aralık). Cumhuriyet.
 • Türk Kadını Heyecan içinde.(1934, 7 Aralık). Zaman.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi.(1923, 3 Nisan),1.Devre, Cilt:28, İçtima 4,17.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi.(1924, 16 Mart), 2.Devre, Cilt: 7-1, İçtima 2,13.
 • Yeni Türk Kadını(1929, 14 Ağustos), Cumhuriyet.
 • 10 senede 100 senelik iş! (1933, 13 Kasım). Cumhuriyet.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail UZUN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uzun, İ. (2017). Kadın Haklarının Kazanılmasında Bir Cumhuriyet Kadını: Afet İnan(1908-1985) . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/30008/295531