Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 183 - 196 2018-12-31

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama

B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU [1] , Benan GÖK [2]


Süreç içerisinde, önceleri şirketler salt amacı daha yüksek kâr elde ederek sahiplerini memnun eden kuruluşlar olarak görülmüşlerdir. Bu sebeple çalışanların ve toplumun refahı ikinci planda görülmüştür. Ancak günümüzde şirketler sadece ekonomik kuruluşlar olarak tanımlanmayıp, sosyal kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler için sadece bir ürünün-hizmetin maddi değeri ve kalitesi onu satın almak için yeterli kılmamakta satın aldıkları ürünün işletmenin toplum için ne kadar fayda ve ne yaptıklarına bakmak gerekmektedir. Günümüzde başarısı olan işletmeler salt ürün ve hizmet kaliteleriyle değil sosyal profilleriyle de fark yaratmaktadırlar. Küreselleşme ile birlikte rekabetin artmasıyla kalite, fiyat ve hizmet kalitesi kurumları birbirinden farklılaştırıcı unsurlar olmaktan çıkmaktadır. Böyle bir ortamda işletme itibarı büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibarı yaratmadaki yeri ve önemine değinilmektedir. Bu araştırma Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler dersini alan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kurumsal itibarı belirlemek için kurumsal sosyal sorumluluk uygulamasına sahip bir X kamu bankası seçilmiştir. Sonuç olarak, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurumsal itibar ile pozitif ilişki içerisinde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurum itibarına katkısını ve gelecekteki çalışmalara bu konuda yol gösterecek olması önemli olmaktadır.

İtibar yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi, halkla ilişkiler
 • Acquaah, M. (2003). Organizational competence and firm-specific tobin's q: the moderating role of corporate reputation, Strategic Organization, 1(4), 383- 411.
 • Allen, D. ve Husted, W. (2007). Strategic corporate social responsibility and value creation among large firms lessons from the spanish experience, Long Range Planning, 40(6), 594-610.
 • Alnıaçık, E. ve Alnıaçık, E. (2009). Kurumsal itibar ve bölgesel kalkınmadaki önemi, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Myo Kalkınma Kongresi, 14-16 Kasım.
 • Bronn, S. ve Vrioni, B. (2001). Corporate social responsibility and cause-related marketing: an overview. International Journal of Advertising, 20(2), 207-222.
 • Carmeli, A. ve Tishler, A. (2004). The relationships between ıntangıble organızational elements and organizational performance. Strategic Management Journal, 25(13), 1257-1278.
 • Chun, R. (2005). Corporate reputation: meaning and measurement. International Journal of Management Reviews, 7(2), 91-109.
 • Çiftçioğlu, A. (2009). Kurumsal itibar yönetimi. Bursa: Dora.
 • Deniz, R. ve Yozgat, U. (2008). Kurumsal sosyal sorumluluk (kss) faaliyetleri amaç - algı farklılıkları analizi. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, ss 142-151, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir.
 • Ersöz, Y. (2007). Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının gelişiminde meslek ve sivil toplum kuruluşları. İstanbul: İto.
 • Ewıng, T. ve Albert, C. ve Ernest, L. (1999). Corporate reputation and perceived risk in professional engineering services. Corporate Communications: A International Journal, 4(3), 121-128.Fombrun, J., Leonard, P., William N. (2015). Stakeholder tracking and analysis: the reptrak system for measuring corporate reputation. Corporate Reputation Review, 18(1), 3.
 • Fombrun, C., Leonardo, P., Naomi, G. (2011). Reptrack pulse: conceptualizing and validating a short-form measure of corporate reputation. Corporate Reputation Review, 14(1), 15.
 • Fombrun, C., Mark, S.(1990). What’s in a name? reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33(2), 234.
 • Frost, N. (2005). Professionalism, partnership and joined up thinking: a research review of front-line working with children and families, totnes: research in practice, Social Work & Social Sciences Review, 11(3), 16-28.
 • Geçikli, F. (2013). Halkla ilişkiler ve iletişim. İstanbul: Beta.
 • Graafland, J. ve Smid, H. (2004). Reputation, corporate social responsiblity and market regulation. Tijdschrift Voor Economie En Management. 49(2), 271-308.
 • Gren, S.(1996). Şirket ününü korumanın yolları. İstanbul: Milliyet Yayınları/ Financial Times.
 • Kadıbeşegil, S. (2004). Halkla ilişkilere nereden başlanmalı. İstanbul: Mediacat.
 • Kadıbeşegil, S. (2012). İtibar yönetimi. İstanbul: Mediacat.
 • Kağnıcıoğlu, D. (2007). Endüstri ilişkileri boyutlarıyla sosyal sorumluluk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Karaköse, T. (2007). Örgütlerde itibar yönetimi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 9(11), 2.
 • Karaköse, T. (2012). Kurumların dna’sı itibar ve yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kotler P., Lee, N. (2008). Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Lai, S., Chih, C., Fang Y., Chang, P. (2010). The effects of corporate social responsibility on brand performance: the mediating effect of ındustrial brand equity and corporate reputation. Journal of Business Ethics, 95(3), 457-458.
 • Mengü, S. (2013). Kurumsal iletişim yönetimi ve prefesyonel markalar. İstanbul: Derin.
 • Mohr, L.A; Webb, D.J. ve Harris, K. E.(2001). Do consumers expect companies to be socially responsible? the impact of corporate social responsibility on buying behavior. The Journal of Consumer Affairs, 35(1), 45-72.
 • Murray, B. ve Montanari, J. (1986). Strategic management of the socially responsible firm: ıntegrating management and marketing theory. The Academy of Management Review, 11(4), 815-827.
 • Nart, S., Reha, S. (2010). Tüketici davranışında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri belirleyici mi? kss – algılama – bağlılık zincirinin işlerliğine dair bir sorgulama. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-39.
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 57-72.
 • Post, J. (Ed.). (1998). Research in corporate social performance and policy. London: Jaı Press Inc.
 • Puncheva, P. (2008). The role of corporate reputation in the stakeholder decision- making process. Business & Society, 47(3), 272-290.
 • Rose, C., Steen, T. (2004). The ımpact of corporate reputation performance: some danish evidence. European Management Journal, 22(2), 201- 210.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2013). İşletmelerde halkla ilişkiler. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2008). İşletmelerde halkla ilişkiler. Bursa: Alfa Yayınları.
 • Sekıguchı, T. (2004). A preliminary ınvestigation of the cognitive process of Japanese undergradute job seekers. Osaka Keidai Ronshu, 55(3), 123-136.
 • Sıltaoja, M. (2006). Value priorities as combining core factors between csr and reputation a qualitative study. Journal of Business Ethics, 68(1), 91.
 • Tischer, S., Lutz, H. (2011). Linking corporate reputation and shareholder value using the publication of reputation ranking. Journal of Business Research, 67(5), 1008.
 • Turban, D. ve Cable, D. (2003). Firm reputation and applicant pool characteristics. Journal of Organizational Behavior, 24(6), 733.
 • Wartick S. L. ve Cochran, P. (1985). The evolution of the corporate social performance model. The Academy of Management Review, 10(4), 58-769.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2908-7093
Author: B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU

Orcid: 0000-0002-3817-2508
Author: Benan GÖK (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { aeusbed443118, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {183 - 196}, doi = {10.31592/aeusbed.443118}, title = {Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Çi̇ftçi̇oğlu, B. Aydem and Gök, Benan} }
APA Çi̇ftçi̇oğlu, B , Gök, B . (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 183-196 . DOI: 10.31592/aeusbed.443118
MLA Çi̇ftçi̇oğlu, B , Gök, B . "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 183-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/42007/443118>
Chicago Çi̇ftçi̇oğlu, B , Gök, B . "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 183-196
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama AU - B. Aydem Çi̇ftçi̇oğlu , Benan Gök Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.443118 DO - 10.31592/aeusbed.443118 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 196 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.443118 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.443118 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama %A B. Aydem Çi̇ftçi̇oğlu , Benan Gök %T Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.443118 %U 10.31592/aeusbed.443118
ISNAD Çi̇ftçi̇oğlu, B. Aydem , Gök, Benan . "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (December 2019): 183-196 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.443118
AMA Çi̇ftçi̇oğlu B , Gök B . Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 183-196.
Vancouver Çi̇ftçi̇oğlu B , Gök B . Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibara Etkisi ve Bir Uygulama. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 183-196.