The Turkish Journal of Academic Gastroenterology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr


Akademisyenlerin dikkatine !!!!

ÖNEMLİ DUYURU! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

1- Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve BELGELENDİRİLMELİDİR.

2- Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 

3- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

4- Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

5- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

6-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kurallar süreçteki makaleler için de geçerlidir.

The Turkish Journal of Academic Gastroenterology

ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr
Cover Image


Akademisyenlerin dikkatine !!!!

ÖNEMLİ DUYURU! TR DİZİN 2020 KRİTERLERİ

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

1- Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve BELGELENDİRİLMELİDİR.

2- Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir. 

3- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

4- Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

5- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

6-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kurallar süreçteki makaleler için de geçerlidir.

Volume 28 - Issue 1 - Apr 29, 2019
 1. Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında kullanılan invaziv yöntemlerin duyarlılık ve özgüllüklerinin değerlendirilmesi
  Pages 1 - 4
  Özlem Gül UTKU , Bilal ERGÜL , Birgül KAÇMAZ , Dilek OĞUZ
 2. Carbohydrate antigen 19-9 levels in early acute pancreatitis
  Pages 5 - 10
  Ömer Burçak BİNİCİER , Zehra Betül PAKÖZ
 3. Üst gastrointestinal sistem endoskopi uygulanan hastalarda intestinal metaplazi sıklığının araştırılması
  Pages 11 - 16
  Muhammet Fatih AYDIN
 4. Siroz etiyolojisinde steatohepatitin yeri nedir?
  Pages 17 - 20
  Ahmet UYANIKOĞLU
 5. Karaciğer fibrozisli olgularda serum iskemi modifiye albüminin değerlendirilmesi
  Pages 21 - 24
  Mustafa TAHTACI , Murat BAŞARAN , Hüseyin KÖSEOĞLU , Fatma YILDIRIM , Pervane AHMEDOVA , Fatma Ebru AKIN , Murat ALIŞIK , Aylin BOLAT DEMİREZER, Fatih KIVRAKOĞLU , Özcan EREL , Osman ERSOY
 6. Kronik Hepatit C Enfeksiyonunda Karaciğer Histopatolojik Evreleri ile Albümin-Bilirübin Skoru Arasındaki İlişki
  Pages 25 - 30
  Harun ERDAL , Ayfer BAKIR , Mustafa GÜNEY , Armağan GÜNAL , Cemal Nuri ERÇİN , Ahmet UYGUN , Mustafa GÜLŞEN
 7. Yetişkin bireylerin sindirim sistemi problemlerinde besin ve bitkisel ürün kullanım durumları
  Pages 31 - 37
  Dilan BARLİN , Aydan ERCAN
 8. Gallbladder agenesis: A rare anomaly of the biliary system
  Pages 38 - 39
  Oğuz Abdullah UYAROĞLU