Time Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Statistic Number of Articles Calculated Average Time (Day)
Article Submission - Withdraw: 5 30
Article Submission - Return: 3 168
Article Submission - First Editor Assignment: 38 19
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic
Peer review: 22 123
Non peer review: 0 0
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic
Peer review: 6 120
Non peer review: 4 20
Article Submission - Acception Decision Statistic
Peer Review: 22 135
Non Peer Review: 0 0
Article Submission - Rejection Decision Statistic
Peer Review: 6 161
Non Peer Review: 4 33

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) ve Index Copernicus'ta taranmaktadır.


Dergimizin Önceki Editörleri:

2017-2019: Doç. Dr. Rıdvan Karabulut