Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 01.12.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada ayrıca, katılımcıların görüşleri cinsiyet, eğitim durumu, yaş, kıdem ve okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi 308 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “İş Doyum Ölçeği” ve “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, MANOVA ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışları orta düzeydedir. Katılımcıların iş doyumu düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve kıdeme göre değişmemekte ancak okuldaki öğretmen sayısına göre değişmektedir. Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili görüşleri cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve okuldaki öğretmen sayısına göre değişmezken, kıdeme göre değişmektedir. Katılımcıların iş doyumu düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri arasında orta düzeyde, olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

The Relationship between Primary School Teachers’ Job Satisfaction Levels and Organizational Citizenship Behaviors

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 01.12.2012

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between the primary school teachers’ job satisfaction level and organizational citizenship behaviors. Also, the participants’ views are compared according to gender, educational background, age, seniority, and number of teacher in school in research. 308 teachers were included in the sample of the survey model research. The data of the research were collected with “Job Satisfaction Scale” and “Organizational Citizenship Behavior Scale”. Descriptive statistics, MANOVA, and correlation were used in data analysis. According to the results, it was observed that teachers had a “medium” job satisfaction level and organizational citizenship behavior. Teachers’ job satisfaction level did not vary according to gender, educational background, age, and seniority, whereas their job satisfaction level varied according to number of teachers in school. Teachers’ organizational citizenship behaviors did not vary according to gender, educational background, age, and number of teachers in school, and whereas their organizational citizenship behaviors varied according to seniority. There were moderate, positive and significant relationships between the primary school teachers’ job satisfaction level and organizational citizenship behaviors

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Kürşad YILMAZ>

0000-0002-3705-5094

Publication Date December 1, 2012
Application Date April 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ajesi18739, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2012}, volume = {2}, number = {2}, pages = { - }, title = {İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Kürşad} }
APA Yılmaz, K. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 2 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1527/18739
MLA Yılmaz, K. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2012 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1527/18739>
Chicago Yılmaz, K. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki". Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2012 ):
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Primary School Teachers’ Job Satisfaction Levels and Organizational Citizenship Behaviors AU - Kürşad Yılmaz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki %A Kürşad Yılmaz %T İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki %D 2012 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Kürşad . "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki". Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 / 2 (December 2012): - .
AMA Yılmaz K. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. AJESI. 2012; 2(2): -.
Vancouver Yılmaz K. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2012; 2(2): -.
IEEE K. Yılmaz , "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 2, no. 2, Dec. 2012