Year 2017, Volume 15 , Issue 3, Pages 261 - 268 2017-10-22

Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı
Presence of Synthetic Dyes in Red Peppers Sold in Bulk and Packages

Hasan Yiğit [1] , Ahmet Levent İnanç [2]


Baharatlık kırmızıbiberlerde (n=50) suda ve yağda çözünen sentetik boyaların miktarları HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromotografisi) ile belirlenmiştir. Dökme ve ambalajlı pul kırmızıbiber örnekleri pazar ve marketlerden temin edilmiştir. Kinolin sarısı, Sunset Yellow FCF, Azorubin, Amarant, Eritrosin, Allura Red AC, Patent Blue V, İndigotin, Brillant Blue FCF, Sudan III ve Sudan para red B hiçbir örnekte tespit edilebilir düzeyde bulunmamıştır. Sudan I 0.81-996.77 mg/kg aralığında, Sudan II iki örnekte 1.88 ile 4.62 mg/kg seviyesinde, Sudan para red 0.89-21.33 mg/kg aralığında, Sudan IV sadece bir örnekte 8.34 mg/kg miktarında biberlere katıldığı bulunmuştur. Dökme kırmızıbiber örneklerinin %4’ünde Tartrazin, %24’ünde Ponceau 4R bulunmuş, ambalajlı ürünlerde %4 oranında Ponceau 4R tespit edilmiştir. Dökme kırmızıbiber örneklerinin %20’sinde Sudan I, %4’ünde Sudan II ve %12’sinde Sudan para red belirlenirken, ambalajlı kırmızıbiber örneklerinin %12’sinde Sudan I, %4’ünde Sudan II, %4’ünde Sudan IV ve %12’sinde Sudan para red varlığı tespit edilmiştir. Baharatlık kırmızıbiberin rengini iyileştirmek için sentetik boya maddeleri kullanılmaktadır. Fakat suda ve yağda çözünen sentetik boyalar kanserojen ve teratojenler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, sadece Türkiye değil, aynı zamanda AB, bu renk maddelerin gıda katkı maddesi olarak kırmızıbiberde kullanılmasına izin vermemektedir. Sonuç olarak, yasal kurumlar tarafından tüketicinin sağlığının korunması için kırmızıbiberde sentetik boyaların tespiti için düzenli bir tarama programı gereklidir.

The presence and concentration of water- and oil-soluble synthetic dyes in spice red pepper in red pepper were determined. Packaged and bulk red peppers were obtained from bazaar and market. Quinoline yellow, Sunset Yellow FCF, Azorubine of Amarante, Erythrosine, Allura Red AC, Patent Blue V, Indigotina, Brilliant Blue FCF Sudan III and Sudan para red B were not detected in any sample at detectable level. It was found that Sudan II were present in the range of 0.81 to 996.77 mg/kg, Sudan II at a level of 1.88 and 4.62 mg / kg in two samples, Sudan red para in the range of 0.89 to 21.33 mg/kg and Sudan IV in the range of 8 to 34 mg/kg in just a sample among red peppers. Whereas Tartrazine and Ponceau 4R were detected in 4% and 24% of bulk red pepper samples, only Ponceau 4R was found in the packaged red pepper samples at the ratio of 4%. The presence of Sudan I was detected in 20% of the bulk red peppers, Sudan II in 4% and Sudan para red in 12%. For packaged red pepper samples, Sudan I was detected in 12%, Sudan II in 4%, Sudan IV in 4% and Sudan para red in 12%. Synthetic dyes are usually used in order to intensify the colour of spice red pepper. However, water- and oil- soluble synthetic are considered to be carcinogens and teratogens. Therefore, Turkey and the EU do not permit the use of these colours as food additives. As a result, a regular screening program for the determination of synthetic dyes in red pepper is required in order to ensure consumers' health by legal organizations.

 • [1] Yetim, H., Kesmen, Z., 2009. Gıda Analizleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 163. Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 346 s.
 • [2] Erdoğan, Ş., 2007. Ankara piyasasında satışa sunulan bazı gıdalarda sentetik boya miktarlarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Analizleri ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara.
 • [3] Madhava Naidu, M., Sowbhagya, H., 2012. Technological advances in food colours. Chemical Industry Digest 79-88.
 • [4] Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R., Nigam, P., 2001. Remediation of dyes in textile effluent: A critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology 77(3): 247-255.
 • [5] Bayhan, A., Yentür, G., 1988. Research on the existence of synthetic dyes in some samples of çemen, sumac and red pepper collected from local markets in Ankara. Gazi Eczacılık Fakültesi Dergisi 5(2): 175-183.
 • [6] Yaman, M., 1996. Bazı gıda maddelerine katılan sentetik boyaların miktarlarının araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Analizleri ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara.
 • [7] Özcan, G., Artık, N., Üner, Y., 1997. Gıda katkı maddelerinin tüketici bilinci ve insan sağlığı açısından irdelenmesi, TMMOB, Eylül, s.31.
 • [8] Omaye, S.T., 2004. Food and nutritional toxicology. New York: CRC Press.
 • [9] Kucharska, M., Grabka, J., 2010. A review of chromatographic methods for determination of synthetic food dyes. Talanta 80(3): 1045-1051.
 • [10] Altuğ, T., 2001. Gıda Katkı Maddeleri, Meta Basım, İzmir.
 • [11] McCann, D., Barrett, A., Cooper, A., Crumpler, D., Dalen, L., Grimshaw, K., 2007. Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: A randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. The Lancet 370(9598): 1560-1567.
 • [12] Avrupa Komisyonu, 1994. European Parliament and Council Directive 94/36/EC of 30 June 1994 on colours for use in foodstuffs. Official Journal of the European Union, L237/13, 10.9.94
 • [13] Belitz, H., Grosch, W., Schieberle, P., 2004. Food Chemistry, Berlin: Springer.
 • [14] NMKL, 1989. Nordic Committee on Food Analysis: Colours, synthetic water soluble, liquid chromatographic determination in foods. UDC 667.28:543.544 130.
 • [15] FSA, 2003. Collaborative trial 145 of a method for the detection and determination of Sudan I in chili products by HPLC, Method 145b, Food Standards Agency.
 • [16] Yentür, G., Erdoğan, Ş., Er, B., Demirhan, B., Bayhan, A., 2009. Ankara bölgesinde tüketime sunulan bazı gıda maddelerinde sentetik boya düzeylerinin araştırılması. Gıda 20(3): 1-5.
 • [17] Garcia, M.S., Gandara, J., 2005. Determination of food dyes in soft drinks containing natural pigments by liquid chromatography with minimal clean-up, Food Control 16(3): 293-297.
 • [18] Güler, Z., 2005. Determination of synthetic colorants in confectionery and instant drink powders consumed in Turkey using UV/VIS spectrophotometry. Journal of Food Quality 28(1): 98–108.
 • [19] Dinç, M., Arıcı, M., 2008. Gıdalara katılan suda çözünen bazı sentetik boyaların belirlenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
 • [20] Kılınçer, M., 2014. Gıda Ürünlerinde Sudan Boyalarının Analizinde Yeni Sıvı Ekstraksiyonu Tekniklerinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • [21] Zhang, C., Li, G., Zhang, Z., 2015. A hydrazone covalent organic polymer based micro-solid phase extraction for online analysis of trace Sudan dyes in food samples. Journal of Chromatography A 1419: 1–9.
 • [22] Ertaş, E., Özer, H., Alasalvar, C., 2007. A rapid HPLC method for determination of Sudan dyes and Para Red in red chilli pepper. Food Chemistry 105: 756–760.
 • [23] Mustafa, S., Nasır, N., Mahmood, T., Mahmood, I., 2013. Spectrophotometric determination of Sudan I-IV dyes in selected chili samples: A Survey of Karachi City, Pakistan. European Academic Research 1(6): 1-14.
 • [24] Botek, P., Poustka, J., Hajšlová J., 2007. Determination of banned dyes in spices by liquid chromatography mass spectrometry. Czech J. Food Sci. 25(1): 17–24.
 • [25] Sun, H.W., Wang, F.C., Ai, L.F., 2007. Determination of banned 10 azo-dyes in hot chili products by gel permeation chromatography-liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry. Journal of Chmatography A 1164(1-2): 120-128.
 • [26] TGK, 2013. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Resmî Gazete, Sayı 28693.
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-2681-2803
Author: Hasan Yiğit

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-7363-5096
Author: Ahmet Levent İnanç

Dates

Publication Date : October 22, 2017

Bibtex @research article { akademik-gida345262, journal = {Akademik Gıda}, issn = {1304-7582}, eissn = {2148-015X}, address = {Fevzipaşa Bulv. Çelik İş Merkezi, No: 162, Kat: 3, D:302, Çankaya, İzmir}, publisher = {Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {261 - 268}, doi = {10.24323/akademik-gida.345262}, title = {Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı}, key = {cite}, author = {Yiğit, Hasan and İnanç, Ahmet Levent} }
APA Yiğit, H , İnanç, A . (2017). Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı . Akademik Gıda , 15 (3) , 261-268 . DOI: 10.24323/akademik-gida.345262
MLA Yiğit, H , İnanç, A . "Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı" . Akademik Gıda 15 (2017 ): 261-268 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akademik-gida/issue/31629/345262>
Chicago Yiğit, H , İnanç, A . "Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı". Akademik Gıda 15 (2017 ): 261-268
RIS TY - JOUR T1 - Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı AU - Hasan Yiğit , Ahmet Levent İnanç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24323/akademik-gida.345262 DO - 10.24323/akademik-gida.345262 T2 - Akademik Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 268 VL - 15 IS - 3 SN - 1304-7582-2148-015X M3 - doi: 10.24323/akademik-gida.345262 UR - https://doi.org/10.24323/akademik-gida.345262 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Gıda Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı %A Hasan Yiğit , Ahmet Levent İnanç %T Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı %D 2017 %J Akademik Gıda %P 1304-7582-2148-015X %V 15 %N 3 %R doi: 10.24323/akademik-gida.345262 %U 10.24323/akademik-gida.345262
ISNAD Yiğit, Hasan , İnanç, Ahmet Levent . "Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı". Akademik Gıda 15 / 3 (October 2017): 261-268 . https://doi.org/10.24323/akademik-gida.345262
AMA Yiğit H , İnanç A . Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı. Akademik Gıda. 2017; 15(3): 261-268.
Vancouver Yiğit H , İnanç A . Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı. Akademik Gıda. 2017; 15(3): 261-268.