Akademik Gıda
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-7582 | e-ISSN 2148-015X | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida


Akademik Gıda® (Academic Food Journal) is a peer-reviewed journal where original research and review articles are published in the field of food science and technology. Research notes, mini-reviews, opinions and letters to the editor are published in the journal, and as of 2012, it has been published quarterly by Sidas Media Agency Advertisement Consultation Ltd. (Cankaya, Izmir, Turkey) since 2003.

 

Academic Food Journal is one of the most important journals in Turkey in the field of food science and technology. The journal welcomes the submission of manuscripts in English or Turkish that meets the general criteria of significance and scientific excellence. 

 

The scope of the Akademik Gıda is to offer scientists, researchers, and other food professionals the opportunity to share knowledge of scientific advancements through a respected peer-reviewed publication. The Academic Food Journal serves as a forum for important research and developments in food science and technology.

 

Some of the topics covered in the journal are listed below;

 

Reviews in Food Science and Technology


Food Chemistry


Food Engineering


Food Microbiology


Sensory Evaluation of Foods


Health and Nutrition


Toxicology and Chemical Food Safety


Fisheries Science


Food Marketing


Food Regulations

Akademik Gıda

ISSN 1304-7582 | e-ISSN 2148-015X | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida
Cover Image


Akademik Gıda® (Academic Food Journal) is a peer-reviewed journal where original research and review articles are published in the field of food science and technology. Research notes, mini-reviews, opinions and letters to the editor are published in the journal, and as of 2012, it has been published quarterly by Sidas Media Agency Advertisement Consultation Ltd. (Cankaya, Izmir, Turkey) since 2003.

 

Academic Food Journal is one of the most important journals in Turkey in the field of food science and technology. The journal welcomes the submission of manuscripts in English or Turkish that meets the general criteria of significance and scientific excellence. 

 

The scope of the Akademik Gıda is to offer scientists, researchers, and other food professionals the opportunity to share knowledge of scientific advancements through a respected peer-reviewed publication. The Academic Food Journal serves as a forum for important research and developments in food science and technology.

 

Some of the topics covered in the journal are listed below;

 

Reviews in Food Science and Technology


Food Chemistry


Food Engineering


Food Microbiology


Sensory Evaluation of Foods


Health and Nutrition


Toxicology and Chemical Food Safety


Fisheries Science


Food Marketing


Food Regulations

Volume 19 - Issue 1 - Apr 26, 2021
 1. Comparison of Prediction Capability of Primary Models for Detection of Chicken Meat Spoilage
  Pages 1 - 9
  Fatih TARLAK
 2. Quality Characteristics of Biscuits Fortified with Pomegranate Peel
  Pages 10 - 20
  Unkan URGANCI, Fatma ISIK
 3. Propolis Püskürtülmüş Ambalaj Filmlerin Antibakteriyel Aktiviteleri
  Pages 21 - 27
  Gizem BAYATBALAY, Ezgi KARPUZ, İbrahim PALABIYIK
 4. Keçiboynuzu Gamının Keçi Sütünden Üretilen Kefirin Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 28 - 37
  Ercan SARICA, Gökçe FİLİZKIRAN, Doğukan CANBEK, Betül ERTÜRK, Mustafa COŞKUN, Şerife MUSTULOĞLU
 5. Restoranlarda Oluşan Gıda Atıkları ve Yönetimi: İstanbul İli Örneği
  Pages 38 - 48
  Emel ÇİRİŞOĞLU, Aylin AKOĞLU
 6. Gıda Boyası Tartzaninin A. cepa L. Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerine Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolü
  Pages 49 - 58
  Emine YALÇIN, Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR, Oksal MACAR, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
 7. Ambalajlama Tekniği ve Depolama Koşullarının Ceviz İçi Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 59 - 73
  Buse GÜLER, Hakan KARACA
 8. Polisakkarit ve Protein Bazlı Aktif Biyokompozit Malzemelerin Gıda Ambalajlama Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 74 - 88
  Eylem KARAKUŞ, Esra KİBAR BALBALLI, İlknur ARA, Zehra AYHAN
 9. Propolis ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Pages 89 - 97
  Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER, Ayça ÇELEBİ
 10. Popüler Diyet Akımlarının Vücut Ağırlığı ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Pages 98 - 107
  Sefa Can KÜÇÜK, Artun YIBAR
 11. COVID-19 ve Beslenme Arasındaki İlişkiye Güncel Bir Bakış
  Pages 108 - 115
  Ruya KURU YASAR, Özlem ÜSTÜN AYTEKİN
Indexes and Platforms